Ať Vás Vánoce nezastihnou nepřipravené

„A mnohé ze synů Izraele obrátí k Pánu, jejich Bohu. A sám půjde před ním v duchu a moci Elijášově, aby obrátil srdce otců k dětem a neposlušné k smýšlení spravedlivých a přichystal Pánu připravený lid.“ (Lukáš 1, 16-17)

Advent se pro nás může stát tím, čím byl kdysi Jan Křtitel pro Izrael. Nedopusťte, aby Vás Vánoce zastihly nepřipravené. Pokud budete připraveni, mohou do vašeho života přinést o poznání více radosti a změny.

Nejprve rozjímejte nad skutečností, že potřebujeme Zachránce. Vánoce se nestanou skutečným potěšením, pokud nejprve nepocítíme tíhu své viny. Vliv Vánoc na nás bude mnohem menší, pokud nebudeme zoufale toužit po Spasiteli. Nebudeme Boha a jeho Syna Ježíše potřebovat, pokud si neuvědomíme, jak zoufale se bez nich neobejdeme, jak bytostně potřebujeme Ježíše, aby nám přinesl odpuštění a smíření. O tomhle jsou Vánoce.

Za druhé, podrobte se zdravému sebezkoumání. Čím je postní doba pro Velikonoce, tím je Advent pro Vánoce. „Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid, pohleď, zda jsem nesešel na cestu trápení a po cestě věčnosti mě veď!“ (Žalm 139)

Za třetí, vytvořte doma na Ježíše zaměřenou atmosféru očekávání a nadšení – zvláště pro děti. Pokud máte radost v Kristu, ony ji budou mít také. Pokud jim krásné Vánoce připravíte jen pomocí pouhých materiálních věcí, proč by měly dychtit po Hospodinu? Vynaložte úsilí a zapojte fantazii, abyste svým dětem zhmotnili nádheru očekávaného Kristova příchodu.

Za čtvrté, zůstávejte v Písmu, čtěte je, učte se mu zpaměti. „Což mé slovo není jako oheň, je výrok Hospodinův…“ (Jeremiáš 23, 29). V adventní době sedávejte společně okolo tohoto ohně, jenž hřeje a jiskří barvami Boží milosti. Ohně, který hojí bolesti a temným nocím tohoto světa dává světlo.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

  (Podle Johna Pipera, zpracoval David Floryk)    Datum: 19. prosince 2020 Foto: Pixabay – ilustrační

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář