NÁRODNÍ SVOLÁNÍ V PRAZE – OBEJMUTÍ

Bůh stále něco dělá. Není statický. Mluví. Jedná. Proměňuje.
To, co zamýšlí udělat, zjevuje svému lidu – svým dětem a přátelům – skrze proroky. Ukazuje svou vůli, způsob jakým ji vykonat a správné načasování.

Boží vůlí pro Česko v tomto období je nový den – nové věci, které ještě nikdy nebyly (Iz 43,19: Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, pustou krajinou řeky). Bůh toto zjevil mnoha českým křesťanům a potvrdil to také ve snu, který od Něj v roce 2017 dostal prorok a apoštol Hany Soryal, poslaný do Česka jako facilitátor těchto nových věcí. (https://youtu.be/HVIAJjd9phg).

Načasování – proč zrovna nyní?
S blížícím se 400letým výročím bitvy na Bílé hoře přichází významný čas v české historii, kdy Bůh touží změnit kurz této země a odstranit kletbu, kterou přinesla staletí zrad, konfliktů a zápasů. Podobně jako Bůh vysvobodil Izrael po 400 letech otroctví a po 400 letech od proroka Malachiáše přišel Ježíš, aby zachránil svět, chce Bůh také v České republice ukončit období duchovního zajetí a útlaku a zahájit období svobody a požehnání.

Nespoléháme se ale jen na výpočty a čísla. Stejně jako Ježíš, i my chceme dělat jenom to, co vidíme dělat Boha Otce. Kdyby nepromluvil, nejednali bychom.

Bůh se dotýká srdcí lidí po celém Česku. Čeští vedoucí a věrní křesťané z celého národa jsou naplňováni nadějí a sdílí se o tom, že k nim Bůh už nějakou dobu promlouvá o novém dni, který přichází. Z těchto lidí vznikla národní rodina pocházející z různých oblastí Česka, z katolické, protestantské i evangelikální části církve, zahrnující všechny generace. Společně před Boží tváří hledáme způsoby, jak přinést do naší země proměnu. (https://www.jenovyden.cz/kdo-jsme/#tym)

Boží způsob

Jako strategii pro vstup do tohoto nového dne Bůh ukázal 2. kapitolu knihy Joel – v důležitých obdobích je třeba zatroubit na polnici a svolat národ. Ve 2. Paralipomenon 7,14 nacházíme zaslíbení, že když se ti, kteří jsou Bohu věrní, před Něj postaví – pokoří se, budou se modlit a vyhledávat Ho a odvrátí se od špatného jednání, Bůh uzdraví jejich zemi.

Na tomto základě, u 400 letého výročí Bitvy na Bílé hoře, voláme všechny křesťany, kterým není lhostejný osud našeho národa. Ty, kteří se chtějí přijít společně postavit před Boha, chtějí se pokořit, modlit se, hledat Ho a udělat to, co nám ukáže, že máme udělat proto, aby uzdravil naši zemi. 

Chceme se jako zástupci národa nechat obejmout svým nebeským Otcem a plně přijmout své synovství. Také se chceme jako zástupci různých denominací obejmout mezi sebou a vyjádřit si tak vzájemné odpuštění, smíření a přijetí. 


Pokud vám stejně jako nám hoří srdce pro nový den a chcete se společně postavit před Boha, těšíme se na vás!

Národní svolání Obejmutí se koná 18. 9. od 19:00 a 19.9. 2020 celý den ve 4. patře obchodní galerie Máj na Národní třídě v Praze. Více informací najdete na webu Česko, je nový den: https://www.jenovyden.cz/svolani-18-a-19-zari-v-praze-obejmuti/
Kvůli omezenému počtu míst v důsledku opatření vlády je nutné si předem zakoupit vstupenku: https://www.smsticket.cz/vstupenky/22931-svolani-obejmuti

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář