John Piper: Ani koronavirus nás nemůže oddělit od Boží lásky

Pastor John Piper ve svém podcastu reagoval na pandemii koronaviru. V úvodu řekl, že se cítí dobře a nemyslí si, že by byl nemocný, ale tak tomu bylo i 20. prosince 2006, kdy myslel, že je v pořádku, a na druhý den mu byla potvrzena rakovina. Vyjádřil však přesvědčení, že „Pán vládne“ nad tím vším.

Americký baptistický pastor vyjádřil přání, aby věřící byli velmi opatrní ve vyslovování svých názorů na celou situaci kolem pandemie a místo toho se raději ptali „Co nám Bůh říká? Protože On něco říká.“

Přiznal se, že jejich organizace DesiringGod dostává denně množství dotazů s obavami lidí o jejich budoucnost, v době kdy americké deníky jsou plné negativních zprav o šíření pandemie. Množství lidí ztratilo práci a zdravotní systém v New Yorku kolabuje.

Neotřesitelný pokoj

„Když pomyslím na vzácnou zkušenost života bez strachu, bez úzkosti, plnou pokoje, plnou spokojenosti tváří v tvář nebezpečí, moje otázka zní: Kdo je ten, kdo může mít radost oprávněnou, ospravedlnitelnou, Bohem danou, osvobozenou od strachu a úzkosti?“ zeptal se Piper a citoval pasáže z listu Židům a Filipským.

Pán je můj pomocník; Nebudu se bát; co mi může udělat člověk? (Židům 13, 6)

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. (Filipským 4, 6–7)

Bůh nabízí věřícím nadpřirozený pokoj za všech okolností, připomenul. Podle Pipera mohou křesťané být zakořeněni v Božím slově bez ohledu na to, čím v životě procházejí.

Řekl, že křesťanská víra v Boha není to, co lidé obdivují na filmových hrdinech, kteří čelí nebezpečí, protože přesvědčení věřících je založeno na realitě, že Bůh a Jeho slovo je oproti filmové fikci skutečné.

„Protože jste se mě ptali na strach, nechci jen říkat fráze: „Nebojte se! Neboj se!“ pokračoval. „Existují slavné, solidní, nezničitelné důvody, proč se nebojíme toho, co může koronavirus udělat vašemu zdraví nebo vašemu podnikání nebo vaší rodině nebo ekonomice nebo západní civilizaci nebo historii, jak ji známe. Ve skutečnosti existují základy, které nám pomáhají se toho nebát.“

Otázka tak podle Pipera zní, kdo to může křesťanům zaručit a odůvodnit, že se nemusí bát. Odpověď je věřícím dána v jednom z nejvíce citovaných veršů Bible, kde lze toto zaslíbení najít: „Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.“ (Římanům 8, 28)

Tento verš všechny křesťany ujišťuje, že, ti, kdo milují Boha, mohou prožívat pokoj uprostřed trápení, a proto spolu s apoštolem Petrem čelíme otázce: Miluješ mě? upozornil Piper. „A Ježíš to objasnil v Matoušovi 10, 37: „Miluješ mě víc než cokoli jiného? Více než tyto? Více než matku nebo otce, dítě nebo syna nebo dceru? “ doplnil.

Na závěr připomněl slavný závěr z osmé kapitoly, kde Pavel pronásledované církvi v epicentru Římské říše píše, že neexistuje žádná moc, nemoc či dokonce smrt, která by nás mohla „oddělit od Boží lásky.“(Římanům 8, 39).

-red-  Datum: 1. dubna 2020  Foto: Wikimedia Commons – John Piper

 

Tags: ,,,,,,,,

2 Komentáře

  1. Karel Krejčí

    Nemylme se, všichni se více či méně podílíme na celkově žalostném stavu Země, do kterého se naší činností dostala. Ty výzvy, že nás nic nemůže odloučit od Boží lásky, začínají být nějak slepé, zahleděné do sebe a frázovité … Stáváme se čím dál více náboženštějšími.

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář