Procházej: Ježiš

Byli jste pozváni, abyste hovořili s všemohoucím Bohem celého vesmíru. Nejenže je nejmocnější, ale je všemocný. Patří mu veškerá moc a všechno má…

Král a pastýř – jak různá povolání to jsou! Jak odlišné společenské postavení náleželo každému z nich a jak museli mít k…