Procházej: Ježiš

Král a pastýř – jak různá povolání to jsou! Jak odlišné společenské postavení náleželo každému z nich a jak museli mít k…

Všichni žízniví, pojďte k vodám… Bedlivě mě poslouchejte a budete jíst dobré věci, vaše duše si bude libovat v tuku (Izajáš 55,1-2).…

Nenásilí je idea, která odmítá použití násilí v mezilidských sporech. Jedná se především o fyzické násilí, zejména o usmrcení člověka. Dalo by…