Alexandr Flek – Čtyři důvody: Proč vítám změnu v Bílém domě

[Bůh] mění časy a období, sesazuje krále a jiné nastolí. (Daniel 2:21)

Nežijeme ve starověku, nemáme krále a vlastně ani vládce. V demokratických zemích nám naše představitele neustanovují Hospodinovi proroci, volíme si je svobodně sami. Jsou to spíše naši zaměstnanci, než vladaři – proto je potřeba takovéto biblické verše aplikovat na naše poměry velmi obezřetně a zodpovědně. Přesto věřím, že Bůh je v lidských dějinách jaksi tajemně a paradoxně přítomný a svrchovaný. A věřím, že je přítomný i v aktuální změně poměrů v USA. Tuto změnu vítám a děkuji za ni Bohu. Mám k tomu čtyři důvody:

Víra

Po čtyřleté přestávce bude americkým prezidentem znovu křesťan a věrný člen své církve, který v neděli ráno nechodí na golf nebo za pornohvězdami, ale do kostela. Celoživotní katolík Joe Biden ve svém sobotním vítězném projevu několikrát explicitně odkázal na svou víru, citoval z Bible („Je čas uzdravovat“ – Kaz. 3) a ze známé církevní písně „On Eagle’s Wings“.

Nejen konkrétně tato píseň, ale jeho celoživotní křesťanská víra dávala Bidenovi podle jeho vlastních slov sílu vyrovnat se s tragickými životními zkouškami (když mu v mládí zahynula manželka s malou dcerou při autonehodě a když mu před pěti lety zemřel dospělý syn, vojenský veterán, na rakovinu mozku).

Svůj projev Joe Biden zakončil slovy, že si chce víru nejen udržet („keep it“), ale šířit ji dál („spread it“). V dnešní době cynismu, skepse a podezřívavosti je úžasně občerstvující vidět a slyšet někoho, kdo se nebojí mít a sdílet víru. Což je samozřejmě něco úplně jiného, než ji někomu nutit nebo vnucovat.

Hodnoty

První československý prezident T. G. Masaryk ve svém abdikačním projevu v r. 1935 prohlásil, že „státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily“. Bono Vox, frontman světoznámé irské kapely U2, před několika lety připomněl, z jakého ideálu se zrodily Spojené státy: „Amerika není jen země, je to myšlenka; myšlenka, že ,ty a já jsme stvořeni jako sobě rovní.‘“ Citoval tím americkou Deklaraci nezávislosti z r. 1776.

Od té doby se USA staly pro svět symbolem a příkladem společnosti, která není definovaná společnou etnicitou, náboženstvím ani kulturou, ale právě myšlenkou svobody a rovnosti všech občanů. Bohužel cesta k naplnění tohoto ideálu dosud zdaleka není naplněna a v dějinách USA jsou přítomné temné stíny rasismu, diskriminace, xenofobie, arogance, násilí a bezohlednosti silných vůči slabým.

V právě končícím prezidentském období vystoupily tyto stíny do popředí obzvlášť silně. Nejen občané jiné než bílé barvy pleti, nejen ženy, imigranti a další znevýhodněné skupiny, ale i všichni Američané, kteří sdílejí americký sen o rovnosti všech lidí, proto nadcházející změnu v Bílém domě vítají s obrovskou úlevou.

SouvisejícíPavel Černý: Rozporuplné volby

Charakter

Jako křesťané musíme trvat na tom, že na charakteru záleží. Záleží na něm rozhodně víc než na tom, v jakém městě je jaká ambasáda, nebo koho se komu podařilo protlačit do jaké funkce (např. v Nejvyšším soudu).

Ježíš nás varoval, abychom nevěřili každému, kdo se ohání rádoby křesťanskými slogany. Máme si dát pozor na falešné zvěstovatele falešných zpráv. „Poznáte je po ovoci,“ řekl – a myslel tím právě charakter, jak později vysvětluje apoštol Pavel. Ovocem „tělesnosti“, tedy sobectví, egoismu a bezbožnosti, je podle Písma „smilstvo, nečistota, nestydatost … nepřátelství, svárlivost, nevraživost, zloba, soupeřivost …. a další podobné věci.“ Naproti tomu ovocem „ducha“, tedy zbožného charakteru, kterému můžeme důvěřovat, je „láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,  mírnost a zdrženlivost“ (Galatským 5). 

Každý si můžeme končícího a nadcházejícího prezidenta na této „ovocné“ škále porovnat. Nebo si každý můžeme představit, kterého z těch dvou bychom chtěli mít čtyři roky u sebe doma – jak dobře by nám s ním asi bylo. Osobně vnímám Joea Bidena jako empatického, laskavého člověka, který prošel osobními tragédiemi, a přesto povzbuzuje druhé. Donalda Trumpa bych se opravdu mít doma bál.

Nejdůležitější ovšem nejsou naše osobní preference a pocity. Lidský osobní charakter drží pohromadě „pás pravdy“ (Efeským 6) – a od Ježíše víme, že „ďábel je … otec lži“ (Jan 8). Donald Trump je bohužel rekordmanem lží, konspirací, dezinformací a popírání nejen objektivních faktů, ale i vlastních výroků a činů. Tento jeho morální defekt se projevoval už v jeho podnikání a osobním životě, jak o tom svědčí jeho nesčetné právní kauzy, ale v úřadu prezidenta jeho ochota a schopnost lhát dosáhla bezprecedentních rozměrů. Fact-checkingové zdroje uvádějí počet jím vyslovených lží v prezidentském úřadu okolo 20.000, tedy v průměru 15 denně – včetně sobot a nedělí. Něco takového nemá obdobu, nejen v amerických dějinách. Jakákoli změna v Bílém domě může teď být už jedině k lepšímu.

Související – Anketa: jak hodnotíte výsledky prezidentských voleb v USA?

Kompetence

Donald Trump (stejně jako u nás Andrej Babiš) o sobě tvrdí, že není politik. To je ale problém, pokud máte zastávat nejvyšší politický úřad v zemi. Trump nikdy nezastával žádný úřad, nikdy neposkytoval službu občanům svého obvodu, města či státu, kteří by mu následně ve volbách vystavili ohodnocení výkonu jeho politické funkce. Až do minulého týdne. Američtí voliči promluvili jasně, Bidenův náskok je přes čtyři miliony hlasů a žádné hypotetické přepočítávání na tom nic nezmění.

Vrcholného politického úřadu, který má vliv na celý svět, se ujme muž, který je ve vrcholné politice od roku 1973 – třicet šest let jako demokratický senátor a osm let jako viceprezident a pravá ruka prezidenta Obamy. Za téměř půl století v americké politice se osvědčil jako politický centrista, známý svým uměním spojovat a nacházet řešení přijatelná pro obě strany. Hluboký respekt k této jeho vlastnosti vyjádřil i jeho dlouholetý oponent, vůdce republikánských senátorů Mitch McConnell.

Jinými slovy, po politickém amatérovi a populistickém autokratovi přichází do Bílého domu uznávaný profesionál s téměř půlstoletím zkušenosti – a hlavně opakovaně vyjádřené důvěry voličů. I toto zní jako dobrá zpráva, dokonce i v České republice, kterou Joe Biden dvakrát služebně navštívil a jednal zde s našimi nejvyššími představiteli.

Ježíš, ne Caesar

Z výše uvedených důvodů mám z rozhodnutí amerických voličů radost. Jako chronický optimista bych tuto změnu chtěl vnímat i jako signál změny „časů a období“ ve smyslu úvodního citátu z knihy Daniel. Přišla by vhod. Snad po čase traumatu a konfliktu přijde opravdu čas uzdravení, citlivosti a hledání jednoty. Každopádně pro nás křesťany Trump, Biden ani žádný jiný politik není zdrojem naděje a objektem víry. Tím je (slovy TGM) vždycky „Ježíš, ne Caesar.“ Závěrem tedy už jen dva citáty:

Politikům se nevěří, politikové se kontrolují. Věří se v Boha, věří se v přírodu, věří se v krásu, věří se v myšlenku, ideu. V politika se nevěří, a kdo v něho věří, je idiot! (Karel Kryl) 

Především prosím, aby se konaly prosby … za všechny lidi … i za všechny vysoko postavené, abychom mohli vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a počestnosti. (1. Timoteovi 2:1–2)

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor je teolog a překladatel Datum: 10. října 2020 Foto: screenshot YouTube – Joe Biden

Tags: ,,,,,

102 Komentáře

 1. A opět je použit nebo spíše zneužit neviditelný a nehmotný Bůh jako měřítko pro to, co je viditelné. Dvě království, které nelze sloučit. Stále stejný klam.

  Odpověď
 2. Politikům se nevěří, politikové se kontrolují….
  Nevěřil snad samotný Karel Kryl Václavu Havlovi? A nebyl jím trochu zklamán?

  Odpověď
 3. Moc se mi líbí citát od Karla Kryla. Přesně vystihuje můj vztah k politice. A moc jsem se podivila, když v diskusích pod minulými komentáři někteří obhajovali D. T. a zdůvodňovali to tím, co všechno se podařilo USA. Růst ekonomiky, méně migrantů…..Nevybavuji si, že by po nás Ježíš chtěl, aby se naše víra projevovala znaky světského úspěchu. Ba naopak, Ježíš se sklání ke slabým, ztrápeným, zničeným zlobou tohoto světa. A také mě zarazilo, když se vynášela jako úspěch protipotratová politika D. T.. Je jedno, že D.T. je nemorální, důležité je, že zachrání životy. Jsem proti potratům a také se mi nelíbí, že se v ČR porušuje základní ústavní právo – právo na život. Přispívám různým organizacím, které se především zabývají pomocí ženám, které nečekaně otěhotní. Jsem názoru, že našim úkolem není silou prosazovat Boží království. Spíše máme hříšníkům ukazovat možnost spásy v podobě Ježíše Krista. Ale pokud se jedná o člověka, který je v psychické nebo materiální tísni, tak je třeba první pomoci. Zlem, lží a nenávistí nelze dosáhnout dobrých věcí. To je zásadní postoj, který by měl být samozřejmý pro každého křesťana. O tom, že D.T. se hlásí ke křesťanství jsem se dozvěděla zhruba před rokem zde na KD. Byla jsem hodně překvapena, protože D.T. mi vůbec nepřišel jako někdo, kdo následuje Ježíše. Ježíše ukřižovaného, ztrápeného pro naše viny. Ježíše, který vyslovil Blahoslovenství. „Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.

  Odpověď
  • Trump bojuje s komunismem a progresivismem a proto jsem na jeho straně. Mohl by mít heslo – Bráníme normální svět. Za Bidenem a demokraty stojí váleční štváči, pro které jsou přednější jejich zisky než lidské životy.

   Odpověď
   • Já se spíše zamýšlím nad tím, zda Trumpův postoj a celý život lze označit za křesťanský. Znám jedno pěkné pořekadlo – Účel světí prostředky. Sice je to praktické, důležitý je výsledek, ne způsoby, jakým se výsledku dosáhlo. Ale nejsem si zcela jistá, co na to řekne Ježíš. Až budeme stát před Jeho tváří. Když čtu Písmo, spíše se přikláním k názoru že je důležité, jakými způsoby dosáhnu svého cíle.

    Odpověď
  • Olgo díky,

   promluvila jste mi z duše. Ježíš opravdu nestál o prosazování svého učení politickými prostředky. On chtěl, aby člověk byl ušlechtilý ne proto, že se bojí postihu při nedodržení zákonů, ale aby ušlechtilost vycházela z jeho srdce. Je to cosi podobného jako dodržování maximální povolené rychlosti na silnici. Někdo ji dodržuje ze strachu z pokuty. Jiný z úcty k zákonu. Mezi tím je obrovský rozdíl.

   Jsem také proti potratům, ale nevěřím, že jejich zákaz problém vyřeší. Řešením je osvěta. Pokud se církvi podaří znovu získat důvěryhodnost, potraty vymizí samy od sebe. Přikazováním, násilím lze důvěryhodnost jen ztratit.

   Odpověď
 4. Tolik lží v jednom článku. Nejvíce mne jako katolíky naštvala hned ta úvodní. Biden není věrný člen své církve, naopak je to dpadlík a její smrtelný nepřítel. Nepřítel náboženských svobod, práva na život i křesťanského pohledu na manželství i společnost

  Odpověď
  • Kdežto D.T. je přítel manželství, proto jich asi tolik absolvoval. Když nevyhovuje starší model, tak vymění za mladší. To je opravdu křesťanské.

   Odpověď
   • Petra R. Kaprálová (PRK)

    Olgo, jednou prý Trumpovi vyčítali jeho hříchy a on jim odpověděl pokorně: „Neslyšeli jste o odpuštění?“ Kdo z nás by mohl odpovědět jinak, sám za sebe? Křesťané, které pokládám za autoritu v USA, říkají, že srdce toho člověka se mění, a prorokují v Božím jménu, že budeme svědky jeho mocného setkání s Bohem.

    Odpověď
    • Odpuštění hříchů je věc osobní mezi hříšníkem a Bohem. Nevím, zda je úplně vhodné se tímto bránit na veřejnosti, když mi vyčítá špatné chování. Jestli Bůh pak mluví ústy proroků – těžko říci, v NZ moc proroků nenajdeme a v SZ jich bylo hodně falešných. Kdybychom toto chování aplikovali logicky na všechny ostatní, tak by to tedy bylo na světě celkem zábavné. Žij si jak chceš, dělej si co chceš. Když ti to budou připomínat, tak řekni, že už ti Bůh odpustil. Nejsem si jistá, zda to Ježíš takto chtěl, když šel dobrovolně za nás na kříž.

     Odpověď
    • Petro,

     kdyby Donald Trump na to, že mu vyčítali jeho hříchy, řekl: „Moje hříchy jsou nesmírně ostudné a já udělám všechno pro to, abych je odčinil“, pak by se dalo uvažovat o jeho obrácení. Žádný hříšník však nemá právo si odpuštění vynucovat. Jeho výrok: „Neslyšeli jste o odpuštění?“ není nic jiného než nebetyčná drzost svědčící o nulové pokoře. Dokazují přesný opak toho, co si o něm myslí vámi zmiňované křesťanské autority.

     Odpověď
   • Klaus ml. se také rozvedl, ale s dětmi udržuje dobré kontakty. Takže toho lituje, snad si i připouští nějakou vinu. Ale je rozhodným zastáncem tradiční rodiny a konzervativních hodnoz. A to se počítá.

    Odpověď
    • Jako bod pro pana Klause ml. vidím to, že se nenechává fotit s Biblí. Musím ale dát za pravdu panu Krejčímu, srovnávat politické lídry dle jejich souladu s křesťanskými zásadami je nemožné. A kdo se o to pokusí, strká hlavu do oprátky.

     Odpověď
   • Hříchy druhého neomlouvají hříchy prvního. Pokud se Biden chová v rozporu s křesťanskou etikou, tak na tom aní sto manželství D.T. nic nezmění. Zlo zůstává zlem i to dokonce i kdyby druhý činil totéž či ještě hůře.

    Odpověď
  • Petra R. Kaprálová (PRK)

   Taky mám pocit, že se asi jedná o jiného Joe Bidena, než o němž mám zprávy já. Já jsem četla o Joe Bidenovi, který slíbil, že urychleně napraví, co pokazil Trump svým nespravedlivým potlačováním nároku žen na potrat, doslovné znění toho výroku dohromady nedám. Který se v období Obama-Biden zasadil o prosazení same sex marrige. Pravda, oháněl se teď křesťanstvím, ale už jen tato slova a skutky ukazují, že tento člověk prostě není Božím přítelem.

   Odpověď
   • Biden je katolík a katolická církev potraty neschvaluje. Otázkou je, zda lze potraty vyřešit zákonem. Zákon vyžadoval kamenovat cizoložnice a přece se Ježíš jedné z nich zastal. Nevěřím, že za daných okolností lze odstranění potratů zákonem vyřešit. Musíme se ptát, proč církev a její učení ztratilo ve společnosti kredit. Zda to nebylo například tím, že se zkoušela prosadit politickými prostředky, tedy násilím. Jsem skálopevně přesvědčen, že Ježíš použití mocenských prostředků v Božím plánu neschvaluje. Věřící politik by měl vystupovat tak, aby si lidé nemohli plést církev s politickou stranou nebo politickou stranu s církví. Aby v nich nemohl zvítězit pocit, že politik je prodlouženou rukou církve a že směřuje k teokratickému státu, jakým je například dnešní Írán.

    Odpověď
 5. Nechci podezřívat autora ze lhaní, spíše z idealismu .. „Od té doby se USA staly pro svět symbolem a příkladem společnosti, která není definovaná společnou etnicitou,“ – zeptejte se na to některého Indiána. On totiž zmiňovaný manifest není jediný, zhruba 100 let po něm následoval „Manifest Destiny“ , který tu nerovnost oslavoval.

  Věrný katolík řadící se k propotratovému proudu, to je taky perla.

  Odpověď
 6. Je opravdu těžko pochopitelné, co svádí některé křesťany, aby promítali svou víru a naděje v dějinný posun lepším směrem do někoho, kdo je politikem (což představuje v první řadě ideově a myšlenkově přímé a závislé propojení se světem) a současně i okázalým křesťanem? Jak je možné uvažovat, že tato kombinace je slučitelná nebo alespoň, že jedno bude doplňovat druhé? Proč už tedy křesťané neprosazují a neupírají stejné naděje i opačným směrem? Proč nepředpokládají, že dobrý politik bude logicky i dobrým křesťanem?

  Odpověď
  • Ano, pane Krejčí, máte pravdu, Biden ani Trump nás nespasí. To může jen Ježíš. A přijde mi trochu nefér, zatahovat Ježíše do politiky. Od obou výše zmíněných pánů. Ano, Ježíš má mluvit do každodenního života, čímž je i politika. Ale aby se někdo zaštiťoval, že Bůh je na jeho straně a využíval to v předvolební kampani, to je na mě trochu moc. A je mi líto křesťanů, kteří se tak zarputile snaží vybudovat království již tady na zemi, až jim unikne to pravé.

   Odpověď
 7. Pokud je to tak, tak předpokládám, že ho příslušný ordinář pro jeho odpadlické názory, které praktikuje v politice exkomunikoval. Ne?

  Tak předpokládám, že příslušného biskupa někdo volal k odpovědnosti. Ne?

  Tak to tam máte pěkný binec, v té církvi. Nebo je to jinak?

  Odpověď
 8. Článek je dost úsměvný a to ne pro hodnoty které zmiňuje, ale protože všechny tyto hodnoty připisuje jednomu z kandidátů, zatím druhému je všechny upírá. Jako zdroj se zcela jasně jeví progresivní média, která byla po celou dobu vůči Trumpovi vyloženě nepřátelská. Snad teď nastane všeobecné blaho a mír, snad se těmto progresivistům konečně podaří stvořit nového člověka a snad se podaří společnosti vysvětlit jaké svobody jsou pro ní dobré a jaké nikoliv. Přesto bych autorovi komentáře, který tak adoruje pana Bildena doporučil seznámit se s problematickými obdobími tohoto pána a může začít třeba seznámením se s korupčními kauzami na Ukrajině, Rusku a dalších postsovětských republikách. Bude ovšem dobré číst potichu, aby nedošlo ke sfouknutí svatozáře.

  Odpověď
  • Nevěřím, že nějaké korupční kauzy Joea Bidena na Ukrajině existují, protože tato obvinění vznášel notorický lhář Trump. Trump měl pod palcem státní aparát a nic mu tedy nebránilo, aby na Bidena podal obžalobu, čímž by se svého soka elegantně zbavil. To, že to neudělal, dokazuje, že neměl žádné důkazy.

   Donaldu Trumpovi po skončení jeho mandátu hrozí více než třicet soudních procesů a různá státní zastupitelství jsou připravená je proti němu iniciovat. Trump čelí podezření z podvodu, krácení daně, úplaty za mlčení a – ve Spojených státech nikterak překvapivě – i nařčení ze sexuálního zneužití. Deník New York Times upřesnil, že ve 12 případech se jedná o šetření Kongresu. Deset případů mají řešit federální soudy a osm soudy jednotlivých států. Newyorské státní zastupitelství Trumpa vyšetřuje hned v několika případech – kvůli možnému bankovnímu podvodu, pojišťovacímu podvodu, krácení daně a zastírání bilance. Uvedený list má od září k dispozici daňové podklady, z nichž vyplývá, že Trump loni odvedl na daních ze svých příjmů všeho všudy 750 dolarů. Manhattanský státní zastupitel Cyrus Vance, který si vyžádal přístup k Trumpovým daňovým přiznáním z let 2011 až 2018, dotyčného předvolal už během jeho působení v prezidentském úřadu, ten však využil své imunity.

   Strach, že přijde o imunitu, je také důvodem, proč Trump nechce přiznat porážku ve volbách.

   Zdroj: https://www.forum24.cz/jakmile-trump-prijde-o-imunitu-ceka-jej-30-soudu/

   Odpověď
   • Biden měl kšefty na Ukrajině, v Rusku a Číně. Všichni poslední prezidenti se při výkonu funkce napakovali, pouze Trump nikoli.

    Odpověď
 9. Hezké, černobílé, svým způsobem roztomilé, takto si nějak představuji myšlení některých US evangelikálů… Kéž by takto politika a život fungovali.

  Odpověď
 10. Když pročítám všechny komentáře, ulevilo se mi, protože už svůj přidávat nemusím :-))
  Dalo by se toho ještě říct dost, ale myslím, že čtenáři v podstatě vystihli autorovu zaujatost podloženou zkreslenými informacemi. Obávám se, že jestli pan Biden vyhraje, autor bude hořce zklamán změnou, která se mu tak líbí.

  Odpověď
 11. Demokrati nazývají D. Trumpa klaunem Bílého domu…

  A co všechno tedy tento „klaun“ zařídil a napravil?

  ● Čtyři mírové dohody na Blízkém východě,… něco, co se za 71 let politického vlivu USA a nekonečných válek nevytvořilo.
  ● Ten, koho demokraté nazývají kašparem Bílého domu, je prvním prezidentem, který od Eisenhowera NEZATÁHL USA do vnější války.
  ● Ten klaun z Bílého domu měl největší pozitivní vliv na ekonomiku,…nová pracovní místa a snižuje nezaměstnanost mezi populací černochů a latinsky mluvícími obyvateli, víc než jakýkoliv jiný prezident před ním.
  ● Ten kašpar Bílého domu odhalil hlubokou, rozšířenou, dlouholetou korupci v FBI, CIA, NSA a republikánských a demokratických stranách.
  ● Ten kašpar Bílého domu otočil NATO a donutil je začít platit poplatky.
  ● Ten klaun z Bílého domu neutralizoval Severokorejce, zabránil jim rozvíjet další jadernou schopnost a posílat rakety do Japonska a ohrožovat západní pobřeží Ameriky.
  ● Ten klaun z Bílého domu změnil vztah s Číňany, vrátil stovky podniků zpět do USA. A oživil ekonomiku.
  ● Tomu klaunovi z Bílého domu se podařilo nominovat tři soudce Nejvyššího soudu a téměř 300 federálních soudců.
  ● Stejný klaun v Bílém domě snížil daně, zvýšil standardní odpočet na návrat finančního úřadu z 12,500 $ Casado Filing Joint na 24,400 $ a přiměl svůj akciový trh posunout se na rekordní úroveň více 100 doby, pozitivně ovlivňující odchod do důchodu desítek milionů občanů.
  ● Ten klaun z Bílého domu urychlil vývoj léku na COVID; bude dostupný za několik týdnů; stále nemáme očkovací látku na SARS, ptačí chřipku, ebolu nebo řadu nemocí, které se objevily během předchozích správ..
  ● Klaun Bílého domu přestavěl armádu, kterou Obamova administrativa ochromila a vyhodila 214 klíčových generálů a admirálů v prvním roce funkčního období.
  ● Tento klaun v Bílém domě objevil rozšířenou pedofilii ve vládě a v Hollywoodu a odhaluje obchodování s dětským sexem po celém světě a přivádí děti domů do jejich rodin
  ● Ten klaun Bílého domu pracuje zadarmo a přišel o více než 2.000 milionů dolarů z vlastních peněz, a dělá to všechno proto, aby byli odhaleni ti , kteří se cítí ohrožení- členové Demokratické strany, protože vědí, že jsou jsou a budou odhaleni jako zločinci, kterými jsou, pokud bude znovu zvolen.
  ● A prosím, informujte mě o tom, co Biden dokázal pro Ameriku za svých 47 let v úřadu?
  ● Rozhodněte se mezi ′′ klaunem ′′ Trumpem a zkorumpovaným, pokryteckým lhářem Bidenem, který mluví jemně, ale zcestně.
  ● Není nám třeba lháře, typu Bidena, od toho jsou Hollywood, CNN, MSNBC, ABC, NBC, CBS a The New York Times.

  Odpověď
  • Pane Vožehu,

   kdyby USA byly státem, kde řádily hladomory a Trump státníkem, který pozvedl ekonomiku, aby tomu učinil přítrž, pak by zasloužil uznání. Za dané situace zlepšení ekonomiky USA není podstatné a není ani jisté, zda to byla Trumpova zásluha.

   Hlavním úkolem amerického prezidenta je pracovat na tom, aby svět byl bezpečný. Jeho bezpečnost neohrožují uprchlíci ani liberalismus, nýbrž Čína a Rusko – totalitní země. Těm lze čelit, jen když se demokratický svět spojí. Dnes je totiž naprosto jasné, že obězmíněné totality jsou naprosto neústupné. Trump jednotu demokratických zemí rozbíjel. Stavěl se proti Evropské unii a podporoval její rozpad (brexit). Sluší se podotknout, že ani naše vláda, která Trumpa slovně podporovala, jednotu USA a EU narušovala a narušuje, když není ochotna dát na obranu ani slíbená 2% HDP (dává 1,19%). Je to stejně tristní jako maďarská elekrárna Paks, kterou staví Rusové a Nord Stream II.

   Trumpovi je přičítána zásluha, že pomocí cel zlepšil obchodní bilanci mezi USA a Čínou. Ve skutečnosti rozbil dohodu o transpacifickém partnerství. Členy TPP jsou Japonsko, Brunej, Malajsie, Vietnam, Singapur, Austrálie, Nový Zéland, Kanada, Mexiko, Chile, Peru a do začátku roku 2017 členem byly i Spojené státy americké, ty však po podpisu výkonného nařízení Donalda Trumpa od dohody v roce 2017 odstoupily. Transpacifická obchodní dohoda obsahuje 30 kapitol, čítá přes 16 000 stran a před odstoupením USA pokrývala přes 40 procent světové ekonomiky. Jedním z hlavní cílů původní dohody TPP bylo omezení síly Číny na asijském regionálním trhu a snížení závislosti signatářů dohody na čínském obchodu. Obama na adresu dohody pronesl: „Pokud jde o Asii, která je jedním z nejrychleji se rozvíjejících regionů na světě, je pro ni kniha pravidel připravena. A pokud tuto dohodu nevytvoříme – pokud Amerika nebude tyto předpisy psát, pak země jako Čína budou a to by ohrozilo americké zaměstnání a pracovníky a podkopalo by to americké vedení po celém světě. Toto prohlášení potvrzuje, že hlavním iniciátorem, který usiloval o omezení sil Číny na asijském trhu, byly právě Spojené státy. Ratifikací dohody by tak došlo k výraznému tlaku na Čínu a její hospodářství, jelikož by čínská ekonomika byla v asijském regionu méně konkurenceschopná. Důsledkem toho by Čína musela liberalizovat své hospodářství, aby byla atraktivnější pro své zahraniční sousedy. Odstoupením Spojených států amerických od dohody se značně snížila jejich síla na asijském trhu a hegemonem se tak stává Čína, která se naopak snaží podpořit partnerství na asijském a tichomořském trhu v rámci dohody Regionální komplexní hospodářské partnerství. Vlivný republikán a bývalý kandidát na prezidenta John McCain partnerství podporoval a po pozdějším odstoupení prohlásil tento krok za “vážnou chybu”.

   Donald Trump svým amatérismem pomohl totalitnímu Rusku a Číně.

   Odpověď
   • “ bezpečnost neohrožují uprchlíci ani liberalismus, nýbrž Čína a Rusko“

    A snad ani není potřeba číst dál. Mozek máte moc hezky vymytý.

    Co takhle Saúdská Arábie, to není totalitní země? Financuje jednak migraci muslimů do Evropy, jednak teroristické skupiny. To nevadí? Jakto? Aha, nenapsali vám to v mainstreamu, tak to ani nevíte, natož se nad tím zamyslet. 😀

    Odpověď
   • Trump je vlastenec, který má rád svoji zem a také pro ni dělal, co mohl. Mohl by se zařadit mezi sedm statečných, kteří se postavili proti bandě padouchů.

    Odpověď
 12. Teda tolik ne-křesťanské nenávisti v komentářích, tolik odsuzování stop liberalismu u Bidena, tolik obdivu k násilníkovi a kur*vníkovi Trumpovi .. jen proto, že byl proti potratům, proti LGBT, proti imigrantům ..
  Četli jste vůbec jeho projev?

  P..S. Sasha Flek Naprostý souhlas .. a zděšení z komentářů, které jako kdyby psali ti bílí nevzdělaní heterosexuální Američané, kteří toho Trumpa volili

  https://proboha.cz/magazin/aktualne/joebiden/2020/11/ma-politika-byla-vedena-nejvetsim-prikazanim/?

  Odpověď
  • Vždy mi stačí, abych si přečetl pár řádek z Písma a automaticky se mi začne vybavovat propastný rozdíl mezi Božím královstvím a tím zde na zemi. Ten rozdíl, kde mi Boží království slibuje Kristus a rozdíl, kdy jej slibuje politik. Ano, možná to ve skutečnosti politik nemyslí úplně doslova (i on se přece zná i když omezeně, jaký ve skutečnosti je), ale myšlenka a idea je to pěkná, že ano. Je smutné kolik křesťanů se takto nechává svést. Je možné, že spíše uvěřili politikovi a jeho slibům. On je hmatatelný a viditelný, kdežto Kristus je víra a láska …

   Odpověď
   • Pan Krejčí nezklamal a krásně definoval křesťanské hodnoty – víra a láska. Přeji všem Pokoj a milost od našeho Pána, Ježíše Krista

    Odpověď
  • No pane Hladký, tak z vašeho příspěvku ta křesťanská láska doslova tryská. Když jej čtu, tak vidím, že jsem měl o agape úplně mylné představy. Holt mi to ta třináctá kapitola listu Korintským asi nějak pomotala…

   Odpověď
 13. Možná by nebylo špatné, kdyby se pokusil někdo definovat, co jsou to vlastně křesťanské hodnoty. Kterých se politici tak úporně drží. Ideálně s odkazem na evangelium a některé z kázání Ježíše. K Trumpově politice – je pravdou, že ekonomicky šly USA nahoru, ale v posledních 8 letech se dařilo všem vyspělým trhům. Teď se akciový trh propadl a mám obavy, že v souvislosti s COVID ještě propadne. Analogicky můžeme srovnat i situaci v ČR, nynější vláda se dlouho vezla na vlně ekonomického růstu, která nastala po krizi na hypotečních trzích. Takže byla úspěšná a A. Babiš se tím rád chlubil. Vláda, která nastoupí po A. Babišovi, to bude mít hodně těžké, přebere ekonomiku nacházející se v ekonomické recesi (díky COVID) a ještě zadluženou jarním utrácením. A stále nechápu, proč je Trump dáván některými diskutujícími jako příklad křesťana. Nevím, na jakém základě se k této myšlence dospělo. Pokud bych měla potřebu hledat si vzor křesťanství, dám osobně přednost například Janu Hellerovi. Například o Bibli a SZ uvádí J. Heller toto:
  „A přece je na ní něco zcela pozoruhodného. Začneme Starým zákonem, tedy její starší a větší částí, sepsanou proroky a mysliteli starého Izraele. Ta jeho zvláštnost je v tom, že představuje celou zachovanou literaturu společenství, které se odhodlalo zničit nebo alespoň dále nepředávat, netradovat nic než to, co zcela jednoznačně svědčilo o Bohu. Dodejme: O Bohu zvláštním, svrchovaném, chcete-li transcendentním, to jest takovém, který prolamuje každé lidské úsilí nějak jej zvládnout, zneškodnit, zmanipulovat, dostat pod kontrolu, podrobit si.“
  A jak to souvisí s politiky – je zde naděje, Bůh se totiž nedá zmanipulovat nebo zneškodnit. Možná to někdy vypadá, že chvíli má zlo navrch, ale díky Boží svrchovanosti víme, že to nebude navěky. Takže já končím opět pozitivně 🙂

  Odpověď
  • Paní Olgo, obávám se, že v některých příspěvcích čtěte něco co tam není. Aspoň já jsem si nikde nevšiml, že by zde byl Trump představován jako křesťan (i když do jeho srdce nevidím), ale píše se zde v některých příspěvcích, že jeho politika a názory měly blíže k pozici křesťanů než názory a politika jeho oponenta. Je jasné, že mnozí by si přáli nového Davida, Chizkijaše či Jóšijáše, ale kde vzít, když nejsou. Takže pokud projektujeme své naděje do politika, tak budete asi vždy zklamaná. To na co upozorňují voliči či příznivci Trumpa není jeho celoživotní bezúhonnost a uhlazený jazyk, ale rozhodnutí, která vedou ke svobodnému projevu víry a omezení jevů, které jsou s tím naprosto v rozporu. Z tohoto pohledu se jeví Trump na opačném pólu než Bilden, který se proti některým křesťanským hodnotám vymezoval či byl ve vládě, která toto vymezení podporovala. Pokud jde o váš i dalších účastníků debaty pohled na potraty, že není dobré je vymezovat zákonem, tak se chci zeptat, zda máte stejný přístup k vraždám, krádežím, podvodům a nedodržování předpisů, čili domníváte se, že i tyto oblasti by měly být řešeny osvětou a nebo ponecháme v platnosti i zákony, které se k těmto jevům vztahují? Někdy je dobré dotáhnout myšlenky, které máme až do konce popř je aplikovat i na jiné oblasti abychom viděli důsledky tohoto myšlení, protože důsledky už nejsou tak nevinné jako zjednodušené a neúplné představy. Přeji hezký den…

   Odpověď
   • Celý úvodní článek je o hodnotách a v jakém souladu jsou s našimi křesťanskými hodnotami. Co se týče práva v ČR – máme systém parlamentní tvorby práva. Já se ovšem ptám – je vše, co je zakázáno zákonem v rozporu s Ježíšovým přikázáním a analogicky naopak – je všechno, co je dovoleno zákonem v souladu s Ježíšovým učením. Ježíš má na nás daleko vyšší standarty než jakýkoliv právní systém na světě. Právní řád nám říká – suď se se svým viníkem, Ježíš říká, odpusť mu. V právním řádu není zakázána manželská nevěra, Ježíš ji striktně odsuzuje. Tak a zeptám, když teď striktně zakážeme potraty – co se stane? Nebudou ženy vyhledávat ilegální potraty? Já jsem pro zdlouhavější cestu – nabízet jiné řešení než potrat – adopce, materiální, psychická pomoc. Zjednodušená představa je, že lze Ježíšovy kázání (miluj bližního svého, jako sebe samého např.) vyžadovat světským právem. Copak se někdy Ježíšovy učedníci nebo dokonce On sám angažovali v politice? A proč se pan Trump fotí s Biblí? Proč se jí zaštiťuje?

    Odpověď
    • Omlouvám se za lehce zmatený komentář, psala jsem narychlo o přestávce v práci. Raději jsem si měla dát oběd :-), ale chtěla jsem jen zdůraznit to, že nelze jen tak lehce směšovat pojmy morálka a právo s křesťanskými postoji. Morálka se mění podle vývoje společnosti – v dnešní době je rozvod chápán jako běžná věc a nikdo z většinové společnosti nebude daného jedince napadat pro nemorálnost. Problém morálky také je, že si ji může stanovit určitá společenská vrstva a tyto pravidla nejsou vhodná pro všechny. Morálku je navíc třeba odlišovat od běžných pravidel společenského chování, to co učíme děti – pozdravit, poděkovat, nesrkat atd. Právo je naproti tomu dané, zjednodušeně řečeno jsou to obecně závazná pravidla uznaná a vynucovaná státem. Matně si vybavuji ze studia na VŠ z přednášek práva, že bohužel se u nás sem tam podaří vytvořit i takový právní předpis, který je v rozporu s Ústavou. To je specialita především obcí a krajů. Ale co s Ježíšem. On je dle mého názoru úplně mimo všechny tyto systémy. Má svůj vlastní systém, který obsahuje přirozenou morálku, přirozené právo a dokonce i přirozená pravidla slušného chování. Velkou zvláštností je, že nám tento soubor zůstal už 2000 let nezměněn. Což je úžasné. Ale Ježíš sám nikdy neřekl, že přijde doba, kdy svět sám dobrovolně přistoupí na jeho systém. Tzv. ráj na zemi nám Ježíš nikdy neslíbil. Máme si počkat až na Jeho věčné království. Ale nemusíme jen tak sedět, můžeme střípky z Jeho úžasného systému ukazovat dalším lidem. Jak jsem psala, vnesme trochu tepla a lásky do tohoto chladného světa. S blížícím se adventem je to velmi příhodná doba.

     Odpověď
   • Ok tento příspěvek mi již dává větší smysl. Otázka potratů netvoří páteř mé víry, byť se domnívám, že jejich zákonné omezení by vedlo ke zralejšímu chování jednotlivých párů, které by jistě rychle pochopily, že v dnešní době, kdy je ochrana před početím na vysoké úrovni, není důvod, aby docházelo k nechtěnému početí. Otázka morálky (myšleno křesťanské) a zákonnosti je poněkud složitější. Je úkolem křesťanů přihlížet zlu a nebo mají usilovat o nápravu. Třeba otroctví bylo ve spoustě zemí legální, zákonné a přijatelné. Byl tedy boj křesťanů za jeho postavení mimo zákon oprávněné a nebo měli volit pouze cestu vlastního příkladu.? A takových oblastní, kde křesťanství iniciovalo změnu zákonů bylo v historii mnoho, bylo to správné a nebo to bylo zbytečné? Vždyť euroatlantická civilizace přinesla světu díky křesťanství úplně jiné hodnoty než, které přinesly jiné systémy a to vše díky tomu, že někteří použili své hřivny a tyto dobré věci prosadili. Mnoho věcí i zákonů, které dnes považujeme za samozřejmé bylo zaplaceno krví a potem těch, kdo milovali Krista více než sebe.

    Odpověď
    • Ježíš nikdy neříkal, že máme cokoliv prosazovat násilím. Nevyzýval k občanské neposlušnosti. Také jsem nad tím hodně přemýšlela, jak se stavět ke zlu. Jediné, k čemu jsem dospěla je závěr, že já hlavně sama za sebe nechci tomu druhému ublížit. Třeba i jen slovem. Problém tzv. aktivního odboje může být, že někdy způsobí další zlo. Myslím, že to, jakým způsobem v těchto otázkách jednáme, nejlépe posoudí sám Ježíš. Vzpomínám si na povídku Vyšší princip – vražda na tyranovi není zločinem. Nevím, jak se k tomuto staví Ježíš. Ale spíše citem odhaduji, že by toto nepotvrdil. Další příklad – na webu víra.cz jsem četla příběh řádové sestry, která dobrovolně zůstala v koncentračním táboru, aby mohla pomáhat. I když mohla být propuštěna, této možnosti nevyužila. Tam si myslím, že Ježíš říká ano. A důležité je, abychom sami nepáchali násilí a nebrali si do záštity Ježíše. My přece bojujeme za správnou věc, tak jedna mrtvola sem, druhá tam, nic se neděje. Vybavuji si také příběh Moravských bratří a bohužel si nevzpomenu, kdy a kde přesně to bylo (viděla jsem dokument na ČT2). Při misii se jim podařilo obrátit domorodce na víru v Ježíše Krista. Následně byla celá vesnice i s misionáři vyvražděna. Z hlediska světského – prohra. Z hlediska Ježíše Krista – výhra. Z VŠ si pamatuji na JUDr. Jurníkovou, vždy nám říkala, kdybyste náhodou jako úředníci dělali právní normy, vždy myslete na to, že je nad vámi Ústava ČR. Tak bych pro nás křesťany řekla, vždy myslete na to, že je nad vámi Ježíš Kristus. A třeba Jeho evangelia. Základní přikázání známe, kázání na hoře atd. Čím je více člověk čte, tím více se vpalují do duše. Ano, doslova vpalují. Protože to není něco, na co tento svět někdy sám od sebe dobrovolně přistoupí. Někdo mi vezme kabát a já mu mám dát i košili? První si mám sama vyndat břevno z oka a pak vyndávat třísku z oka bližního? Když jsem plačící, tak se mám vlastně radovat, protože mé bude království nebeské. Jak napsal velmi správně pan Krejčí je to víra a láska. Já bych si dovolila přidat ještě naději.

     Odpověď
     • Jde o to, že atentát na Heydricha neorganizovala církev nebo věřící. Šlo vlastně o válečný stav a ten atentát byl nějakým projevem vzdoru a obrany. To nebyla agrese, to byla reakce na agresi. Do atentátu na Hitlera byli zapojeni i věřící lidé, kteří za to zaplatili životem. Bylo to špatně?

