Letošní Tříkrálová sbírka byla rekordní, vybralo se přes 172 milionů Kč

Praha – Do Tříkrálové sbírky lidé letos věnovali 172,57 milionu korun. Je to nejvyšší výnos od jejího vzniku v roce 2000, uvedli v tiskové zprávě organizátoři sbírky z Charity Česká republika. Výtěžek je tradičně určený na pomoc lidem v tíživé životní situaci, seniorům, lidem s postižením nebo bez domova, rodinám ohroženým sociálním vyloučením a nemocným. Loni lidé do sbírky poslali 161 milionů korun.

Tři krále se zapečetěnými pokladničkami mohli lidé potkávat na ulicích českých obcí a měst v první polovině ledna. Do více než 27.600 pokladniček vybrali přes 165 milionů korun. Další peníze se podařilo vybrat pomocí dárcovských SMS či převodem na charitní účet. Možnost finančně přispívat do sbírky mají lidé po celý rok, například přes on-line koledu na webu Tříkrálové sbírky.

SOUVISEJÍCÍVýtěžek Tříkrálové sbírky je v ostravsko-opavské diecézi opět rekordní

„Za letošní skvělý výsledek patří poděkování mnoha dobrovolníkům, zejména dětem, mládeži a dospělým organizátorům této celostátní sbírky. A také všem štědrým dárcům za jejich příspěvky,“ uvedl ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.

Výtěžek sbírky je rozdělen podle předem daného klíče. Do obcí, kde byly peníze vykoledovány, se vrací téměř dvě třetiny výtěžku. Dalších 15 procent je určeno na činnost regionální charity. Dalších deset procent putuje na pomoc v zahraničí, zejména na okamžitou pomoc při mimořádných událostech jako povodně nebo zemětřesení. Po pěti procentech využije Charita Česká republika na své celostátní projekty a na samotnou organizaci sbírky.

Z konkrétních projektů podpoří vybrané peníze například provoz půjčovny zdravotních pomůcek Farní charity Dobruška. V Konici na Olomoucku díky dárcům zakoupí vozidlo pro Domácí zdravotní a hospicovou službu. V Novém Hrozenkově na Valašsku z výnosu sbírky pořídí auta pro dojíždění za seniory žijícími na horských samotách.

V Písku z výnosu podpoří Azylový dům sv. Alžběty pro matky s dětmi v tísni. V západočeských Přešticích pošlou většinu výtěžku na provoz Domova pokojného stáří Naší Paní v Klatovech, zbytek věnují na Denní stacionář Kristián a na podporu osob s postižením a lidem v nouzi, o které se Farní charita Přeštice stará.

V Ústí nad Labem půjdou peníze na revitalizaci prostor Centra pro rodinu Ovečka, které pracuje s rodinami a podporuje smysluplné trávení jejich společného času. Charita Český Těšín plánuje rekonstrukci domu pro seniory a nákup kompenzačních pomůcek.

Charity v Hodoníně, Jičíně, Jihlavě, Kopřivnici, Kyjově, Šluknově, Znojmě a jinde věnují výtěžek na přímou pomoc jednotlivcům či rodinám v nouzi, která je způsobená například živelní pohromou, úrazem, vážným onemocněním či nepříznivou životní situací, kterou se snaží v kooperaci s charitními pracovníky aktivně řešit.

První ročník Tříkrálové sbírky se uskutečnil v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi. Celostátně se začala konat o rok později. Od té doby výnos sbírky každoročně stoupá. Výjimkou byl covidový rok 2021, kdy nebylo možné osobní koledování, ale i tak se vybralo 81,5 milionu korun. Do Tříkrálové sbírky se každoročně zapojí kolem 70.000 dobrovolníků.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: ČTK Datum: 3. února 2024 Foto:

Tags: ,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář