MacArthur svůj sbor i přes nařízení vlády nezavře. Naší autoritou je Kristus, tvrdí

Pastor John MacArthur z Grace Community Church prohlásil, že jeho sbor bude i nadále pořádat bohoslužby pro členy, což je v rozporu s omezeními ve státě Kalifornia, kde se kongregace nachází. Sbor chce svým postojem vyjádřit poslušnost autoritě Bible.

MacArthur, který se hlásí k reformní teologii, vysvětlil důvody svého rozhodnutí: „Dodržování omezení k bohoslužbám by bylo neposlušností vůči jasným příkazům našeho Pána. Vládní úředníci nemají právo zasahovat do církevních záležitostí způsobem, který podkopává nebo ignoruje božské dary autority pastorů a starších,“ informuje Christian Today.

Americký kazatel a autor několika teologických knih dále pokračoval: „Kristus je Pánem všech. Je to pravá hlava církve (Efezským 1:22; 5:23; Kolosanům 1:18). Je také králem králů – panovník nad každou pozemskou autoritou (1. Timoteus 6:15; Zjevení 17:14; 19:16) Grace Community Church vždycky nehybně stála na těchto biblických principech. Jako jeho lidé jsme podřízeni Jeho vůli a příkazům, jak je to zjeveno v Písmu.“

Lidem, kteří by se obávali, že svým počínáním se bouří proti vládní autoritě, vysvětlil, že tyto úřady jsou křesťané povinní poslouchat jen v tom okamžiku, když to není proti autoritě Bible.

„Když kterýkoli vládní úředník vydává příkazy regulující bohoslužby (například zákaz zpěvu, omezení účasti nebo zákazy) vystupuje mimo legitimní meze své autority dané Bohem. Jako státní zaměstnanec si na sebe bere autoritu, kterou Bůh výslovně uděluje pouze Pánu Ježíši Kristu, svrchovanému nad svým královstvím, kterým je církev a je dále předávána místní církví prostřednictvím pastorů a starších, kteří učí Jeho slovo (Matouš 16: 18–19; 2 Timoteovi 3: 16–4: 2).“

Podle Christian Today, rozhodnutí Grace Community Church bylo učiněno v přímém rozporu s oznámením úřadu ze dne 13. července. Kalifornský guvernér oznámil, že kostely, fitness centra a různé podniky musí zůstat uzavřené.

MacArthur vysvětlil, že jeho sbor chtěl jen „s úctou informovat naše občanské vůdce o tom, že překročili svou legitimní jurisdikci, a věrnost Kristu nám zakazuje dodržovat omezení, která chtějí zakázat naše bohoslužby“.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 30. července 2020 Foto: YouTube – John MacArthur

Tags: ,,,,,

12 Komentáře

 1. Asi záleží, v jaké kondici je daný sbor. Ježíš jasně říká, že kde se dva nebo tři setkají v jeho jméně, bude tam. Dále víme, že Ježíš je cesta, pravda a život. Pak by mělo platit, že právě nemocní by měli jít do kostelů, aby se setkali s Ježíšem a byli uzdraveni. U většiny sborů a církvi to (ne)funguje opačně, tj. nemocní do kostelů nejdou, aby nenakazili od těch pár zdravých. Ale má to tak být podle Bible? Co o tom myslíte?

  Odpověď
  • Je to spíše rozporuplné gesto, které se opírá o vybrané citace z Písma. Podobným způsobem je lze však zpochybnit i jinou citací, například z Titovi 3:1, kde je naopak zdůrazněna nekonfliktnost a podřízenost. Ta nijak nevylučuje, že Kristus je Pán pánů a Král králů, ale naopak oporou, že On je nade vším a nic se nemůže dít bez Jeho svolení. Ono gesto nejspíše není ten nejlepší způsob, jak světu prakticky ukázat, co to je svatost. Ta se nachází na jiné úrovni.

   Odpověď
 2. Naprostý souhlas s rozhodnutím sboru (biblických starších).
  Církev patří Bohu….ne pozemským vládcům.
  Různé vlády v různých zemích se stále pokoušejí zabránit křesťanům oslavovat Boha.
  Je smutné, že se to děje v „křesťanské zemi“.
  Sk 5:29 Petr a apoštolové odpověděli: „Boha je třeba poslouchat více než lidi.

  Odpověď
  • Karel Krejčí

   Paradoxem však je, že právě ona nemoc (tak jako každá jiná) nás usvědčuje, že jsme právě my, jako lidstvo, dali přednost našim hlasům před tím Božím. Každé nemoci předchází nějaký náš nesouhlas, kdy slyšíme více sebe, než Boha.

   Odpověď
 3. Zní to sice dobře, ale potíž je v tom, že John MacArthur je babtista a teologicky částečný neokalvinista (uznává sice arminiány, ale k Písmu přistupuje čistě neokalvinisticky), kritizující charismatické hnutí (psal proti němu knihy) a též důsledný separatista hlavně vůči katolíkům. Nadpřirozené duchovní dary tedy zřejmě neučí (?), neboť Ducha svatého zaměnil za Písmo svaté, ke kterému přistupuje jako by bylo Bůh sám. Navíc káže 100 000 sboru (bez záruky – můj odhad podle více záznamů na YouTube), ale i kdyby jich bylo méně, nelze zaměňovat postoj jednotlivce vůči nemocem a celého zástupu. Je to holý nerozum a pomatenost náboženským duchem, véct celý zástup necharismaticky věřících do takového ohrožení. Ducha svatého nemají a myslí si, že litera Písma je sama ochrání, a možná i to, že jsou povini před Bohem takto jednat, jinak by nejspíš šli do pekla.

  Odpověď
 4. Kamil Skočdopole

  Jsem přesvědčen, že pokud by nákaza byla nebezpečná, dalo by se podřídit, ale zde jsem pro se vzepřít. Vedou mne k tomu tyto důvody:

  1) Na světě umírá více lidí na autonehody, TBC, malárii apod., než na Covid-19.
  2) Počty zemřelých v USA, Itálii, Brazílii atd. lehce překračují počty smrtnosti chřipky s tím, že zde jsou zahrnování i ti, kdo zemřeli s virem (ať zemřou na cokoliv, třeba na infarkt), což zřejmě činí daný rozdíl.
  3) Pokud se nákaza nekryje s obdobím respiračních onemocnění, prakticky se neprojevují příznaky a smrtnost se blíží k nule (viz současná situace v ČR).
  4) Pokud by se dělaly testy na přítomnosti mikorobů bez příznaků, pak čtvrtina populace má např. neaktivního bacila TBC a stejně tak by se u mnohých detekoval i inaktivní virus chřipky. To samozřejmě neznamená, že člověk onemocněl.
  5) Počty nakažených jsou řádově v promile, což neodpovídá ani podmínkám pro vyhlášení epidemie chřipky.
  6) Metoda detekce viru (PCR) na základě zmnožení primerů RNA, zachytí i nukleotidové fragmenty již zneškodněného viru po jeho destrukci imunitním systémem a není vhodná k diagnóze nemoci, ale pouze k potvrzení prodělané infekce.

  Souhrnem lze tedy MacArthurem souhlasit a bylo by třeba, aby se takto vzepřeli i další, nejen křesťanští pastoři.

  Odpověď
 5. Částečně se dá s rozhodnutím pastora souhlasit, ale pokud se jedná o příkaz společného shromažďování, což mi z článku trochu vyznívá, nic takového Ježíš nepřikázal a už vůbec není špatné, když se tak neděje, natož aby to byl hřích neposlušnosti. Vůbec je divné tvrdit, že Bůh něco přikazuje, když mu jde především o vztah lásky s člověkem. On spíše radí, doporučuje věci pro naše dobro.

  Odpověď
  • Kamil Skočdopole

   Příkaz a láska nejde dohromady? Bůh nám dal deset přikázání, nikoliv deset doporučení. Pokud svým dětem něco zakazujeme a trestáme je za porušení příkazů, je to snad projev nelásky?

   Odpověď
   • Deset přikázání by vůbec nebylo třeba nebýt toho, co se stalo v ráji, a s Ježíšem přišlo něco jiného než zákazy a příkazy. Tím se nevylučuje, že s dětmi v určitém období jednáme někdy i na základě příkazů. Porozumění tomu, o čem jsem jen velmi stručně psala a píšu, má u každého svůj čas. Hezké léto!

    Odpověď
 6. Kamil Skočdopole

  Přikázání by skutečně nebylo třeba, kdybychom byli v ráji. Leč, nežijeme v něm. Zde je ukázka přikázání z NZ:

  Mk 7:36  Ježíš jim nařídil, aby to nikomu neříkali.
  J 15:14  Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji.
  J 15:17  To vám přikazuji, abyste jeden druhého milovali.
  1 K 7:10  Těm, kteří žijí v manželství, přikazuji – ne já, ale Pán – aby žena od muže neodcházela.
  1 K 7:17  Každý ať žije v tom postavení, které měl od Pána, když ho povolal k víře. A tak to nařizuji v církvích všude.
  2 Tes 3:4  Spoléháme na vás v Pánu, že konáte a budete konat, co přikazujeme.
  2 Tes 3:6  Přikazujeme vám, bratří, ve jménu Pána Ježíše Krista, abyste se stranili každého bratra, který vede zahálčivý život a nežije podle naučení, která jste od nás převzali.
  2 Tes 3:10  Když jsme u vás byli, přikazovali jsme vám: Kdo nechce pracovat, ať nejí!
  2 Tes 3:12  Takovým přikazujeme a vybízíme je ve jménu Pána Ježíše Krista, aby žili řádně a živili se vlastní prací.
  1 Tim 4:11  To přikazuj a tomu uč.
  1 Tim 6:2  Ti, kdo mají věřící pány, ať k nim nemají menší úctu proto, že jsou jejich bratří, nýbrž ať jsou jim poddáni o to raději, že mohou sloužit věřícím a milovaným. Tomu všemu uč a to přikazuj.
  1 Tim 6:17  Těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazuj, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v Boha, který nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme;

  Samozřejmě, že každé přikázání má svůj čas, adresnost i okolnosti.

  Taktéž přeji krásné léto!

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář