Procházej: pravda

Lukáš 22:35-38 ... Řekl jim: „Když jsem vás vyslal bez měšce, mošny a obuvi, měli jste v něčem nedostatek?“ Oni mu odpověděli:…

2. Janův 1:7-13 ... Do světa vyšlo mnoho těch, kteří vás svádějí, neboť nevyznávají, že Ježíš Kristus přišel v těle; kdo takto…

2. Janův 1:1-6 ... Já starší píšu vyvolené paní a jejím dětem, které opravdově miluji – a nejen já, nýbrž všichni, kdo poznali pravdu.…

Nedávno jsem (opět) dostal tuto otázku. Mohl bych napsat, „samozřejmě že ano“, pak říct „Amen“ a jít se věnovat každodenním záležitostem. Tazatel…

Biblia je najčítanejšiou knihou na svete. To je fakt. Nikto už ale neskúma, ako sa číta. Od prvej strany po poslednú? O…