Jiří Zdráhal: Moje cesta k Bohu

Narodil jsem se v ateistické rodině a nepamatuji se, že bych kdy doma slyšel slovo Bůh nebo Bible a v kostele jsem byl jen jednou, když mi bylo sedm let, a to na pohřbu babičky.

Vždycky jsem hodně četl a v době dospívání mě začaly přitahovat knihy, které popisovaly realitu a tíhu života. Pamatuji si, jak mě zasáhly knihy E.M.Remarque. Byl veteránem 1. světové války a ve svých knihách psal jak o zážitcích z války, tak i z života těch, kteří přežili, vrátili se a pokoušeli se začít žít běžný život. Tyto knihy ve mně probudily takové jakési bolestné, vnitřní vědomí nesmyslnosti lidského života a smrti. Aniž bych si to uvědomoval, tak jsem začal víc a víc přemýšlet a hledat nějaký hlubší význam lidského bytí. Jako dostatečný smysl života jsem nedokázal vidět nic z toho, co jsem znal – práci, rodinu, přátele a zábavu. 

SOUVISEJÍCÍJiří Zdráhal: Přeju si, aby si lidé během pandemie uvědomili dočasnost lidského života

Věřím, že to bylo působením Ducha svatého, který takto ve mně vyvolal vnitřní hlad po smyslu. Žil jsem hodně svobodně a patřil mezi tehdejší subkulturu alternativní mládeže spojenou s alkoholem a drogami a měl jsem spoustu přátel. Nic z toho ale, to vnitřní hledání nedokázalo zastavit. Dalším impulsem pro mě byla chvíle, kdy se moje přítelkyně stala křesťankou. Zanedlouho jsem se s ní, kvůli změně jejího životního stylu, sice rozešel, ale samozřejmě jsem o té události přemýšlel. Zároveň se za mě ona spolu s dalšími křesťany modlila, a tak mohl Bůh dál v mém nitru působit. 

Jednou z knih, kterou jsem tehdy četl, byla od dr. Moodyho kniha o klinické smrti. Na konci knihy nebylo žádné řešení, odpověď, ani návod, byly to jen příběhy lidí, kteří vyprávěli o tom, co zažili při klinické smrti. Mnoho z nich uvádělo, že se setkali s jakousi světelnou bytostí, ale neuváděli, kdo to byl. To vše mě hodně zaujalo. Uvědomoval jsem si, že kdyby skutečně existovala „světelná bytost“ (něco jako Bůh), existující mimo náš svět, tak by to všechno měnilo a dávalo všemu smysl. Rozhodl jsem se, že se s touto bytostí pokusím spojit a začal jsem občas, když jsem byl sám, tuto “bytost” oslovovat a žádat ji, aby se se mnou spojila.

A pak se to stalo. Když jsem jel jedno pondělní ráno do práce, tak mi jedna známá vytkla, že jsem ji nepozval na rozloučení se svobodou. Nechápal jsem, co tím myslí. Vysvětlila mi, že když jela v pátek s rodiči kolem našeho domu, tak tam viděli novomanželskou slavobránu (na Hané se novomanželům staví u domu před svatbou). Nevěřila mi, když jsem jí odpověděl, že se nikdo v našem domě neženil. 

V poledne, jsem o tom sám v šatně přemýšlel a v tu chvíli jsem zažil něco velmi silného – vnitřně jsem prožil jakoby dotyk, něco silného a zároveň krásného a uvnitř jsem věděl, že to je Bůh a Ježíš Kristus. A tahle skutečnost opravdu všechno změnila a všemu dala smysl!  

Stalo se to v lednu 1991 a od té doby žiji stále s tímto silným a krásným dotykem.

Autor je pastorem sboru ICF Brno Datum: 14. února 2022 Foto: Facebook – Jiří Zdráhal

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Tags: ,,,,,

3 Komentáře

 1. Popravdě mě toto svědectví jako křesťana zklamalo. Nebude ještě nějaké pokračování prosím?
  Pana Zdráhala k jeho víře, podle jeho vlastních slov, nepřivedla zpráva evangelia v Bibli o tom, kdo je Ježíš Kristus a jak žil, zemřel za naše hříchy na kříži, vstal z mrtvých. Nic neříká ani nenaznačuje o svém pokání z hříchů. Zpráva Bible nehrála v obrácení autora podle jeho slov naprosto žádnou roli.

  Jak tedy probíhalo to obrácení? Volně cituji z textu:
  – spustila to jiná kniha, od p. Moodyho o klinické smrti
  – na konci knihy nebylo žádné řešení, odpověď, ani návod
  – ale příběhy lidí, kteří měli zjevení neznámé světelné bytosti
  – jen na základě těchto svědectví se pan Zdráhal rozhodl s touto světelnou bytostí spojit, občas ji o to žádal
  – ráno cestou do práce mu kamarádka sdělila něco, co se dá vyjádřit jako zjevení o novomanželské slavobráně na domě, kde p. Zdráhal bydlel
  – spojení se světelnou bytostí se nakonec podařilo v šatně, kde přemýšlel o zjevení té kamarádky
  – výsledkem spojení bylo to, že vnitřně prožil jakoby dotyk, něco silného a zároveň krásného a uvnitř věděl, že to je Bůh a Ježíš Kristus

  Je dobré v souvislosti se „zdrojem“ víry p. Zdráhala uvést, že p. Moody je aktivním spiritistou a kromě psaní knih jej živí tento obor. Mimo jiné zpopularizoval a sám používá. Další otázkou je tedy identita oné vytoužené světelné bytosti, když už víme něco o duchovním životě p. Moodyho.

  Odpověď
 2. Bohumil Novák

  Pro Jiřího Arona: Svědectví je upřímný popis toho jak jsem to , co popisují, prožil. Není to vyplňování formuláře pro posudkovou komisi. Jiří Zdráhal je křesťanem přes 30 let. Když si poslechnete nějaké jeho kázání, třeba to Vaše zklamání zmírní.
  Nic ve zlém. Vzpomněl jsem si na povzdech jednoho kolegy: “ Kdyby bylo po mým, já bych jim Ducha Svatého nedával, ale když jim Ho Bůh dává, co můžu dělat

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář