Procházej: Ježiš

Keď prichádza Veľkonočný týždeň, počujeme, ako si Ježišova duša ticho pospevuje žalmy. Ježiš citoval z Knihy žalmov viac než z ktorejkoľvek inej starozmluvnej knihy:…