Procházej: Ježiš

Všichni žízniví, pojďte k vodám… Bedlivě mě poslouchejte a budete jíst dobré věci, vaše duše si bude libovat v tuku (Izajáš 55,1-2).…

Nenásilí je idea, která odmítá použití násilí v mezilidských sporech. Jedná se především o fyzické násilí, zejména o usmrcení člověka. Dalo by…

1. část: Nezbytnost modlitby Nezbytnost modlitby Protože jsem to řekl! Ano, výjimečně po nás Bůh požaduje věci, u nichž vůbec nevíme proč,…