    • A ještě malý dovětek a kaji se, že odbíhám už daleko od obsahu článku. V SZ Židé obětovali různá zvířata, věci vždy přesně podle předem stanovených pravidel. Když se odklonili od Hospodina a podlehli falešným božstvům, dokonce obětovali své vlastní děti. A jakou oběť po nás Ježíš chce. Jedinou, máme obětovat svoje staré já. Starého člověka, který se řídí jen svými přirozenými pudy – silnější přežije, důležité je co nejvíce získat a nashromáždit, já jsem ten, kdo rozhoduje o tom, co je dobré pro mě a pro ostatní. A jak se k násilí stavěl Ježíš, vybavuje si mi:
     Jan18: 10 Tehdy Šimon Petr vytasil meč, který měl s sebou, zasáhl veleknězova sluhu a usekl mu pravé ucho. Ten sluha se jmenoval Malchus. 11 „Vrať ten meč do pochvy,“ řekl Ježíš Petrovi. „Nemám snad pít kalich, který mi dal Otec?“
     Ježíš odmítá násilí a staví ho mimo svůj zákon. Ano, zpřevrací stoly směnárníků v domě svého Otce, odhaluje farizeje, ale nikdy nepřistupuje k fyzickému násilí vedoucímu k smrti druhého, i kdyby to bylo pro správnou věc. V tom je křesťanství unikátní a obtížné pro mnohé. Obětovat sám sebe, své fyzické potřeby, své ideály. Všechno odhodit a jít za Ježíšem. Náročná ale nádherná cesta. A jen vírou si potvrzujeme, že Ježíš je ten konečný vítěz nad smrtí. Buď Mu věříme nebo ne. A zase končím pozitivně, povzbuzujme se navzájem jako bratři a sestry ve víře, vždyť po té cestě je lépe jít společně.

     Odpověď
     • K zamyšlení – může být tedy člověk, který se rozhodne následovat Ježíše se všemi Jeho požadavky zároveň politikem? Politik zastupuje v demokracii zájmy voličů a pochybuji, že by většina voličů souhlasila s odevzdáním košile, když jim někdo ukradne kabát. Ježíšova soustava zákonů a morálních pravidel je natolik odlišná, že ji opravdu tento svět v plnosti není schopen přijmout. Snad je ty střípky.

     • Dostáli jsme se opravdu daleko od tématu, ale pokud jde o angažovanost křesťanů v politice, tak to je přeci dáno dary či hřivnami každého člověka. Pokud má někdo dar vedení a nepoužívá jen, tak to žádná sláva není, ale naopak hanba za kterou ponese zodpovědnost. Když Písmo mluví o tom, že Bůh povolává vládce za které se máme modlit, tak tím přeci nemyslí jen nevěřící lidi, ale tato množina zahrnuje i ty co věří a mají toto povolání. Pokud čteme SZ, tak vidíme, že Bůh povolal Davida a poté tohoto krále používal jako etalon, podle kterého poměřoval ostatní krále. Čili povolání k vůdcovství existuje a dokonce i některé pohanské krále Bůh oslovuje jako své služebníky. Pohled na křesťanství, který zde prezentujete je mi velice sympatický a blízký a vím, že je to také pohled velké části církve v naší zemi, ale mám obavy, že to je pouze část evangelia, které bych nazval „dívčím“ evangeliem (nenašel jsem vhodnější termín) v kterém chybí mužský prvek (to je dle mého také důvod proč je v naší zemi v církvi tak málo mužů). Ježíš a apoštolové nebyli totiž „jen“ citliví a nešli jen vlastním příkladem, ale taktéž byli velice rozhodní, aktivní a dokázali klást velice silný, byť většinou pasivní, odpor. Ježíš si při jednání s autoritami té doby rozhodně nebrala žádné servítky a vyzýval je ke změně jednání i vedení. Podobně tak jednal i Jan Křtitel či apoštolové. My samozřejmě nejsme povolání vytvářet zde Boží království bez Krista, ale máme být solí a světlem po celé zemi tj na každém místě svého povolání. Křesťanství je unikátní v tom, že hříchem není jen to co zlého jsme udělali, ale i to, že jsme opomněli učinit dobré ač jsme mohli a to platí i pro politiku. Pokud je někdo pro tuto oblast obdarován a povolán, ale kvůli klidu, popularitě či snaze se zalíbit médiím neučiní co je z Božího hlediska dobré, ten má hřích. Proto raději zatleskam Trumpovi, který je neomalený „kovboj“, ale při této neomalenosti rozhodující mírou přispěl k mírové smlouvě Izraele s třemi muslimskými zeměmi, odstřihl propotratové neziskovky od federálního rozpočtu, přilákal firmy zpět do USA a přispěl tak k rekordně nízké nezaměstnanosti, odmítl podporovat genderovou či gay ideologii, odmítl podporovat „zelené“podvody, nerozpoutal žádný nový válečný konflikt, odvolal armádu z předchozích konfliktů… čili činil úplně jiné věci než pan Bildena, který tyto zlé věci spoluvytvářel. Ovoce a nikoliv hladká slova rozhodují. Přeji hezký den

    • S Vašimi příspěvky souhlasím a jsou důležité, protože ne každý zná realitu v USA. Dále je tu silná propaganda i třeba ze strany Ruska nebo Číny. A toto vše je třeba překonat, aby člověk poznal jak se věci mají. A tak ty zdejší diskuse mají smysl. V politice a světovém dění je třeba hledat pravdu a nenechat se manipulovat.

     Odpověď
  • Taky mám ráda tuhle Hellerovu charakteristiku Boha („O Bohu zvláštním, svrchovaném, chcete-li transcendentním, to jest takovém, který prolamuje každé lidské úsilí nějak jej zvládnout, zneškodnit, zmanipulovat, dostat pod kontrolu, podrobit si….“
   Měli by si ji přečíst všichni, kteří si o sobě myslí, že dokonale znají Písma, včetně všech Božích záměrů.
   Nedávno jsem v knížce Davida Steindla-Rasta četla: „Problematické je, když si někdo myslí, že přesně ví, kdo je Bůh, co chce od člověka a jak se má podle toho realizovat svět a společnost. To je fundamentalistické pokušení. Kdo si myslí, že je výlučným majitelem pravdy o Bohu, má tendenci prosazovat své myšlenky za každou cenu, i za cenu násilí, a vnucovat je ostatním.“

   Odpověď
   • Mně osobně se osvědčilo držet se raději Boží vůle. Když jsem se tvrdohlavě snažila prosadit svoji, stálo to za houby. Ale Bůh je milosrdný, tudíž mě v tom nenechal vymáhat úplně celou. Stačilo, když jsem se jenom lehce namočila. A další věc, varovala bych se předpokladu, že světský úspěch (majetek, zdraví, krása) jsou zároveň důkazem Boží přízně. Ony jsou důkazem Božího milosrdenství a Božích darů. Ale ten, kdo je z pohledu světského neúspěšný – nemajetný, nemocný, určitě není v Boží nepřízni. Naopak mám pocit, že tito lidé jsou blíže Ježíši. Ne vždy tedy světsky pojatá měřítka úspěchu jsou zároveň Boží. A účel NESVĚTÍ prostředky. To je jen lidský výmysl.

    Odpověď
 14. Paní Nedbalové
  Petr Chelčický v knížce O trojím lidu vyjádřil, že křesťanství je neslučitelné se světskou mocí: „Dále ještě dím, že sice věřím, že apoštolé i jiní svatí lidé po nich mohli přijmout mnohé mocné lidi do víry Kristovy, aby je vzdělali poučováním v cestě Kristově, ale nikde v Písmě ani v kázání, co jsem jich poslouchal, ani jinak od nikoho nemohl jsem se dovědět, že by který lid křesťanský ustanovil sobě krále nebo knížete za pána, dovolávaje se víry Kristovy, až nejprve tehdy, když Silvestr přijal do církve římského císaře, který zůstal v církvi se všemi vlastnostmi neb zvlášnostmi, které má každá moc pohanská. A potom již ta moc římského císařství stála pod záštitou církve, a z toho počátku i v jiných zemích se postavily moci pod víru. A je nám i známo, že skrze tuto moc světskou Antikrist nabyl vší síly v církvi Kristově, a ta veliká nevěstka, jež sedí na římské stolici, rozšířila všecky své jedovatiny skrze tuto moc světskou“.

  Odpověď
  • Pro paní Hájkovou a pana Renjascu,
   Petra Chelčického mám moc ráda. Skutečně my křesťané se primárně nemáme snažit uchopit světskou moc. Ale musím dát za pravdu i panu Renjascu, já se vždy alespoň před volbami snažím zorientovat, koho vlastně volit. Když už ten hlas mám, tak si říkám, proč to nevyužít. Nejlépe mi to jde v obecních volbách, trochu méně lépe v krajských a celostátní volby moc nedávám. Mezinárodní politika jde úplně mimo mě (ještě, že nemusím volit v USA). A máte pravdu pane Renjascu, my ženy máme skutečně jiný vztah k víře. V některých u minulých diskusí jsme spolu s paní Hájkovou dospěly ke stejnému názoru. Máme rády Ježíše, protože je to první Rabbi, který nedělá rozdíly, my ženy už nemusíme sedět jen vzadu. Klidně si můžeme sednout k Ježíšovým nohám. Také ženy zůstaly, když Ježíše ukřižovaly. Ježíš se po vzkříšení ukazuje první Marii Magdaléně. A je pravda, že muži mají více sklon vést. Muži a ženy se doplňují jak ve víře, tak i v běžném životě. Někdo skutečně se může cítit být povolaný k angažování i v politice. Jen by neměl zapomínat na Ježíše a jeho pravidla 🙂

   Odpověď
   • Na Chelčickém se mi líbí, že on nikoho vést nechtěl. Jeho pojetí spásy vycházelo z Viklefa a bylo v podstatě individualistické, jak píše autor knihy Doba a dílo Petra Chelčického Jan Rokyta.

    Odpověď
    • Já se přiznám, že knihy nastudované nemám. Což je na škodu a jsem ráda za tip na čtení, nastanou dlouhé zimní večery a v kombinaci s covid opatřeními nastává ideální doba na četbu. Já mám osobně problém, že nechci vést, ani když bych měla. Děti jsou vychované s velkou Boží pomocí, protože mi hodně chybí důslednost a byla u nás vždy tak trochu anarchie. Díky Bohu, když jsem se začala starat o obě maminky, děti musely doma více pomáhat a to je donutilo k odpovědnosti. Vedení ve víře je dvojsečná zbraň. Stojí a padá s vedoucím. Pokud je to opravdu někdo, kdo je povolán od Boha, tak je to ku prospěchu věci. Dokáže držet své ovečky ve správném směru a to i s důrazem na osobní odpovědnost každé z nich. Velký problém nastává v opačném případě. Pokud vedoucí udá špatný směr a ovečky mu bezhlavě věří, končí to špatně. Příkladem můžou být různé sekty. Nebo je vedoucí slabý a nedokáže ve stádu udržet pozornost zaměřenou na Ježíše. Ze sboru se vytratí Ježíš, sbor je celý rozpadlý, jednotlivé silnější osobnosti bojují mezi sebou o vedení. Každá z ovcí si bečí svoje a prosazuje své zájmy místo zájmů Ježíšových. Ale raději končím, protože v jedné z minulých diskusí jsem se zamotala do jednotlivých církevních zřízení a to opravdu není moje parketa. Já si nejraději jen tak sedím u nohou Ježíše a poslouchám Ho.

     Odpověď
     • Je krásné trávit čas jako Marie u nohou Ježíše. Ale někdy je také zapotřebí být jako Marta a věnovat se třeba práci v kuchyni. Být jako Marta, jenže bez reptání, proč ten nebo onen nemusí…
      Nedávno jsem četla, že Bůh má pro nás plán A (být svobodný) a taky plán B (sloužit druhým). Někdy ty Boží plány stojí jakoby proti sobě a člověk se v tom pak nevyzná.
      Ale to už zase trochu moc kecám. Když člověk moc čte, pak se někdy to, co vyčetl, snaží předat dál. Asi aby se toho zbavil 🙂
      Hezký den.

    • Přesto se dle mých informací z USA většina evangelikalnich křesťanů modlí za přepočet hlasů, odhalení podvodů a znovuzvolení prezidenta Trump. Naštěstí my zde v ČR popř v EU víme co je pro křesťany v USA dobré.

     Odpověď
  • Vážená paní Hájková, Chelčický byl bezesporu Boží muž a mnohé jeho názory mají platnost do dnes, ale je dobré si připomínat, že nejsou Písmem, ale Písmo a historii „pouze“ vykládají. Dále je dobré si připomenout v jaké době a situaci tyto výklady a názory prezentoval. Byla to doba, kdy oficiální Církev byla srostlá s politickou mocí a de facto si osobovala tuto moc řídit či jí aspoň nějakým způsobem manipulovat (podobě jako to má islám, kde je nerozdělitelné sjednocení trůnu a oltáře). To vše bylo vedeno většinou s motivem získat větší osobní moc, bohatství a slávu pro pár jedinců. Společnost, morálka, následování Krista, svěřené ovečky to vše bylo mimo zájem velké části těchto lidí a to byl důvod, proč se vůči tomuto pojetí víry Chelčický vymezoval. Spojení či kolaborace Církve se světskou mocí je skutečně zhoubné a zlé, ale povolání jedinců, kteří mají od Boha povolání, čisté motivy a touhu přinést do společnosti aspoň některé z Kristových hodnot je bezesporu žádoucí a nutné. Bez těchto povolaných lidí bychom možná žili v mnohem děsivější společnosti než v jaké žijeme. Bůh vládce ustanovuje a povolává, aby ve společnosti nenastala úplná anarchie, která by nás zničila. Pokud si tedy mohu vybrat mezi někým, kdo prosazuje aspoň některé z hodnot, které jsou blízké křesťanským hodnotám a tím, kdo vyznává a uplatňuje hodnoty křesťanství nepřátelské, cizí a v Božích očích zlé, tak raději volím první možnost. Myslím, že pokud bychom žili např v Súdánu či KLDR, tak bychom se velice intenzivně modlili, aby nám Bůh dal zbožné vládce. I to je důvod proč nás Písmo vybízí k modlitbám za vládce.

   Odpověď
 15. A pro pana Konečného – už mi nejde odpovědět přímo pod komentářem. Přímo v evangeliu jsem nikde nečetla, že Ježíš sám nabádá k násilí. Vím, že se mi to tady moc dobře mudruje, jsem v bezpečí, téměř nic mi nehrozí. U atentátu na Heydricha – bohužel tento atentát zplodil jen další větší vlnu zabíjení. Zlo zplodilo ještě větší zlo. Atentát na Hitlera se nezdařil a atentátníci byli potrestáni. Všechno toto jen ukazuje na nedokonalost světského zřízení, byť se do něho jde s těmi nejlepšími úmysly. Další nebezpečí, a to tu zmiňovala paní Hájková je, když si člověk začne hrát na Boha. Já si nechci hrát na Boha a říkat, kdo je hříšník a kdo ne. Opravdu. Ale vím, že Ježíš nás bude soudit všechny spravedlivě.

  Odpověď
  • Bránit se křesťan může, to je přímo povinnost mužů. A to je násilí. U Heydricha se také dá říci, že to zlo mu bylo překaženo. Zlo plodí zlo – a to je válka. Ve válce to jinak nejde. Němci byli agresoři a Sověti se bránili. V tom je rozdíl. Atentát na Hitlera měl zlikvidovat jednu osobu, aby se zabránilo smrti mnoha dalších tisíců. Protože se nezdařil, válka pokračovala a těch mrtvých muselo být minimálně ve stovkách tisíc lidí.

   Odpověď
   • Pane Konečný, ano, také si uvědomuji, že to není vůbec tak jednoduché – zabil jsi – si vrah. Už jsem to trochu doopravila i v mé odpovědi níže. V tomto případě je to o osobním vztahu s Ježíšem. I když lidé často soudí nespravedlivě, jen na základě útržkovitých informací, Ježíš to bere opravdu komplexně. Hodně vojáků bylo věřících. V ČR měli někteří obrovskou smůlu, i když se jim podařilo přežít II. svět. válku, dorazili je komunisté v 50. letech. Jakoby zlo pokračovalo a nechtělo se vzdát nadvlády. Četla jsem v muzeu (myslím, že na Žižkově), útržek z dopisu psaného před popravou z 50. let. A protože mám paměť děravou, nevím přesné jméno a hodnost. Byl věřící a jeho slova byla určená rodině. Z těch slov byla cítit obrovská láska k Bohu. Nad vším tím zlem se vznášela obrovská víra k Ježíši a neutralizovala veškeré to zlo. Podobné nádherné vyznání k Bohu napsala i Milada Horáková. Je zajímavé, že ani jeden z nich netrval na pomstě a oba trýznitelům odpustili. Ano, vím, že na Ježíšovo království si v plnosti musíme počkat. Ale je nádherné, vidět alespoň jeho útržky. I díky takovýmto lidem. Jejich svědectví o Ježíši nás utvrzuje v naší víře.

    Odpověď
 16. A co se týče válečných událostí – je to opravdu jiná situace, než když jen tak jdete po ulici v mírovém stavu a doslova „z plezíru“ si zastřelíte člověka. Můj manžel je velký obdivovatel historie a především II. svět. války, takže mám prochozená téměř všechny muzea, opevnění, řopíky v ČR. Jako ženu mě moc nezajímá technika, ale vždy se nejvíce zajímám o lidské příběhy. O lidi, kteří za nás nasazovali život. Mají můj velký obdiv. A pevně věřím, že Ježíš se dívá každému člověku přímo k srdci. Ví o něm všechno. Není farizej, aby trval na zkostnatělých předpisech, pokud by to bylo na škodu třeba milosrdenství. Ježíš lásku staví nade vše. Vždyť z lásky k nám se za nás obětoval.

  Odpověď
 17. Pro paní Hájkovou, tak pro ženy v kuchyni dává praktický návod Luther, Ježíše můžeme nalézt při jakékoliv práci. Nemá to být návod k pasivitě, ale spíše pobídka k tomu, aby nám světské starosti úplně nezastřely Ježíše. Já taky čtu bibli, až je rodina najezená, protože jinak bych neměla patřičný klid 🙂 A k upovídanosti, tam jsem myslím přeborník já. Vždy když si čtu – blaze tichým, tak se strašně stydím, mně tato ctnost bohužel zatím chybí. Ale možná to přijde časem, až to bude Boží vůle. Zatím i zde na KD, kdyby byla statistika, tak jsem široko daleko nejvíce ukecaná já 🙂 A navíc pozoruji, že se mi pravidelně podaří posunout debatu úplně mimo téma. To je taková moje specialita.

  Odpověď
 18. Začali jsme u Bidena a Trumpa a já končím se ženou u sporáku, to je tedy myšlenkový posun. Opět se všem přítomným omlouvám.

  Odpověď
 19. Paní Olgo,

  položila jste zajímavou otázku: … může být tedy člověk, který se rozhodne následovat Ježíše se všemi Jeho požadavky zároveň politikem? Připomnělo mi to debatu v německém parlamentu, kde se mělo hlasovat o potratech. Křesťanští demokraté byli zásadně proti nim. Neměli však dostatek hlasů, aby potraty zarazili. Řešili morální dilema: Buď se od jednání o potratech zcela distancovat, aby nikdo nemohl říci, že se při závěrečném hlasování podíleli na jejich uzákonění, nebo se jednání zúčastnit a dosáhnout alespoň toho, že každá žena půjde před potratem před komisi, která se jí pokusí potrat rozmluvit. V tom případě by museli zákon schválit. Je třeba říci, že pokud by se rozhodli neangažovat se, potraty by byly prakticky volné (nijak neregulované). Už si nepamatuji, jak se tehdy rozhodli, ale to pro dané téma není důležité. Tento případ je ukázkou, že v životě nastávají situace, kdy se nelze vyhnout odpovědnosti. Když narazíme na morální dilema, nevyřešíme je tak, že se mu vyhneme. Abychom zůstali před Bohem čistí, raději neuděláme nic, co by mohlo být vykládáno jako porušení Božích přikázání a raději svěříme rozhodování do rukou někomu, kdo nemá vůbec žádné morální zábrany. Myslíme si pak, jak jsme z toho chytře vyklouzli. Nevěřím, že by Bůh takovou vychytralost neprohlédl, ba jsem přesvědčen, že se mu vychytralost protiví.

  Život je plný morálních dilemat i tehdy, pokud člověk není profesionálním politikem. V evangeliích je velké množství příkladů,na nichž Ježíš ukazoval svým učedníkům, jak se s morálními dilematy vyrovnat. Víme, že farizeové ho mnohokrát kárali, že porušuje pro židy posvátný sobotní klid. Farizeové byli legalisté: Trvali na slepém dodržování pravidel Zákona. Ježíš ukázal, že jsou jen slepí vůdcové, že za určitých podmínek je zcela na místě Zákon porušit.

  Během protektorátu bylo Česko jednou velkou zbrojovkou chrlící válečný materiál, který rozséval smrt po celé Evropě. Češi Hitlera nenáviděli a přece pro něj usilovně vyráběli zbraně. Částečně ze strachu a částečně proto, aby měli klid a uživili své rodiny. Ne všichni Češi s Němci kolaborovali. Někteří odešli do odboje a prováděli záškodnické akce, při nichž umírali lidé. Nejen Němci, ale i Češi, kteří se vyskytli v nesprávnou dobu na nesprávném místě. Nabízí se otázka: Byli Češi v továrnách, kteří „jen“ vyráběli smrtonosné zbraně pro Hitlera před Bohem čistší než Češi, kteří při záškodnických akcích posílali lidi na smrt?

  Odpověď
 20. Donald Trump stále ještě neuznal výsledky voleb. Pokud by chtěl zvrátit výsledky voleb u soudu, protože by musely být zneplatněny výsledky v nejméně třech státech. Právníci se od Trumpa odvracejí.

  Trump blokuje tradice při předávání moci. Chová se jako dítě, kterému sebrali jeho hračku. Znevažuje americkou demokracii, která byla vzorem pro svět. Rusko a Čína to využívají v jejich ideologickém boji při ovládání vlastního obyvatelstva.

  V neposlední řadě Trump nesmírně devalvuje křesťanskou myšlenku.

  Odpověď
  • Přesto se dle mých informací z USA většina evangelikalnich křesťanů modlí za přepočet hlasů, odhalení podvodů a znovuzvolení prezidenta Trump. Naštěstí my zde v ČR popř v EU víme co je pro křesťany v USA dobré.

   https://m.youtube.com/watch?v=_bDnbOErYaM

   Jinak ještě jedno info k volbám:

   Místopřísežné prohlášení republikánského pozorovatele.

   1. Jmenuji se Andrew Sitto. Byl jsem volebním pozorovatelem u příležitosti voleb 3. listopadu 2020.

   2. Do TCF Center [Detroit Count Location] jsem dorazil 3. listopadu kolem 21:30.

   3. Hlásil jsem se do počítací domístnosti. Počítací místnost je velká místnost v přízemí Centra TCF. Místnost je dlouhá přibližně 90 metrů a široká 45 metrů. Pokoj má okna.

   4. Volební pozorovatelé sledovali skrutátory, sedící u stolů, kteří porovnávali hlasovací lístky s elektronickým seznamem voličů Michiganu na monitoru. Každý skrutátor porovná jméno na hlasovacím lístku, který má před sebou, se jmény v elektronické databázi, aby byla zajištěna autentičnost poštovního voliče.

   5. Stál jsem uprostřed místnosti. Existovaly náhradní hlasovací lístky, které měly nahradit poškozené hlasovací lístky. Zůstal jsem na tomto místě od 22:00 do 4:30 Pokud skrutátor potřeboval náhradní hlasovací lístek, přišel tam, kde jsem byl, a vzal náhradní hlasovací lístek.

   6. Kolem 4:30 ráno jsem si myslel, že směna musela skončit, protože všichni vypadali, že jdou domů. 7. Počítání měli na starosti dva muži, jednomu asi 30 let a druhému asi 50let. Kolem 4:30 ráno 4. listopadu 2020 vzal muž padesátiletý mikrofon a oznámil, že se blíží další zásilka poštovních hlasovacích lístků, kterou je třeba spočítat. 8. Slyšel jsem od ostatních volebních pozorovatelů, že do centra TCF dorazila řada vozidel s poznávacími značkami z míst mimo Michigan a začala vykládat krabice hlasovacích lístků. 9. Kolem 4:30 bylo do počítací místnosti přineseno několik 10 000 hlasovacích lístků a rozdáno na osm dlouhých stolů. Na rozdíl od ostatních hlasovacích lístků byly tyto hlasovací lístky přineseny do počítací místnosti zadními dveřmi.

   reagovat
   nahlásit příspěvek

   P. Zinga 13.11.2020 19:26
   10. Stejný postup byl dodržen i u dalších hlasovacích lístků, které byly také přineseny do počítací místnosti kolem 4:30. Viděl jsem hlasovací lístky, viděl jsem, že všichni šli k Joe Bidenovi.

   11. Během sčítání jsem slyšel, jak skrutátoři alespoň 5 až 6krát říkají, že všech 5 nebo 6 hlasovacích lístků, které měli, bylo pro Joe Bidena. Všechny hlasovací lístky, které jsem viděl, byly pro Joe Bidena.

   12. V 5:00 došlo u volebních pozorovatelů ke změně směny. Mnoho volebních pozorovatelů odešlo domů. Rozhodl jsem se zůstat na místě a nadále sledovat počet.

   13. Podle mých informací a mé víry bylo centrum TCF jediným místem, kde se počítaly poštovní hlasovací lístky.

   Vyplnil jsem asi šest nebo sedm zpráv o incidentech a o tom, co se dělo v centru TCF.

   14. Kolem 14:00 4. listopadu odpovědní lidé zakryli okna do počítací místnosti kartonem, takže nebylo vidět nic.

   15. Krátce po 14:00 jsem opustil počítací místnost, abych si udělal krátkou přestávku ve vestibulu TCF Centra. Když jsem se pokusil vrátit do počítací místnosti, zabránili mi v tom zaměstnanci bezpečnostní společnosti, takže jsem už nemohl sčítání sledovat.

   16. Do té doby bylo možné svobodně vstoupit a opustit počítací místnost.

   17. Informace, které jsem zde uvedl, jsou pravdivé podle mého nejlepšího vědomí a svědomí.

   18. Další volební pozorovatel vyslaný do Detroitu v Michiganu, Robert Cushman pod přísahou vypověděl, že poštovní hlasovací lístky byly přineseny do sčítací místnosti 4. listopadu kolem 9:00 hodin. Pro žádný z těchto korespodenčních hlasovacích lístků nebyl ve volebním rejstříku města Detroid nalezen odpovídající záznam. Proto městský inspektor nařídil skrutátorům, aby všechny zjevně neplatné hlasovací lístky označili datem narození 1. ledna 1900 a zaevidovali je jako platné hlasovací lístky.

   Odpověď
   • Pane Renjascu,

    k případu, který popisujete, jsem našel zprávu portálu The Detroit News. https://eu.detroitnews.com/story/news/politics/2020/11/09/detroit-lawsuit-alleges-new-problems-tcf-counting-center/6223885002/

    Tam se praví, že státní soud v Michiganu obdržel stížnost na nesrovnalosti v počítacím centru v Detroitu. Jednalo se již o třetí stížnost s tím, že předchozí 2 stížnosti tento soud pro nedostatek důkazů již zamítl. Stížnost se opírá o čestná prohlášení čtyř republikánských volebních komisařů a zaměstnance města Detroit. Kromě čestných prohlášení nebyly předloženy žádné skutečné důkazy o údajných problémech. Město Detroit, které je v této věci obžalováno, zamítlo žaloby jako „další opožděný soud, který vznáší nepodložená obvinění“, aby otřásl důvěrou lidí ve volby.

    „Stejně jako u dvou předchozích soudních sporů není tento případ založen na skutečných důkazech uvedl David Fink, hlavní právník města k případu. „Jsme přesvědčeni, že tento případ, stejně jako ostatní podané minulý týden, bude zamítnut.“ Je důležité, řekl Fink, že se ke stížnosti přihlásilo pouze pět z více než 200 pozorovatelů republikánské strany ve sčítacím centru po celou dobu sčítání.

    Trump zpochybňuje sčítání v Georgii, Arizoně a Pensylvanii. Sčítání provádějí úředníci státu pod vedením příslušného státního tajemníka. Je pravidlo, že tento státní tajemník má stejnou stranickou příslušnost jako guvernér státu. V Georgii a Arizoně na těchto postech úřadují republikáni. Mají tedy sčítání pod palcem. Pokud v těchto státech podává Trump stížnosti, podává je proti vlastním lidem.

    Trumpa opouštějí právníci. Právní firma Porter Wright Morris & Arthur, která zastupuje kampaň prezidenta při stížnostech na údajné volební nesrovnalosti v Pensylvánii, se stáhla z klíčové kauzy v tomto státě, kde Joe Biden získal rozhodující hlasy. Společnost Porter Wright Morris & Arthur důvody pro stažení z kauzy nekomentovala, právníci zastupující Trumpa v jeho povolebních žalobách však čelí rostoucí kritice, protože se podle některých pozorovatelů podílejí na snaze podkopat americký demokratický proces. V podobné situaci je i jedna z největších právních firem v USA Jones Day, která zastupuje republikány již řadu let. Někteří z vrcholných manažerů společnosti podle listu The New York Times vyjádřili v poslední době pochybnosti, zda by se společnost měla Trumpovými povolebními kauzami zabývat a spolupracovat s vedením prezidentovy volební kampaně. Web law.com, který informuje o událostech z právnického prostředí v USA, označil účast na Trumpových volebních žalobách za noční můru pro veřejný obraz obou firem.

    Odpověď
   • Pane Renjascu, alespoň malá útěcha. Povedlo se Vám zvrátit můj pohled na věc. Začala jsem na tom, že je mi v podstatě jedno, jestli Biden nebo Trump, jenom jsem nechápala, proč se tolik křesťanů přimlouvá za Trumpa. Přišel mi jako vzor křesťana celkem nevhodný. Ale musím Vám dát za pravdu v tom, pokud je demokracie, my křesťané (mající volební právo) máme volit toho, jehož politika je alespoň v některých bodech v souladu s křesťanstvím. Nevybudujeme sice ráj na zemi, ale alespoň zabráníme zlu, aby se tady tak roztahovalo. K volebnímu systému USA – to málo, co jsem si k němu načetla, je skutečně hodně komplikovaný a podvody jsou v něm celkem lehce možné. Ale my křesťané máme velkou naději v Kristu. Naše prosby bývají vyslyšeny. Někdy sice to chvíli trvá, ale Kristus nás nikdy nezradí. Jen my někdy možná až časem pochopíme, že ta naše prohra byla vlastně z hlediska věčnosti výhra.

    Odpověď
    • Saduceové byla aristokratická sekta, která z ekonomických důvodů kolaborovala s okupanty – Římany. Kaifáš, stejně jako další velekněží, byl do svého úřadu jmenován římským prokurátorem. Farizeové propagovali zákonictví (legalismus), němž nebylo místo pro Boží milost, milosrdenství a lásku. Obě tyto skupiny bažily po bohatství a náboženství jim sloužilo jen jako jakási reklama za účelem získání úctyhodnosti, která však byla falešná. Lze říci, že ve skutečnosti podle víry nežili, pouze na náboženství parazitovali. Něco podobného dnes pozorujeme u Putina a Trumpa. Putin řekl, že byl komunistou a dnes křesťanem a že se za členství v komunistické straně nestydí, protože komunistům a křesťanům jde o totéž. Také Trump se prohlašuje za křesťana, ale jeho život je s křesťanstvím v diametrálním rozporu. Uveďme namátkou, že právník Donalda Trumpa zařídil měsíc před prezidentskými volbami výplatu 130 000 dolarů (2,7 milionu korun) bývalé pornoherečce Stephanii Cliffordové, aby veřejně nemluvila o svém sexuálním styku s Trumpem.

     Paní Olgo, modlete se za Trumpa, třeba se mu znovu podaří všechny uplatit, aby se pak mohl prezentovat jako vzorný křesťan.

     Že se dají volby v USA snadno zfalšovat je pomluva. Dokazuje to skutečnost, že Trump podal k americkým soudům velké množství stížností na neregulérnost voleb, ale žádná z nich dosud nebyla uznána. Soudy jsou v USA nezávislé.

     Donald Trump chce dostat volby k Nevyššímu soudu. Změní se snad hlasování Američanů v justiční drama? U Nejvyššího soudu, který ve Spojených státech plní úlohu, jakou v Česku zastává Ústavní soud, skončily prezidentské volby v roce 2000. Justiční instituce tehdy na žádost George Bushe juniora zastavila přepočítávání hlasů na Floridě, kde měl republikánský kandidát o pouhých 537 hlasů víc než demokrat Al Gore. Vyhlídky na to, aby Trump (ale i Biden) zvrátil výsledek voleb, jsou každopádně mizivé. Trump bude v jiné pozici než Bush junior, protože bude zpochybňovat regulérnost voleb, zatímco Bush hájil stanovisko, že volby byly regulérní.

     Situace je navíc jiná než před dvaceti lety. Americké státy od té doby do volebních procedur investovaly. Nevadský generální prokurátor Aaron Ford řekl televizi CNN, že pokládá hlasovací systém za „neprůstřelný“ a žaloba před soudem nemůže obstát. „Ano sčítání nám trvá. Ale jen proto, že jsme zavedli pojistky, které brání podvodům. Ověřujeme podpisy, máme unikátní čárové kódy a další nástroje,“ upozornil prokurátor. Ford také zmínil kontrolu, které jsou podrobeny hlasovací lístky poslané poštou. „Zasíláme je místním okresním registrátorům, pak se ověřují podpisy, a až nakonec jsou tyto hlasy sčítány. Na to vše dohlížejí pozorovatelé – a to i ti, které nominovali republikáni,“ řekl prokurátor. Sotva se však dá očekávat, že by tím Donalda Trumpa obměkčil.

     Odpověď
     • Pane Pavle, možná někteří křesťané volili i z jiných důvodu. Třeba odpůrci potratů. Politika je někdy hodně zvláštní hra. Ale jedno je jisté, před Boží tváří už nikdo lhát nebude. Ani žádný politik. Jestli Trump své křesťanství jen předstírá, u Ježíše mu to nepomůže. On sám se odsoudí. Pokud je opravdu pod mocí Ducha Svatého, musí mu to být jasné.

     • Prezident Clinton se přiznal k cizoložství s Monikou Levínskou a veřejně se kál, že v této věci lhal. Tam by se snad dalo se zavřením všech očí připustit, že možná byl pod mocí Ducha Svatého. Víte snad o tom, že narcisistní Donald Trump někdy projevil lítost nad svým zhýralým životem? Může mít Ducha člověk, který odmítá zveřejnit svoje daňová přiznání? Potřebuje poctivý člověk něco skrývat? Trump ve skutečnosti křesťanské věci nesmírně škodí, stejně jako jí škodili lidé, kteří vedli náboženské války. Jejich počínání způsobilo, že se lidé od církve s odporem odvrátili. Já bych nikdy nepodporoval ničemu, i kdyby měl sebelepší úmysly. Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly. Není pravda, že účel světí prostředky. Ty prostředky (láska, milosrdenství, poctivost, pravdomluvnost, mírnost) jsou mnohem důležitější než samotný cíl. Otrávený strom nemůže nést dobré ovoce.

     • Vážený pane Pavle,
      to, že považujete Bidena za lepšího kandidáta než Trumpa je v pořádku, to je projev svobodné vůle , kterou máme od Boha.
      To, že se domníváte, že víte lépe než 80 % křesťanu v USA, kdo je pro ně lepší volba je také v pořádku, protože to je součást našeho českého „kulturního dědictví“, kdy každý Čech ví co je pro druhé dobré a nebo jak se to mělo udělat a navíc u osob hlásícím se k progresivní levice je to zřejmě i součást DNA.
      Ale…, to že se účastníte debaty na křesťanském webu a tudíž jste nejspíše buď křesťan a nebo aspoň někdo, komu je křesťanstvíé blízké a přitom vám nevadí závažné podezření, že váš favorit bylo možná zvolen nelegitimním způsobem je trochu děsivé. Z mých příspěvků je zřejmé koho považuji za důvěryhodnějšího kandidáta i to, že jsem přesvědčen, že jeho skutky za čtyři roky v úřadu vysoce převyšují to co za téměř padesát let udělal jeho oponent, ale se vší vážností píši, že pokud by bylo závažné podezření o jeho nelegálním zvolení (a závažné podezření jsou, protože všechny „omyly“ jsou pouze ve prospěch jedné strany včetně omylů sčítacího softwaru), tak bych chtěl, aby tyto podezření byly rozptýleny. A když myslím roptýleny, tak tím nemyslím, že to demokratický soudce smete ze stolu, že to tak určitě nebylo, ale že vydá příkaz ke kontrole každého odevzdaného hlasu, ručního přepočítání a započtení. Demokracie je příliš vážná věc, než aby se mohla devalvovat, tak otřesným způsobem, jak se to děje nyní. Podezření jsou velice závažná a shodit je ze stolu, jen proto, že už chci, aby ten hrozný Trump byl pryč mi připadá jako velké pohrdání pravdou.

      http://blog.aktualne.cz/blogy/ivo-cerman.php?itemid=38200

     • Pane Renjascu,

      argumentujete, že 80% křesťanů podporuje Trumpa. Stejně argumentovali komunisté a stejně argumentoval dav, který tupil Ježíše při cestě na Golgotu. Dav či masa na mě dojem nedělá.

      Píšete, že nějaký demokratický soudce smetl ze stolu Trumpovu stížnost. Naznačujete, že v USA nejsou nezávislé soudy. USA není Rusko. V USA jsou soudy nezávislé. Zatím neznám případ, kde by daly soudy Trumpovi zapravdu. Nepředložil zatím žádné důkazy. Místo toho se objevila zpráva, že viceguvernér Texasu nabídl milion dolarů, když někdo donese důkaz o zfalšování voleb. To ukazuje, že Trump je v naprosté důkazní nouzi.

      Píšete o jakýchsi podezřeních.Soud však umí pracovat jen s důkazy. Podezření je takto synonymum pro pomluvu.

      Nemám DNA progresivní levice. Jako Američan bych volil republikány. S výjimkou případu, kdy v jejich čele stojí Trump. Ten jejich politiku devalvuje stejně jako křesťanskou myšlenku devalvovali „křesťané“, kteří mezi sebou vedli náboženské války.

    • Děkuji paní Olgo,
     jsem rád pokud se mi mým nemotorným stylem podaří aspoň někomu sdělit o co mi jde. Myslím, že s volbami politiků je to obdobné – ne li závažnější – jako s každou svobodnou volbou, kterou v životě činíme. Jednoho dne se postavíme před tvář našeho Pána a budeme se zodpovídat, jak jsme s touto svobodnou vůlí naložili. Vím, že je Pán milostivý, ale to neznamená, že jej máme či můžeme jednoduše zarmucovat. Mě jakožto evropanovi styl pana Trumpa nikdy asi nebude blízký, ale snažím se hodnotit co tento člověk zvládl za čtyři roky, které měl k dispozici a kde se snažil navzdory obstrukcím plnit to co slíbil v předvolebním programu (což je žel dnes mezi politiky ojedinělá vyjímka) a mezi člověkem, který je ve vrcholné politice téměř padesát let a je za ním dost nepěkných věcí a krve. Nekladu na ně nároky, jako na členy sboru, kteří se hlásí k osobnímu následování Krista, ale snažím se brát stejnou váhu a stejnou míru pro oba a pak rozhodnout. Konečný soud nechávám Bohu a povyšování se, ža já bych určitě věděl jak to dělat lépe už mě dnes nebere, sám jsem si vědom svých selhání v mnohem nižších pozicích než je pozice prezidenta USA. Přeji hezký den

     Odpověď
 21. Pane Pavle, může být křesťan politikem? Má odpověď je 12. 11. v 14:37. Může, ale bude to mít hodně obtížné. Pokud bude respektovat Ježíše a Jeho pravidla. Když budu pracovat v Charitě, tak se nebudu dostávat do tolika morálních dilemat. A další otázka – jak se vyrovnat s morálními dilematy? Pro nás křesťany hrozí jedno velké nebezpečí. Začneme se vymlouvat na okolnosti a opustíme Ježíše. Když se dostanu do této situace já osobně, vždy si říkám, že Ježíš nám nenaloží kříž, který bychom neunesli. ALE je to vždy o osobním vztahu k Ježíši. Tyto věci tady probírám hlavně z důvodu, abych já sama neopustila Ježíše. Nechci se pasovat do role soudce, který bude bezhlavě soudit, kdo je ten pravý věřící a kdo falešný. K tomu jsem u sebe nevypozorovala patřičné obdarování. K válečným událostem jsem se vyjádřila už dostatečně. Pocitově ovšem stále cítím, že Ježíš po nás nechce, abychom v Jeho jménu zabíjeli. Záměrně jsme se sami stavěli do role Boha a rozhodovali o tom, kdo má žít a kdo ne. I z tohoto důvodu jsem proti potratům. Ježíš chce, abychom obětovali sami sebe, tak jako On se za nás obětoval. Zda by souhlasil s tím, abychom v Jeho jménu obětovali druhého člověka, to opravdu nevím. Jak se zachovat v tomto případě k vojákům v II. svět. válce, dostatečně jsem popsala v předchozích komentářích. Ježíš každého z nás posuzuje osobně, komplexně a spravedlivě i vzhledem k době, ve které žijeme. Nemusíme se obávat, že by někomu z nás ukřivdil. Kdo je nakonec před Bohem čistý, rozhodne sám Bůh. Ale člověk, na kterém spočívá Duch Svatý, slyší Jeho hlas. Ježíš nás zde nenechal samotné a opuštěné. Neumřel za naše viny na kříži, abychom Ho teď nemohli najít. Kdo máš uši, slyš.

  Odpověď
 22. Paní Olgo,

  vy kladete řečnickou otázku, zda může být křesťan politikem. Já jsem přesvědčen, že v demokratickém státě tím politikem je, ať chce nebo nechce. Na každém z nás leží obrovská politická odpovědnost. Kdyby němečtí křesťané nedali v roce 1933 44% hlasů Hitlerovi, nemuselo ve druhé světové válce v Evropě zahynout 40 milionů lidí. Před těmi volbami byl Hitler nikdo, po nich velice mocný člověk. Vy možná řeknete, ti voliči nevěděli, že Hitler rozpoutá válku a možná budete mít pravdu. Já zase říkám: Měli to vědět, měli se o ty věci zajímat. Měli vědět, že se Hitler pokusil získat moc násilím. Měli vědět, že je to nacionalista vyvolávající nenávist ke kulturně odlišným lidem. Všichni křesťané, kteří ho volili, se budou před Bohem zodpovídat ze zločinů, které z jejich volby vyplynuly.

  Křesťané ve starověku, v Ježíšově době měli proti nám obrovskou výhodu, že nenesli tu odpovědnost jako my v demokratickém systému. Mnozí dnešní křesťané jakoby v tom starověku stále žili – žádnou odpovědnost si nepřipouštějí. Jsou naprosto odtrženi od reality. Nazval bych je skleníkovými křesťany.

  Odpověď
  • 1/ Je rozdíl mezi tvrzením, že v německých volbách dala téměř polovina křesťanů hlas Hitlerovi a skutečností, že to byla téměř polovina jen matrikových členů většinově římskokatolické nebo liberální církve. Jen Bůh, ne pan Pavel V., ví, kolik procent křesťanů to tenkrát vůbec bylo a pokud vůbec někdo.

   2/ Mám obecně potíž s příspěvky pana Pavla V. a už několikrát jsem to v komentářích napsal, že pravidelně, i zde, plní úlohu trollingu, tedy odvádět pozornost od podstaty křesťanství. Tím je Kristovo evangelium. Pan V. věří ve svou vlastní ořezanou verzi, v tzv. Sociální evangelium. https://www.gotquestions.org/social-gospel.html
   Zkráceně stoupenci této nauky tito jsou přesvědčeni, že Boží záměr s Kristem, s Jeho vtělením, s Jeho obětí na kříži a vzkříšením, tento Boží záměr měl především posloužit sociálním změnám v lidské společnosti. Tento jeden z vedlejších účinků evangelia vydávají za hlavní a jediný důvod Kristova příchodu.

   V evangeliu Bible jde o mnohem více, než o politiku.
   1K 15:19 Máme-li naději v Kristu jen v tomto životě, jsme nejubožejší ze všech lidí.

   Odpověď
   • Napadlo mě, pane Arone, možná by se to dalo přirovnat k příběhu o Marii a Martě. I muži mají někdy pocit, že nesmí něco důležitého promeškat a mají pocit, že musí neustále podávat výkon. Tak jako Marta, přece host nebude sedět u prázdného stolu, to by byla ostuda. A je důležité, aby výsledek toho výkonu byl ještě vidět. Ale co na to říká Ježíš? Nechválí ji, dokonce ji napomíná. Možná taky k nám přijde někdy Ježíš na návštěvu a my místo toho, abychom mu naslouchali, nosíme před něho výsledky naší dřiny. A čekáme pochvalu. Jenže při tom snášení nestíháme poslouchat, co nám vlastně Ježíš chce říci. Ano, pokud někdo cítí Boží povolání k určité činnosti, ať se jí věnuje. Jen ať přitom nezapomene na svého Pána a Spasitele.

    Odpověď
    • Paní Nedbalová, nejsem si jistý, že bych s Vámi ve všem souhlasil. Vnímám v příspěvcích Pavla V. nevíru maskovanou za křesťanství. To mi vadí. Kde a v čem se projevuje jeho víra? S malou ironií: on věří, že když čeští křesťané nebudou volit především Zemana, Babiše, Putina či Trumpa, tak problém hříchu a zla bude vyřešen.

     To Marta na svého Pána a Spasitele nezapomněla. Když ostatní oplakávali Lazara, vyšla Kristu naproti a zanechala nám svědectví o své víře. „Ano, Pane, já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět.“ Marta je kladná postava Bible a její víra je příkladem pro nás věřící.

     Odpověď
     • Pane Arone, já ani nechci, abyste se mnou ve všem souhlasil. Jak jsem psala, jste ve víře o hodně dále než já, tak jsem ráda, když mě opravíte. Mým cílem si není potvrdit, že já mám pravdu, ale najít tu opravdovou pravdu v Ježíši Kristu.

     • Jan Amos Komenský se v díle Unum necessarium – Jedno potřebné (které připomíná větu z Lk 10 42) také připodobnil k Martě. Veškeré své životní snahy (všechna ta díla i aktivity za nápravu světa) přirovnává k Martě a jejímu starostlivému pobíhání a rozhoduje se k tomu, že se na konci svého života konečně stane Marií, která ví, co je to „jedno potřebné“.
      Vyslovuje naději, že mu bude odpuštěno, podobně jako bylo odpuštěno Martě. Marta totiž při všem to svém pobíhání a starostech byla vedena láskou, podobně jako on, Komenský.

   • Pane Arone,

    na jedné straně zeměkoule se lidé přejídají a celé hodiny koukají na pořady o vaření v televizi. Na jiném konci umírají hladem. Jsou lidé, kteří sní o jakémsi novém světovém řádu, který donutí ty boháče, aby se rozdělili s hladovějícími. Jsou to socialisté. Já k nim nepatřím. Chtěl bych také, aby se bohatí rozdělili, ale nesouhlasím, aby k tomu byli donuceni násilím. Nejsem tedy hlasatelem „sociálního evangelia“.

    Na druhé straně je mi cizí vaše „skleníková víra“ ignorující evangelium o posledním soudu. Kdybyste si ho přečetl, zjistil byste, že spasen nebude ten, kdo se verbálně hlásí ke Kristu, ale ten, kdo pro něj něco udělá (cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nejmenších, mně jste učinili).

    Křesťané by měli stavět mosty. Kdo staví zdi, křesťanem v pravém slova smyslu není.

    Odpověď
    • Pane Pavle V. pokud jsou, zde na KD, Vaše hlavní a jediné téma sociální změny ve společnosti, nemusíte být socialistou, abyste hlásal sociální evangelium.

     Navíc vůbec nic o mně nevíte, jestli pomáhám hladovým lidem, jak a kolik. Tím se nemáme chlubit, máme se chlubit Kristovým křížem.

     To bych pak mohl také napsat já o vás, že hladovým pomáháte především verbálně. Nechci ale, vždyť jak píšete, máme přece stavět ty mosty.

     Odpověď
     • Netuším, jaké sociální změny ve společnosti podle vás prosazuji. Nikdy jsem o něčem takovém nemluvil.

      Věřím, že konáte dobré skutky a přispíváte na charitu. Nic proti, ale skutkaření není řešením problému. Řešením je obrácení. Obrácení znamená omezit své pohodlí a přijmout riziko. Nejúčinnějším řešením jsou remitence. To je když bohaté země dovolí ubožákům z chudých zemí, aby si na jejich území vydělali peníze a mohli jimi pak podporovat svoji rodinu doma. Obrovskou výhodou je, že se oni ubožáci navíc v těch bohatých zemích mohou naučit novou profesi a především odpovědnějšímu přístupu k životu. Remitence představují obrovský objem pomoci. Jsou pochopitelně spojeny s rizikem, že přicházející gastarbeiteři jsou kulturně poněkud odlišní. O remitencích si můžete přečíst zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Remitence Co myslíte, kdo u nás remitencím brání?

      Obrácení (odhození předsudků) vyžaduje také další způsob odstranění chudoby ve světě. To když začnete přemýšlet, co je příčinou té chudoby. Dnes je lidstvo na tak vysoké technologické úrovni, že objektivně není důvod, aby někde ve světě chudoba existovala. Příčinou chudoby je rozvrat státu. Typickým příkladem je Kuba, Severní Korea a Venezuela. Ale také země subsaharské Afriky. Tak například Středoafrická republika má smůlu, že se na jejím území našlo zlato a diamanty. V zemi bohaté na zdroje mají obří zájmy zahraniční investoři i celé státy. Čína si v SAR otevřela zlaté doly, ruští žoldáci zvaní Vagnerova skupina tu pro Moskvu ilegálně těží diamanty. Doutnající konflikt cizincům navíc usnadňuje dostat, po čem touží – zisky z přírodního bohatství se k většině obyvatel SAR vůbec nedostanou. https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/rozvracene-staty-stredoafricka-republika/r~3bd33d40c1d411eab408ac1f6b220ee8/ Pokud jste schopen obrácení, uvědomíte si, že Rusko a Čína, země, které jste měl rád, jsou onou příčinou rozvratu a že věci se obrátí, až se celý svět spojí, jako kdysi proti nacismu.

    • Zeď postavil Trump, aby zabránil ilegální migraci ohrožující USA. Tak se chová zodpovědný politik, stará se o svůj stát. Podobně Orbán. V Bibli máte napsáno, že má člověk pracovat a z přebytku, že může pomoci nuznému. Migranti přichází do EU pro sociální dávky, nechtějí do chudých zemí, ale do Německa apod. Pak tam vytváří paralelní společnost, která pohrdá demokracií a bojují proti ní. Jako se otec má starat o svou rodinu, tak i zvolený politik má zodpovědnost za své občany.

     Odpověď
  • Možná lze problém hledat v nenávisti. Myslím si, že mezi křesťany už od středověku existovala nechuť či přímo nenávist vůči Židům. Nebylo to jenom v Německu, bylo to po celé Evropě. Na tom se mohla církev s Hitlerem částečně shodnout. Zřejmě jim nebylo úplně jasné, že chce jít až tak daleko, aby začal Židy likvidovat v plynových komorách.

   Odpověď
   • Taky jsem nad tím přemýšlela. Možná byl problém i v tom, že v té době bylo daleko více tzv. formálních věřících. Byli pokřtěni, protože vlastně ani jiná varianta nebyla. Do jaké míry ale oni sami toužili být Ježíšovými následníky, je těžko soudit.

    Odpověď
    • V jistém smyslu máte pravdu. Všichni křesťané nebyli opravdoví křesťané, protože neměli jinou možnost. Mohli bychom tu připomenout dávný spor nominalismu a realismu.
     Ale pokud křesťané nebyli skutečnými křesťany (a těch opravdových bylo málo), pak bychom nemohli ani o Evropě říkat, že to někdy byla křesťanská Evropa.

     Odpověď
     • Asi záleží na úhlu pohledu, co si vlastně pod pojmem křesťanství představujeme. Já jsem se nedávno bavila pracovně s jedním pánem o vzhledu města Přerov. A on mi řekl, že ať se nedivím, jak je Přerov škaredé město, když v něm byli především protestanté. To takový Olomouc s Kroměříží, to je jiná podívaná, to bývaly silně katolická města :-). Někteří lidé to doopravdy tak berou, co nám tady vlastně ti křesťané zanechali – kostely, arcibiskupské paláce. V lepším případě si vzpomenou na sirotčince a milosrdné sestry jako sociální přínos. Křesťanství je bráno jako určitá ideologie, která jistým způsobem ovlivnila území se všemi jeho aspekty – socioekonomické, enviromentální atd. Je to vědecký přístup. Na druhou stranu – víra v Ježíše jako syna Božího stojí mimo všechny tyto kategorie. On má úplně jiné záměry a nepotřebuje si dělat žádné strategické plány a kontrolovat jejich plnění. On jediný dokáže změnit srdce člověka z kamenného na živoucí. Člověk s živoucím srdcem pak následně může měnit svět. Dokáže milovat bližního svého jako sebe samého. Je to naplnění Kristova evangelia.

     • Pokud těmi protestanty myslel dotyčný Jednotu bratrskou, tak byl vedle, protože to nebyli protestanti. Protestantismus začal Lutherovým vystoupením. Šlo o tzv. druhou reformaci. Jednota bratrská tu byla dříve než Luther. Vzešla z první reformace, podobně jako valdenští.
      Moje babička říkala zaměňování pojmů „plést koše s baňami“.
      Ale dnes to děláme skoro všichni. A pak se nemůžeme domluvit.
      Myslím si ale, že chce-li si někdo říkat křesťan, musí se smířit i s tím, že na historickém křesťanství lpí všelijaké viny. Nemůže prostě jen říct: Já s tím nemám nic společného, protože to nebyli opravdoví věřící křesťané. Nelze se toho jen tak snadno zbavit.
      Ale když na to přijde, taky je možnost říkat si jinak – třeba kristovci nebo následovníci Ježíše apod.

   • Hitler popsal svůj politický program v knize Mein Kampf. V ní se vyznal ze své nenávisti k židům, ale o plynových komorách tam ještě nemluvil. Knihu jsem nečetl a číst nebudu – podle všeho je to údajně strašná nuda. Kniha prý nemá hlavu ani patu, autor skáče z jednoho tematu na druhé – zmatek. Přečetl jsem si alespoň recenze na databazeknih.cz. Nejvíce mě zaujala tato:

    „Hitler otevřeně představuje teze o manipulaci širokých mas s využitím propagandy, čehož jsem si nebyl před přečtením vědom z žádných dosud nastudovaných zdrojů. V knize mě zaujala jistá věta o klíči k srdcím širokých vrstev, jenž mě přivedla k hlubším úvahám o inspiraci touto větou některými dnešními politiky napříč světem. Mé pozornosti neunikla ani zlověstná upřímnost v bodech, ve kterých Hitler definuje směrnice hnutí. V jednom z bodů uvádí, že je budoucnost daného hnutí podmíněna fanatizmem, ba dokonce nesnášenlivostí.“

    Židé byli „jiní“ a proto jim lidé (křesťané) v celé Evropě nedůvěřovali. Neřekl bych však, že je nenáviděli. Tu nenávist jim musel někdo našeptat. Je to podobné jako s muslimy v dnešní době u nás. Dokud Miloš Zeman a Tomio Okamura nezačali vytrubovat svou nenávist vůči těmto lidem, nikdo netušil, že je jich v naší zemi cca 20 tisíc, aniž by činili nějaké problémy. A dodnes nikdo neví, že se k nám muslimové spřátelení s Asadem jezdí rekreovat nebo léčit a že víza těmto lidem dává naše velvyslankyně v Sýrii Filipi. Tito muslimové Zemanovi a Okamurovi nevadí.

    Odpověď
    • Srovnání Židů a muslimů je jako srovnávat oběť vraha s jeho vrahem. Zeman odsoudil ideologii nacismu, komunismu a islámu. Okamura odsuzuje politiku EU, která zve do Evropy muslimy, kteří zde šíří zhoubnou ideologii islámu a tím ohrožují bezpečnost obyvatel Evropy. Pokud někdo brutálně vraždí v kostele nebo střílí na ulici samopalem, pak je ho třeba milovat? V tomto případě si myslím, že je ho třeba radši zastřelit, než aby vraždil okolní lidi.

     Odpověď
  • Mladí lidé možná úplně nevědí jak to tady bylo za komunistů, ale normální věřící tu dobu zpátky nechce. A Vy s plným přesvědčením usilujete o to, aby se ta doba vrátila, přičemž nechápete, že totalita nemusí přijít z Východu.

   Odpověď
 23. Pavel V. 16. listopadu 2020 18:33
  „Netuším, jaké sociální změny ve společnosti podle vás prosazuji. Nikdy jsem o něčem takovém nemluvil.“

  Sociální změny, o kterých jste nikdy nemluvil? Vybírám jen z diskuse pod tímto článkem Vaše názory o sociálních změnách:

  – „Řešením je osvěta. Pokud se církvi podaří znovu získat důvěryhodnost, potraty vymizí samy od sebe.“
  – „Musíme se ptát, proč církev a její učení ztratilo ve společnosti kredit. “
  – „Věřící politik by měl vystupovat tak, aby si lidé nemohli plést církev s politickou stranou nebo politickou stranu s církví.“
  – „Odstoupením Spojených států amerických od dohody se značně snížila jejich síla na asijském trhu…“
  – „Křesťanští demokraté byli zásadně proti nim. Neměli však dostatek hlasů, aby potraty zarazili….“

  Plus velmi velký počet Vašich názorů o letošních amerických volbách, vybírám tyto dva:
  – „Jejich počínání způsobilo, že se lidé od církve s odporem odvrátili. Já bych nikdy nepodporoval ničemu, i kdyby měl sebelepší úmysly….“
  – “ V USA jsou soudy nezávislé.“
  (Bible naopak píše, že my spravedliví nejsme a že nezávislý člověk není ani jeden, ani soudce…)

  Další sociální návrhy z této diskuse:
  – „Chtěl bych také, aby se bohatí rozdělili,…“
  – „Nejúčinnějším řešením jsou remitence. To je když bohaté země dovolí ubožákům z chudých zemí,…“
  – „Obrácení (odhození předsudků) vyžaduje také další způsob odstranění chudoby ve světě. To když začnete přemýšlet, co je příčinou té chudoby. Dnes je lidstvo na tak vysoké technologické úrovni, že objektivně není důvod, aby někde ve světě chudoba existovala.“
  – „Pokud jste schopen obrácení, uvědomíte si, že Rusko a Čína, země, které jste měl rád, jsou onou příčinou rozvratu a že věci se obrátí, až se celý svět spojí, jako kdysi proti nacismu.“

  Proč si tedy myslíte, že nemám pravdu, když píšu, že věříte, že Boží evangelium mělo posloužit především sociálním změnám v lidské společnosti? A že naopak nevěříte, že Kristus přišel hlavně kvůli mému i Vašemu hříchu, naší vzpouře vůči Bohu?

  Odpověď
  • Pane Arone,

   nikde jsem nepsal, že nevěřím, že Kristus přišel hlavně kvůli mému i Vašemu hříchu, naší vzpouře vůči Bohu.

   Když píšu, že církev by se měla snažit získat ve společnosti důvěryhodnost, aby lidé přijali její etiku, kde na tom shledáváte, že by Boží evangelium mělo posloužit především sociálním změnám? Co vlastně těmi sociálními změnami myslíte? Je sociální změnou, když křesťané podpoří nějaké organizační řešení či systém, který zmírní chudobu ve světě? Není to naplnění Ježíšovy výzvy, cokoliv jste učinili jste učinili jednomu z těchto mých nejmenších, mě jste učinili? Není to, čemu říkáte sociální změna (například odstranění hladu), naplněním evangelia?

   Jsem katolík, ale také věřím Lutherovi jeho: sola fide, sola gratia a sola scriptura. Ano, člověk je ospravedlněn vírou, milost Boží není jeho zásluha a Písmo je nejvyšší autorita. Avšak víra neznamená pouhé uznání Boží existence, nýbrž život podle Boží vůle. Milost Boží se nabízí každému člověku, ale člověk o ni ne vždy stojí, protože by se musel vzdát svého pohodlí, předsudků, lenosti, „životních jistot“. Písmo nás informuje o Boží vůli, ale to neznamená, že člověk jiné kultury, který se k Písmu nedostal, nemůže být spasen.

   Pane Arone, když to zjednoduším, mám pocit, že vám stačí vyznat Krista jako Spasitele a pak už se můžete starat jen sám o sebe, a budete spasen. Ale možná že jsem vás nepochopil, nevím vlastně, o co vám jde …

   Odpověď
 24. Paní Nedbalové 16. 11. 2020 14:22 protože výše už není místo na odpověď.

  Píšu si tu s Vámi moc rád a také velmi rád čtu Vaše příspěvky zde.
  Proč? Myslím si, že je to s Vámi tak, jak to píšete sama, že „Mým cílem si není potvrdit, že já mám pravdu, ale najít tu opravdovou pravdu v Ježíši Kristu.“

  Já ji v Něm hledám také a on mě nese, provádí a v mých hříších pozvedá svým slovem. Nikdo nikdy nebyl, není a nebude jako Pán Ježíš Kristus. Ať Vám Bůh moc žehná.

  Odpověď
 25. Pro paní Hájkovou – v případě Přerova zde pozorujeme tyto vlivy:
  „Roku 1523 se v Přerově narodil Jan Blahoslav, autor české gramatiky, předchůdce Jana Amose Komenského. Komenský se na zdejší bratrské škole v letech 1608 – 1611 učil a následně tu i v letech 1614 – 1618 působil jako učitel a pomocník biskupa Jana Láneckého. Vrchol i tragický pád zažíval Přerov za vlády předáka moravské protestantské šlechty, vzdělaného Karla staršího ze Žerotína v letech 1598 – 1636. Dvě století následující po prohraném stavovském povstání znamenala pozvolný úpadek a ztrátu významu města.“
  Dále v 19. století se z Přerova stává průmyslové město (továrny, železnice), kde jsou zaměstnáni němečtí dělníci. Pro ty již v roce 1870 je postaven evangelický kostel. Samozřejmě, vzhledem k evangelické víře jedná se o styl prostý a funkční, ostatně jak zbytek města. Oproti Olomouci a Kroměříži, kde se projevilo vrcholné baroko, obě města jsou v UNESCO, je Přerov skutečně otloukánek. V tomto měl dotyčný pán pravdu. Daleko závažnější problém je, pokud na křesťanství visí historické viny morální, a pokud se ve jménu Ježíše Krista páchají zločiny. To nastává v okamžiku, kdy lidé opustí Krista. Sice formálně o něm svědčí, ale jejich srdce je kamenné. Já nechci nikoho soudit, pro mě je hlavní závěr v tom, abych já sama neupadla do podobných osidel. I proto ráda čtu Písmo, vidím v něm příběhy lidí a jejich vztah k Bohu. A mohu tak jako David volat: „Stvoř mi srdce čisté, ó Bože, a Ducha přímého obnov ve mně.“ A mít víru, lásku a naději v Ježíši Kristu. Který přišel pro nás všechny hříšné, opuštěné a zmatené.

  Odpověď
 26. Pro paní Hájkovou – děkuji za odkaz na knihu Jana Amose Komenského Unum necessarium – Jedno potřebné. Vidím, že mám ještě značné mezery v díle J. A. Komenského.

  Odpověď
 27. Pro pana Renjascu

  Trump velkohubě vyhlašoval, jak soudními žalobami na zfalšování voleb otočí jejich výsledky. Místo toho sám stahuje již podaná obvinění. V Pensylvánii v neděli Trumpova kampaň stáhla hlavní část žaloby, podle níž bylo nelegálním způsobem započítáno přes 682 tisíc hlasů zaslaných poštou. https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3226918-trump-pohrozil-dalsimi-stiznostmi-na-prubeh-voleb-tym-jeho-kampane-vsak-zredukoval

  Trumpovi voliči šíří na sociálních sítích informace o nelegálních hlasech, které měly být demokratům započítány za již zesnulé voliče. A zejména v klíčových státech. Podle generální prokuratury v Pensylvánii soud dosud nezjistil žádný důkaz, že by v letošních volbách hlasoval kdokoliv, kdo je po smrti. Zveřejňované seznamy jsou ukázkou chybovosti v údajích, píše agentura AP. Mnohdy jde například o překlep v datu narození. https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/mrtvi-volici-usa-prezidentske-volby-republikani-podvod-manipulace-trump-biden_2011162000_ban

  Nechápu, že nějaký křesťan může podporovat takového lháře.

  Odpověď
  • Obávám se, že toho nechápete více. Zkuste i jiné zdroje než ČT (sám TV již více než 25 let nevlastním a tak už nejsem odkázán pouze na to co mi sdělí „nezávislá“ ČT popř. jiné stanice), třeba mluvčí Bílého domu, videa, kdy jsou vidět dodávky korespondenčních hlasů po zavření volebních místností (a navíc vozené zadním vchodem), videa CNN, kdy Trumpovi během přímého přenosu ubylo 20.000 hlasů a přiskočilo Bidenovi, omyly ve sčítaní systemu Dominium, které byly vždy ve prospěch Bidena, propojenost Pelosi s dodavatelem softweru, nevpuštění republikánských pozorovatelů ke sčítání ( a jak na potvoru tam, kde Biden otočil výsledek) zatemňování volebních místností, odsunutí republikánských pozorovatelů na konec 30 m místností, náskok Trumpa před zavřením sčítacích místností o 700, 400, 300 tisíc, ketrý byl vymazán po otevření těchto místností, rozdíl hlasů pro prezidentské a senátní kandidáty (rozdíl je hlavně u Bidena, u Trumpa je to jen cca 180 hlasů), nezapočítané hlasy pro Trumpa, větší počet hlasů než registrovaných voličů, statisticky nepravděpodobný rozdíl mez hlasy pro Trumpa a Bidena, rychlé sečtení 45 států a po náskoku Trumpa náhlé zabržděnía a mnohadenní sčítání v posledních 6 státech… Vy nechápete, že někdo může podporovat lháře a já nechápu podporu pedofila, gendristy, podporovatele potratů, podporovatele LGBT… a hlavně nechápu proč má někdo při podezření falšování výsledků voleb problémy s kontrolou s přepočtem hlasů, vždyť jde o důvěru v demokratickéh zřízení a ve zvoleného kandidáta. Pokud si je někdo jistý, že k podvodům nedošlo, tak je to pro něho jedině bonus, že se prokáže poctivost tohoto procesu a legitimita zastávaného úřadu. A pokud jde o nezávislé soudy, tak to už si nedělám nikde žádné iluze, protože i u nás najdete mnoho velice podivných rozsudků a to říkám velice diplomaticky, a navíc jsem měl možnost vést rozhovory – mimo záznam – se soudci obviněnými z trestných činů a o soudním systému si iluze dávno nedělám. Je to jak s každou jinou profesí, jsou morální i amorální, poctiví i chamtiví, odvážní i bázliví. A proč bych si měl myslet, že v USA je to rapidně odlišné, problém hříchu je problémem i u američanů, soudce nevyjímaje.

   Odpověď
 28. Panu Pavlovi V. ze 17.11.: O co mi jde? Vnímám, že zde na KD vytrvale zaplevelujete diskusi ‚sociálním evangeliem‘ a chi Vás na to upozornit, že jste, pravděpodobně, nepochopil evangelium skutečné.

  1/ Právě proto, že Vaše jediné téma jsou sociální změny, mám zato, že jste uvěřil tomu ‚sociálnímu evangeliu‘. Toto učení úplně vynechává hlavní důraz evangelia, vykoupení, smíření člověka z hříchu Bohem skrze Kristovu oběť a Jeho vzkříšení. Nikde na toto téma nepíšete, proto vnímám, že skutečnému evangeliu nevěříte. „Jeho ústa mluví to, čím přetéká srdce“

  2/ „Je sociální změnou, když křesťané podpoří nějaké organizační řešení či systém, který zmírní chudobu ve světě?“
  Ano, je to jedna ze sociálních změn.

  3/ Verš „cokoliv jste učinili jste učinili jednomu z těchto mých nejmenších, mě jste učinili“ je jedním z nejvíce nepochopených. Stručně: je to výzva křesťanům k jejich lásce a péči o ostatní křesťany („mým bratřím“). Nejde tu o např. zmírnění chudoby ve světě mezi lidmi všech náboženství vč. ateismu.

  4/ Naplněním evangelia by bylo např. úsilí o odstranění duchovního hladu, ale Vy pravděpodobně píšete o hladu fyzickém.

  5/ Ohledně Vašeho obvinění, že mi stačí starat se jen sám o sebe, jsem Vám už psal 16.11..

  Odpověď
 29. Oprava, napsal jsem to včera špatně:
  je to Kristův test všech lidí obecně ohledně toho, jak se chovali ke křesťanům („mým bratřím“)

  Odpověď
 30. Ta pasáž o soudu nad národy, čili pohany (Mt 25) je novozákonní aktualizací Joelova proroctví: „Hle, v oněch dnech a v onom čase, kdy změním úděl Judy a Jeruzaléma, shromáždím všechny pronárody, svedu je do Doliny Jóšafatu (to je Hospodin bude soudit) a budu je tam soudit kvůli svému lidu, kvůli svému dědictví, kvůli Izraeli, kterého rozehnali mezi pronárody. Mou zemi rozdělili a o můj lid losovali…“
  V Joelovi Hospodin bude soudit pohanské národy podle toho, jak se zachovaly k Izraeli. V Matoušovi už to není podle toho, jak se zachovali k celému Izraeli, ale k „nejmenším“ či „nepatrným“, což jsou Ježíšovi učedníci.
  Nevím ovšem, jakým způsobem by to mohlo být vztaženo na všechny křesťany. To znamená i na ty bohaté? I na ty mocné? Jsou všichni křesťané učedníci?
  Dnes ráno jsem náhodou narazila na věty, které říká Judit ve své modlitbě k Hospodinu:
  „Vždyť tvá síla není v množství a tvá vláda nespočívá na silných lidech , ale jsi Bůh ponížených, pomocník nejmenších, zastánce slabých, ochránce zavržených, spasitel zoufajících.“
  V její době Boží lid možná tyto charakteristiky splňoval.
  Mluvil tedy Ježíš v podobenství o všech dnešních křesťanech? Nebo je zapotřebí zase nějaké aktualizace?

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář