Halík: Jádrem Velkého pátku je kříž, který vyjádřil Kristovu bezhraniční lásku

Praha – Tomáš Halík ve svém velkopátečním poselství řekl, že „v tomto podivném roce“ mohou lidé „vnímat hloubku velikonočního poselství.“ Vyjádřil naději, že v tomto čase, kdy jsou kostely zavřené, se poselství evangelia dostane k lidem, kteří by jinak do kostela nepřišli, „ale tato doba je činí vnímavými pro bolest a naději v našem světě a pro slovo, jímž o bolesti a naději hovoří Písmo.“

Halík připomněl, že jádrem Velkého pátku je kříž, který vyjádřil Kristovu bezhraniční lásku a oběť. „Ježíš neodchází z tohoto světa se zaťatou pěstí revolucionáře, nýbrž s dokonale rozepjatou náručí, která objímá i nepřátele: Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.“

Ve svém kázání upozornil, že kříž není amuletem pro štěstí, ani jako magická ochrana před nepřáteli, ale spíše vyjádřením paradoxu, kdy „mnohá vítězství jsou ve skutečnosti porážkou a mnohé porážky vítězstvím.“

Každý jeden člověk potřebuje uzdravení ze svého stínu, čímž Halík narážel na nějakou slabost, která je hluboko v nás, ale před kterou často utíkáme a nechceme se ji přiznat. Předpokladem k uzdravení je přiznání si této části své osobnosti.

„Uprostřed dějin však stojí ten, který zlo neodplácel, který na sebe nechal dopadnout urážky a obvinění, temné stíny, které na něj promítali jeho nepřátelé. Jen ten, který na zlo neodpovídá zlem, nevrací rány, a tím zastavuje roztočenou spirálu pomsty, se stává zrcadlem, v němž vidíme zlo, jaké skutečně je,“ řekl ve svém kázání Halík.

Kristus jako beránek Boží, jak ho nazval Jan Křtitel, vzal na sebe naše hříchy a svou obětí nastavil zrcadlo hříšnému světu. Halík křesťany vyzval, aby se „ve světle víry“ dívali do tohoto „zrcadla kříže.“ A v tomto pohledu budeme schopni najít pravdu o člověku, světě i Bohu. „Dívejme se na kříž očima víry,“ dodal a pak budeme schopni pochopit pravdu, která má moc osvobodit a uzdravit.

Utrpení a Bůh

 Na příkladu Jobových přátel poukázal neschopnost smířit své představy o Bohu s utrpením nevinného člověka. Joba tak obviňovali z tajných hříchů. Po intervenci Boží byli nejprve pokáráni Jobovi přátelé a jemu Bůh ukázal „nepochopitelnost světa, v kterém je tolik absurdních věcí – přinejmenším absurdních pro náš lidský rozum.“

„Nemůžeme a ani nemusíme mít hned odpověď na všechny otázky. Opravdová víra je trpělivá, ví – abych znovu citoval svatého Pavla – že na tomto světě a v tomto životě to nejpodstatnější vidíme jen zčásti, jako v zrcadle, jako v hádance,“ řekl ve svém pátečním kázání z kostela Nejsvětějšího Salvátora kněz Tomáš Halík.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

 

-red-  Datum: 12. dubna 2020 Foto: screenshot YouTube

 

 

 

 

Tags: ,,,,

1 Komentář

  1. Dobrý den,
    prosím pěkně, proč zde dáváte na 1.místo kontroverzního Halíka? Copak nemáme desítky normálních kazatelů? Nic ve zlém, odpovídám jen na Vaši otázku, zda se mi článek líbí. Nelíbí.

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář