Lidé věří armádě a policii, stranám a církvím nikoliv

Praha – Češi nadále nejvíce důvěřují armádě a policii. Naopak nejnižší důvěře veřejnosti se těší politické strany a hnutí spolu s církvemi. Vyplývá to z dnes zveřejněných výsledků zářijového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Oproti březnu důvěra lidí ve většinu sledovaných institucí klesla. Výjimkou jsou pouze armáda a odbory, ale i u nich od jara mírně stoupl podíl nedůvěřujících.

Armádě v září důvěřovaly tři čtvrtiny dotázaných, policii 69 procent. Oproti výsledkům z března důvěra v policii klesla o šest procentních bodů, a zároveň vzrostla nedůvěra o pět bodů na 29 procent. V případě armády průzkum významnější pokles nezaznamenal a důvěryhodnost armády tak zůstává na nejvyšší hodnotě od začátku sledování v roce 1994. Mírně se ale zvýšil podíl lidí, kteří vojsku nedůvěřují, a to z březnových 17 na zářijových 20 procent.

Výraznější převaha důvěry nad nedůvěrou byla v září patrná ještě v případě výsledků voleb, soudů, bank, výzkumů veřejného mínění a odborů. Výsledkům voleb věří 62 procent respondentů, zatímco nedůvěřuje zhruba třetina dotázaných. V případě soudů převažuje důvěra nad nedůvěrou v poměru 55 ku 40 procentům, což je prakticky stejný výsledek jako u bank. Výzkumům veřejného mínění věří polovina dotázaných, opačný názor má 38 procent. Důvěru odborům vyjádřilo 47 procent dotázaných, opačný názor mělo 36 procent. V případě rádií převážila důvěra nad nedůvěrou už pouze velmi mírně, a to v poměru 49 ku 44 procentům.

U zbývajících institucí, které průzkum sledoval, už více či méně převažuje nedůvěra. Relativně nejlépe dopadl internet, kterému věří 42 procent a nedůvěřuje téměř polovina respondentů. Také televizi věří 42 procent lidí, ale míra nedůvěry je 55 procent. Tisk je důvěryhodný pro 35 procent obyvatel, zatímco pro šest z deseti lidí nikoliv. Celkově si tradiční média oproti březnu významně pohoršila, a to na úroveň ze září 2019. Neziskovým organizacím věří třetina Čechů a nevěří 59 procent.

Nejhorší hodnocení si z výzkumu odnesly politické strany spolu s církvemi. Politickým stranám a hnutím věří zhruba pětina obyvatel, zatímco tři čtvrtiny nikoliv. Důvěru v církve vyjádřila čtvrtina dotázaných a nedůvěru 65 procent.

Průzkum CVVM provedlo od 5. do 20. září. Zapojilo se do něj 951 lidí ve věku od 15 let.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: ČTK Datum: 21. října 2020 Foto: Wikimedia Commons – Praha

Tags: ,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář