Matt Redman: Tváří k zemi (recenze)

Matt Redman svou knížku napsal v roce 2004 a vydal zároveň s cédéčkem písní a videonahrávkou koncertu pod stejným názvem. Jako komplet to celé dávalo dobrý smysl. Dnes, po šestnácti letech můžeme zhodnotit, co je z jeho slov stále aktuální a co obstojí samostatně bez hudby a videa.

Útlá knížečka má přitažlivou obálku a na první pohled se zdá, že nabízí pohodlné pomalé čtení na jeden večer. Je to však oříšek. Je psaná ryzí křesťanštinou plnou vzletných vášnivých slov, útržků biblických příběhů, odkazů na biblické postavy a se spoustou citátů slavných křesťanů minulosti. Zážitek tak trochu podobný čtení Aloise Jiráska. Všechno, co autor píše, je správné a pravdivé, ale čte se to obtížně a nebude to překladem. Spousta mladých křesťanů, pro něž by teoreticky tato knížka mohla být velmi užitečná, se tím hustým křovím neprodere. Informací, teorií a zlomků příběhů je moc, jazyk je křečovitý. Ta spousta duchovních klišé nemá žádnou konkrétní podobu. Patetické výzvy k padání na tvář vyznívají jako ze staré pohádky. Dneska tak nikdo nemluví.

Jádrem sdělení této knížky je příběh Abrahama a Izáka, jak se drápou na kopec, aby tam obětovali Bohu. Postaví krásný oltář, narovnají pořádnou hranici dříví a pak Izák položí tu otázku: Co budeme obětovat? Abraham se na synka vrhne, sváže jej a snaží se položit na oltář. Když už škrtá, aby zapálil oheň, Bůh ho zastaví a řekne: Oukej, ve zkoušce jsi obstál, tamhle ve křoví máš berana. Toho mi obětuj. Abraham s úlevou synka rozváže a spolu obětují berana. Podobenství, které Matt Redman z příběhu vykutal, říká, že často stavíme fortelné oltáře v podobě aparatur, světelné šou, kouřů, projekcí, kapel a pěveckých sborů. Zajistíme i dostatek dřeva k pálení, což mohou být krásné písně, které jsme dobře složili, otextovali i nacvičili. Co nám chybí, je oběť. Co budeme obětovat? Máme jí být my. Naše srdce, naše plány, naše představy. Bez oběti celé to úsilí nemá smysl. Tohle platí a platit nepřestane.

Pokud bychom brali tento titul jako vyučování, chybí mu systematičnost. Pokud bychom pokládali tuto knížku za beletrii, nemá nosný příběh. Pokud vezmeme celý text jako osobní svědectví uctívače, skladatele a muzikanta, což považuju za nejlepší variantu, mělo by nás napadnout jít si pustit Redmanovo uctívání a připojit se k němu. Tam mu budeme rozumět beze zbytku. Tahle knížka sama o sobě a po šestnácti letech je málo.

Autor: Hana Pinknerová Datum: 2. listopadu 2020 Foto:

Tags: ,,,,

1 Komentář

  1. „Kniha od Matta Redmana Tváří k zemi je ryzím skvostem, povzbuzujícím ke skutečnému uctívání Boha v duchu a v pravdě. Hluboké biblické vyučování je psáno poetickým jazykem v dobrém překladu Dana Drápala. Nazývám Matta Redmana vyučujícím básníkem nebo poetickým učitelem. I v této drobné knížce (jako i v jeho dalších) se setkáváte s hloubkou autorovy zkušenosti a jste povzbuzeni uctívat Boha a hledat jeho slávu. Poznáte, že uctívání není jen vzletný pocit v pohodlném křesle s nohama na stole, když se nám vše daří. Je to oběť, kterou Bohu přinášíme za všech okolností. Klaníme se mu, vše mu vydáváme, jsme na něm zcela závislí, milujeme ho a jsme ochotní pro něj a s ním nést i potupu a kříž. Porozumíme tak obsahu biblického výrazu ‚padání na tvář‘, který je klíčový i pro dnešního moderního člověka a bez kterého nedospějeme do zralosti křesťanského života. Tyto biblické pojmy (‚tváří k zemi‘, ‚padání na tvář‘…) potřebujeme dostat do naší osobní zkušenosti, abychom mohli zakoušet hloubku, šířku, výšku a délku života s Bohem. Máme kam růst a jsem vděčný za ctitele Boží, jako je Matt, kteří jdou před námi. Při četbě roznítil ještě více mé ‚duchovní chuťové buňky‘, abych Pána uctíval, toužil ho více znát a byl chválou jeho slávy. Jestliže k tomu tato kniha některé čtenáře také povzbudí, naplnila svůj účel. CD stejného názvu k tomu může být bonusem.“ – Tomáš Korčák, pastor a vydavatel
    Knihu si můžete objednat zde: http://obchod.juda.cz/?384,tvari-k-zemi-sleva-10

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář