Mladí, kteří čtou Bibli, vykazují lepší schopnost hospodařit s časem u obrazovek

Mezi mladými lidmi existuje podle nového zjištění výzkumné agentury Barna zřetelný vztah mezi tím, jak čtou Bibli, a tím, jak dokážou zvládat sociální sítě.

Většina generace Z si myslí, že tráví příliš mnoho času u obrazovky – a přesto je délka takto stráveného času závislá na tom, jak tito mladí lidé čtou Bibli.

Výzkum odhalil, že 60 procent lidí ve věku od 13 do 21 let si uvědomuje, že tráví u obrazovky příliš mnoho času. Jedná se o data od 1503 amerických teenagerů z června a července 2020. Tomuto vzorku odpovídá průměrná chyba 2,5 procentního bodu.

Na otázku, jak sami vnímají využívání médií, více než polovina (53 procent) přiznává, že často cítí výčitky kvůli množství času, který tráví u mobilů, počítačů nebo tabletů.

Jedna čtvrtina však vyjádřila, že to je „tak akorát správné množství času“ u médií. Zhruba 13 procent respondentů odpovědělo, že v jejich generaci na času stráveném u médií nezáleží.

Z výsledků plyne, že více než polovina mladých lidí (53 procent) říká, že kvůli těmto technologiím prostě „vypínají“ nebo „prokrastinují během domácích úkolů nebo jiných činností“.

Polovina z nich (50 procent) vyčítá technologiím, že se cítí rozptylováni, 36 procent se cítí méně produktivní. Asi polovina (54 procent) odpověděla, že kvůli technologiím „promrhají mnoho času“ a asi třetina (30 procent) jim vyčítá, že jim zkracují dobu pozornosti.

Prezident agentury Barna, David Kinnaman při oznamování výsledků vyjádřil, že průměrný teenager stráví denně u telefonu pět a čtvrt hodiny. Mladí dospělí lidé je využívají denně šest hodin, což představuje „neuvěřitelné množství informací, které do nich vstupuje prostřednictvím obrazovek“.

Generaci Z definoval jako první generaci „screenagerů“ (lidé věku obrazovek) a dodal, že před obrazovkou vyrostli nejen oni sami, ale s obrazovkou jsou spjati a nechali se jí utvářet i jejich rodiče.

Jako lidé jsme všichni součástí experimentu, jaké to je, když člověk žije a je vychováván digitálním prostředím, ve světě, který nazývám „digitální Babylon“, kde je tolik ovládacích faktorů jiných, než bylo v minulosti,“ říká.

Je zajímavé, že Barna našla silnou korelaci mezi „oddanými učedníky“.

Podle Kinnamana ti, kdo jsou oddaní Bibli, místnímu sboru, věří v Ježíšovu smrt a vzkříšení a chtějí, aby jejich víra byla ve světě živá a aktivní, dovedou rozlišovat, když přijde na sociální sítě a užívání technologií.

„Je to opravdu zajímavé, jak houževnatí učedníci využívají čas na počítačích či mobilech. Mají pozitivnější výhled a jsou mentálně a emocionálně zdravější,“ dodává Kinnaman. „Oddaný křesťan nemá jen pevnější víru, ale je pevnější v oblastech, na kterých v reálném životě nejvíc záleží.“

Kinnaman konstatoval, že výzkum ukazuje, jak mnoho mladých lidí používá technologie, aby se vypořádali s úzkostí, osamělostí a nudou.

Přesto více než polovina říká, že se necítí dobře, když jsou na sociální síti. Zvlášť děvčata říkají, že prožívají výčitky a cítí se nejistá a izolovaná.

Kinnaman říká, že je důležité sledovat trendy související s technologiemi. Cílem výzkumu je pomoci vedoucím mládeží lépe rozumět nastupující generaci v digitální době a vést je.

Povzbuzení vyjádřil otázkou: „Jaký máte vztah k sociálním sítím? Jaký vztah máte ke všemu, co má obrazovku? Jakým způsobem vám můžeme pomoct být silnější a takoví, jak vás Bůh stvořil, abyste zvládali všechny tyto oblasti v reálném životě, v digitálním životě a všude mezi tím?“

Ředitel agentury vyzývá rodiče a mládežnické vedoucí, aby pomáhali teenagerům a mladým lidem cvičit se v „rozlišování“ v oblasti sociálních sítí.

„Musíme omezovat čas na počítačích a médiích, určitě to je důležité,“ uzavírá. „A přesto je nejdůležitější, abychom tyto mladé lidi naučili rozlišovat, přemýšlet u toho a lépe to promítat do praxe …  Jak to začleníte do své služby?

Nepodceňujte generaci Z, nejsou to hloupí lidé. Jsou propojení. Berte je vážně. Víc než kdykoli dřív si myslím, že až skončí tato pandemie, tak naše staré metody nebudou vůbec fungovat.“

Když se teď obrazovka stává všudypřítomným prvkem života mladých lidí, mnoho pastorů a vedoucích klade důraz na to, že je důležité přistupovat k sociálním sítím opatrně.

Priscila Shirerová, vedoucí pracovnice a matka tří dětí, doporučuje mít hranice kolem sociálních sítí. Říká, že moderní pokrok je požehnáním, ale každý dobrý Boží dar se může stát modlou, pokud odsune naše uctívání a zaměření na Boha.

„Sociální sítě mohou začít utvářet naše životy způsobem, který se neshoduje s tím, k čemu nás Bůh povolal,“ říká. „Vidíme, že se to děje šíleným způsobem nejen u mladých lidí, ale i u dospělých. Už neumíme jít na oběd bez mobilu v ruce, bez toho, abychom ho pořád sledovali. Každé jeho pípnutí v nás vyvolává bouři adrenalinu. To nás vtahuje do vztahu se sociálními sítěmi a s technologiemi, které stravují náš život.“

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Překlad – Jan Vopalecký Zdroj: The Christian Post Datum: 22. února 2021 Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

Tags: ,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář