Misionář vězněný v Mosambiku nachází útěchu v biblickém příběhu o Josefovi 

Po více než čtyřech měsících ve vězení nachází křesťanský misionářský útěchu tam, kde ji nachází mnoho jiných – na stránkách Písma.

Ryan Koher, pilot americké organizace Mission Aviation Fellowship (MAF), byl v listopadu 2022 spolu s dalšími dvěma dobrovolníky MAF zatčen pro podezření z podpory povstalců ve válkou zmítaném Mosambiku.

SOUVISEJÍCÍVíce než 1 500 lidí se zapojilo do maratonu modliteb za misionáře zatčeného při převozu pomoci do sirotčince

Podle MAF byli zatčeni, když se chystali pomoci naložit vitamíny a další zásoby do letadla směřujícího do sirotčince v Cabo Delgado.

Od roku 2017 se povstalecká skupina, která je pravděpodobně napojena na Islámský stát, zmocnila vesnic, kostelů a mešit v severní oblasti africké země a zanechala po sobě stovky mrtvých.

Portál Christian Post informuje, že během posledních pěti let uprchl ze svých vesnic v Cabo Delgadu přibližně milion lidí, protože mezi bezpečnostními silami a povstalci zuří válka.

MAF uvádí, že prostřednictvím svého místního partnera Ambassador Aviation od roku 2014 každoročně dopravuje zásoby do různých sirotčinců v zemi. 

Od svého zatčení se Koher potýká se zdravotním stavem, který mu způsobuje svědění, jež ovlivňuje jeho spánek.

Poté, co byla na začátku února zamítnuta Koherova žádost o propuštění na kauci, řekla Ryanova manželka Annabel – která spolu s jejich dvěma malými syny Eliasem a Hezekiahem podnikla cestu do Mosambiku – listu The Christian Post, že skutečně očekávají, že vyšetřování bude „brzy uzavřeno“. 

„Doufáme, že ohledně toho brzy dostaneme nějaké zprávy, ale nemáme žádné konkrétní datum,“ řekla pro CP.

Annabel uvedla, že Ryanův advokát úzce spolupracuje s americkým velvyslanectvím, aby zajistil řádný proces, a poskytuje mu pomoc, jak jen může.

K dnešnímu dni nebyla v rámci stále probíhajícího vyšetřování vznesena žádná obvinění, uvedla Koherová pro CP.

Po rozhovoru s manželem Annabel Koherová uvedla, že „zněl mnohem optimističtěji“ než při jejich předchozím kontaktu a že nachází úlevu od svého zdravotního stavu poté, co mu vězeňská klinika poskytla speciální krém proti svědění.

Ačkoli pracovník velvyslanectví Annabel potvrdil, že ve vězení nejsou žádné problémy týkající se Koherova osobního bezpečí a zdraví, uvedla, že při čekání na další fázi soudního procesu hledá ujištění o Boží svrchovanosti a prozřetelnosti v jednom z nejznámějších starozákonních příběhů.

„Nachází útěchu v příběhu o Josefovi a v tom, že i přes všechny zkoušky, které Josef prožíval, byl Bůh stále s ním, Bůh měl pro něj přes to všechno plán, a tak v tuto chvíli opravdu nachází útěchu v Božím slově,“ řekla portálu The Christian Post. 

„Ryan má opravdu srdce pro službu Pánu a má vášeň pro letectví. A tak MAF byl způsob, jak mohl spojit tuto vášeň, kterou mu dal Bůh, se svou touhou sloužit Pánu,“ řekla Annabel Koherová. 

V regionu je podle ní „rostoucí“ evangelikální církev čítající asi 10 000 lidí. „Lidé prostě hoří touhou poznat Pána, poznat pravdu a číst Písmo ve svém jazyce,“ řekla. „Takže díky překladu Bible pro tyto nezasažené skupiny lidí skutečně vidíme, jak Pán jedná.“

Nakonec Roherová řekla portálu CP, že se modlí za to, aby si Bůh použil manželův čas ve vězení ke své slávě a bezpečně ho přivedl zpět k jeho rodině. Prosí věřící, aby se modlili za Rayenův zdravotní stav, za útěchu, za Boží moudrost, aby dokázal mluvit pravdu k různým lidem, se kterými se během svého zadržení setkává, a za jeho propuštění.

Každý, kdo by chtěl Annabel poslat povzbuzení, může tak učinit e-mailem na adresu prayforpilotRyan@maf.org.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 16. března 2023 Foto: MAF – Ryan Koher s rodinou

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář