Procházej: Ježiš

Když se Ježíš svých žáků zeptal, za koho jej zástupy pokládají, předestřeli mu učedníci pestrou paletu biblických odpovědí: jedni v něm prý vidí…

Ezechiel 34:2b-4,11,15-16,23-25,31 ... Toto praví Panovník Hospodin: Běda pastýřům Izraele, kteří pasou sami sebe. Což pastýři nemají pást ovce? Pojídáte tuk, oblékáte se vlnou,…

Byli jste pozváni, abyste hovořili s všemohoucím Bohem celého vesmíru. Nejenže je nejmocnější, ale je všemocný. Patří mu veškerá moc a všechno má…

Král a pastýř – jak různá povolání to jsou! Jak odlišné společenské postavení náleželo každému z nich a jak museli mít k…