Metodisté v Nigérii otevřeli první kostel pro neslyšící 

Metodisté nedávno v Nigérii otevřeli svůj první kostel pro neslyšící.

Slavnostní bohoslužbu v Mutum Biju ve státě Taraba vedl biskup John Wesley Yohanna. Jáhen Albert A. Pena, první ordinovaný neslyšící metodistický pastor v Nigérii, řekl pro denominační web UM News, že 30 členů kongregace patřilo k několika denominacím a také k nedenominačním církvím, než se připojili k novému společenství.

SOUVISEJÍCÍZemřel pastor, který oslovil evangeliem miliony neslyšících lidí po celém světě

Yohanna se zeptal shromáždění: „Věříte, že vás Bůh volá k uctívání v metodistické církvi? Pokud ano, jak to uslyším? Všichni jste se jednotně podepsali a odpověděli: Ano, věříme.“

Biskup jmenoval Penu odpovědným pastorem pod dohledem reverenda Philipa Audu, superintendenta západního distriktu ve státě Taraba.

Felicia Davidová, koordinátorka služby pro tělesně postižené, poděkovala biskupu Yohannovi a dalším vedoucím za jejich podporu prostřednictvím evangelizační služby

Ve své homilii naděje Yohanna prohlásil: „Při čtení z Matouše 11,1–11 můžeme vidět rozhovor mezi Ježíšem a následovníky Jana Křtitele. Ježíš jim řekl: „Vraťte se a oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte: Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví jsou vzkříšeni a chudým se zvěstuje evangelium.“

SOUVISEJÍCÍ – Byl vytvořen Nový zákon pro potřeby neslyšících a nevidomých

Ujistil kongregaci, že Ježíš přišel dát svobodu. „Musíme jen věřit v Boha,“ řekla podle UM News Yohanna. „Jednoho dne, až se Ježíš vrátí, aby nás vzal domů, budeme uzdraveni ze všech druhů neduhů. Jednou, když budeme všichni přebývat v jeho přítomnosti, budeme jako Ježíš,“ povzbudil přítomné biskup. 

Sbor pro neslyšící se začal scházet k bohoslužbám před sedmi lety. Patricia Josephová pomocí znakového řeči uvedla: „Jsem velmi šťastná z reakce metodistické církve, která nás přivítala do své rodiny. Náš sen stát se samostatným sborem je dnes naplněn. Sláva Bohu!“

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 2. dubna 2022 Foto: UM News – nigerijský sbor pro neslyšíci

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář