Letniční denominace AG ordinovala do pozice pastora rekordní počet žen

V posledních 14 letech ordinovala Assemblies of God (AG) každý týden v průměru více než 5 žen, čímž celkový počet ordinovaných žen v této letniční denominaci dosáhl 10 383. Podle zveřejněné zprávy tvoří v současné době ženy rekordních 27,6 % všech služebníků.

„Boží obraz se nejlépe odráží, když je církev Ježíše Krista zdravá,“ řekla Christianity Today Crystal Martinová, národní ředitelka denominační sítě žen sloužících jako pastorky, „a ženy mají možnost naplnit své povolání na všech úrovních vedení církve.“

SOUVISEJÍCÍBaptističtí teologové kvůli probíhající debatě o ordinování žen zveřejnili prohlášení o významu slova pastor 

Ženy kážou a vyučují v AG od jejího založení v roce 1914. Církev přijala vedení žen na základě svého chápání novozákonních modelů služby a svědectví Písma o rovnoměrném vylití darů Ducha. Před 30 lety však vedlo sbory AG jen asi 300 žen.

Trend zvyšování počtu žen ve službě začal podle Christianity Today koncem 90. let 20. století. Mnohé z nich získaly podporu od platformy, která byla založena v roce 1999 a měla za cíl sjednotit ženy ve službě kazatele. V roce 2010 AG zopakovala svou podporu ženám ve službě vedoucího sboru v dokumentu, v němž denominace uvedla biblické argumenty z letničního pohledu.

Pro některé mladé ženy je však stále těžké uvěřit, že by mohly být povolány k vedení církve.

„Seděla jsem s jednou mladou ženou a ona se mi svěřila s celou svou životní vizí,“ řekla Martinová pro CT. „A já jsem jí řekla: ‚Zní to, jako by tě Bůh volal, abys vedla mládež‘. A když jsem to řekla, cítila se nesvá – prostě nikdy neviděla pastorku.“

Podle křesťanské historičky Joy Quallsové podpora žen ve službě koncem 20. století slábla, protože letniční přicházeli do styku s jinými tradicemi. Když v americké společnosti propukly kulturní konflikty ohledně genderových rolí, někteří letniční vedoucí se obávali, že jejich tradice stojí na špatné straně historie. 

„Jak se hnutí institucionalizovalo, vliv, vedení a role žen byly stále více omezovány,“ napsala Quallsová, profesorka a děkanka na Biola University. „ Omezení kladená na ženy v letničních sborech souvisela spíše s vlivem evangelikální kultury, nedostatečným vzděláním v naší historii a teologii a obecným diskurzem než s Písmem nebo teologickými postoji.“

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Dnes 7 z 10 evangelikálůříká, že podporuje kázání žen. Dokonce i v komplementárních tradicích, jako jsou Jižní baptisté, asi 65 % z nich říká, že by ženám mělo být umožněno sloužit jako duchovní.

Přesto dnes v Americe vedou ženy jen asi 13,5 procenta sborů, a pokud jde o bílé evangelikální sbory, klesne tento podíl na necelých 2,5 procenta.

Ženy vedou asi 6 procent sborů Assemblies of God, což je číslo, které se od 90. let 20. století zdvojnásobilo. Qualls a další poukazují na to, že tuto změnu způsobilo vedení denominace.

V roce 2018 zvolila denominace do vedení první ženu. Donna Barrettová, která se stala pastorkou v roce 1986, se stala generální tajemnicí. Její zvolení otevřelo dveře dalším změnám.

„Když se podíváte na snímek šesti výkonných vedoucích před několika lety, byli to bílí muži, kteří jsou ženatí a trochu starší,“ řekla Barrettová Christianity Today. „A když se teď podíváte na nás šest ve výkonném vedení, máte tam Afroameričana, Hispánce, ženu, která je svobodná. Jsme trochu rozmanitější, a to dává ostatním duchovním a členům denominace obrázek, že je tu místo pro každého.“

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 12. srpna 2022 Foto: Kristina Paparo / Unsplash

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář