Najlepšia rodina

Dnes je veľmi populárne hovoriť: „Milujem Ježiša, ale nemilujem kresťanov. Hrozne ma rozčuľujú.“

Moja otázka znie: Ako môžete milovať Boha, ktorého nevidíte, a nemilovať Jeho ľudí, ktorých vidíte? Apoštol Ján napísal: „My vieme, že sme prešli zo smrti do života, pretože milujeme bratov. Kto nemiluje brata, zostáva v smrti.“ (1. J 3:14)

Cirkev existuje z troch dôvodov: uctievanie Boha, budovanie svätých a evanjelizácia sveta. Jednoducho si to môžete zapamätať ako hore, dovnútra a dovonku. Aj napriek tomu vidíme, že ľudia dnes chodia do cirkvi menej, nie častejšie.

Štatistiky ukazujú, že ľudia, ktorí chodili do kostola každý týždeň, tam teraz chodia už len trikrát mesačne. Ľudia, ktorí do kostola chodievali dvakrát mesačne, sa tam teraz ukážu už len raz za mesiac a tí, ktorí do cirkvi chodili raz mesačne, prichádzajú už len približne šesťkrát do roka.

Čo keby sme použili rovnaký koncept pri chodení do fitka? Povedzme, že sa chceš dostať do formy, a tak si kúpiš permanentku a cvičíš raz do týždňa. Pomôže ti to? Možno trochu, ale nie veľmi. Čo keby si tam zašiel dvakrát do týždňa? To by už mohlo zabrať. No a ak budeš cvičiť trikrát týždenne, nepochybne sa do formy dostaneš. Samozrejme, nestačí sa tam ukázať, musíš naozaj cvičiť.

No čo ak by si chodil do fitka len raz mesačne? Pomohlo by ti to? Asi ťažko. A keby si cvičil len raz za rok? Určite by si sa do formy nedostal. Pravdou je, že mnoho fitness centier zarába práve na tom, že ľudia si kúpia permanentku (väčšinou tesne po Vianociach) a nikdy viac sa tam neukážu.

Prieskum ukázal, že 72 % detí, ktorých rodičia chodia pravidelne do kostola, budú v mladosti taktiež pravidelne chodiť do cirkvi. V rodinách, kde do kostola chodí pravidelne iba otec, bude verne chodiť do cirkvi 55 % detí. V rodinách, kde do kostola chodí pravidelne len matka, bude naďalej do kostola chodiť 15 % detí. Len 6 % detí bude naďalej chodiť do cirkvi, ak do kostola nechodí pravidelne ani jeden z ich rodičov. Neposielajte svoje deti do kostola, prineste ich tam so sebou.

Byť súčasťou cirkvi nie je len duchovným požehnaním. Štúdie totiž ukazujú, že cirkev nám pomáha aj fyzicky. Napríklad pacienti, ktorí absolvovali operáciu srdca a majú útechu vo svojej viere, majú oveľa vyššiu šancu na prežitie ako neveriaci. Ľudia, ktorí chodia do cirkvi, majú nižší tlak ako tí, ktorí cirkev nenavštevujú. Ľudia, ktorí nechodia do kostola, trpia depresiou častejšie ako tí, ktorí tam chodia pravidelne. Okrem toho je u ľudí, ktorí nechodia do cirkvi, štyrikrát vyššia pravdepodobnosť samovraždy.

Cirkev je teda pre teba dobrá duchovne aj fyzicky.

Niektorí tvrdia, že ich jednoducho nelákajú náboženské štruktúry či organizované náboženstvo. Čo ich teda láka? Neorganizovaný chaos? Boh je Bohom poriadku. Biblia totiž hovorí: „Ale všetko nech sa deje slušne a v poriadku!“ (1. K 14:40)

Nepovažujem cirkev za takzvané „organizované náboženstvo“. Skôr je to pre mňa miesto, kde sa môžem stretnúť s Bohom a Jeho ľuďmi. Niektorí vravia, že môžu mať s Bohom spoločenstvo aj vtedy, keď surfujú, hrajú golf, idú na turistiku či robia iné aktivity. Dúfam, že ho naozaj majú. Mali by sme hovoriť s Bohom, nech sme kdekoľvek a robíme čokoľvek, no nerobme to namiesto chodenia do cirkvi.

Tento problém očividne existoval aj v prvom storočí. V Novej zmluve, v Liste Židom čítame: „Neopúšťajme naše zhromaždenie, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme, a to tým väčšmi, čím väčšmi vidíte, že sa blíži Kristov deň.“ (ŽID 10:25)

Ježiš založil cirkev a miluje cirkev. Keď kráčal po tejto zemi, založil jedinú organizáciu, a tou je práve cirkev.

Cirkev je pre všetkých kresťanov a každý kresťan by mal do cirkvi pravidelne chodiť. Každý veriaci by mal byť živou a fungujúcou súčasťou miestneho cirkevného zboru, nie len pozorovateľom či poslucháčom, ale účastníkom. Samozrejme, existujú rôzne životné okolnosti. Niektorí ľudia sú prinútení zostať doma a nemôžu ísť do cirkvi. No ak telesne zdraví veriaci nechodia do kostola, usudzujem, že duchovne niečo nie je v poriadku.

Niektorí zas obľubujú takzvanú „cirkevnú preskakovačku“. Sú chabými znalcami všetkého. Milujú chvály v jednom kostole, páčia sa im kázne v druhom a myslia si, že detská besiedka v treťom spoločenstve je najlepšia zo všetkých. A tak idú jeden víkend do jedného cirkevného zboru, druhý víkend do iného, a tretí zas do ďalšieho. No a štvrtý víkend si pozrú bohoslužby online.

Nie je to však dobrý nápad, pretože cirkev nie je len miesto, ktoré máme navštevovať. Je to miesto, kde máme byť účastníkmi. Stávaš sa súčasťou rodiny. Práve v cirkvi nájdeš zodpovednosť. V cirkvi rozvíjaš a používaš svoje dary. V cirkvi sa učíš konzistentnú teológiu.

Zapoj sa do cirkvi. Ak to neurobíš, o mnoho prídeš a nebudeš môcť byť súčasťou toho, čo koná Pán Boh.

Každý cirkevný zbor má svoje chyby, pretože sú v ňom ľudia ako ty a ja. Nie sme dokonalí. Zlyhávame. Robíme chyby. Nie vždy napĺňame Božie štandardy. No aj napriek tomu je cirkev Božou rodinou a my by sme mali byť jej aktívnymi členmi. Aj napriek všetkému je to tá najlepšia rodina a Boh chce, aby sme všetci boli jej súčasťou.

 

ZDROJ: CHCEMCIAC.COM FOTO: PIXABAY.COM GREG LAURIE. PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: HARVEST.ORG

 

Tags: ,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář