Procházej: pravda

Při své dnešní pravidelné vycházce jsem byl nepříjemně překvapen. Na hlavním (Masarykově) náměstí se konal vánoční trh.    Slyšel jsem, že vládním opatřením…

Když jsem byl ještě dítě, jedna z mála přeložených letničních knih, které se za komunismu podařilo dostat ze západu do Československa, byla kniha…

Jsem šťastný člověk. Ale nebylo tomu tak vždycky. Nechci se tím vytahovat. Proč to tedy píšu? Protože ke štěstí vede určitá cesta.…