Martin Luther: Tvoja láska bude väčšinu času stratená

 

„Keď ich videl, povedal im: Choďte, ukážte sa kňazom! A keď šli, boli očistení.“ (LUK 17:14)

Musíme tiež uvažovať nad druhou časťou tohto príkladu kresťanského života. Malomocní nás naučili veriť. Kristus nás učí milovať. A láska sa k blížnemu správa tak, ako vidí Krista správať sa k nám, ako sa hovorí v EVANJELIU PODĽA JÁNA 13:15: „Dal som vám totiž príklad, aby ste aj vy činili tak, ako som vám ja učinil.“ A krátko nato sa vo veršoch 34 — 35 hovorí: „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali; ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali. Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať.“

V tomto príklade môžeme vidieť Kristove skutky lásky. No ako môže každý sám vidieť, čo z toho, čo sa nachádza v Kristovi, nie je čistá láska?

V prvom rade, prečo musel cestovať cez Samáriu a Galileu, kto mu zaplatil, aby to spravil, alebo kto Ho o to požiadal? Nie je zjavné, že to robil dobrovoľne, slobodne a zo svojej vlastnej vôle? Nikto ho o to nežiadal, aby potom nemohol povedať, že si to svojou požiadavkou zaslúžil. Celkom jasne teda vidíme, že nič nerobí pre seba, ale všetko, čo robí, robí pre druhých bez požiadaviek druhých a celkom slobodne, len z čistej dobrotivosti a lásky.

Reklama

V druhom rade, pozri sa na to, ako koná dobro bez toho, aby niekomu ublížil, a dokonca zabraňuje zraneniu druhých. Preukazuje svoju dobrotivosť malomocným, ako keby do dediny prišiel kvôli nim, vľúdne na nich pozerá a pomáha im ochotne a rád. Dodatočne predchádza tomu, aby boli poškodení kňazi, aj napriek tomu, že to nemusel robiť. Keďže malomocných očistil nadprirodzene, bez spolupráce kňazov, nemusel ich za nimi posielať. No láska sa neháda a nehašterí, existuje len, aby robila dobre. Toto je tiež dôvod, prečo robí viac ako len to, k čomu je zaviazaná a je preplnená dobrotou…

Po tretie, lásku prejavuje v ešte väčšom rozsahu, keď ju uplatňuje na miestach, kde sa stratila a vo väčšine prípadov sa mu za to dostane nevďačnosti. Keď malomocných očistil, len jeden z nich sa mu poďakoval. Pri ďalších deviatich sa jeho láska stratila. Pozri, toto je príklad. Rozdúchaj teda svoj život, aby si mohol konať dobro nielen tak, aby si neublížil ostatným, ale k ich prospechu; aby si prejavoval lásku nielen svojim priateľom a tým, ktorí sú dobrí, ale uváž, že tvoja láska bude väčšinu času stratená, a že odmenou ti bude nevďačnosť a nenávisť.

Takto máš chodiť po ceste Krista, tvojho Pána, v Jeho šľapajach.

 

Zdroj: Chcemviac.com Foto: Pexels

Reklama

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář