Návštěvnost Sázavského kláštera se ještě nevrátila na úroveň před pandemií

Sázava – Sázavský klášter na Benešovsku loni navštívilo 11.000 lidí, což je stále ještě o deset procent méně než před pandemií covidu-19. Největší zájem byl o srpnovou akci Květinový den a tradiční květnový open air koncert v severní zahradě. Každé z těchto akcí se zúčastnily stovky lidí, uvedla na dotaz ČTK kastelánka Jaroslava Matoušová.

Letos klášter počítá s rozšířením programů pro rodiny s dětmi a školy. Návštěvníkům chce opět umožnit alternativní prohlídkovou trasu, na niž se mohou vydat s mobilní aplikací. Výhodou je, že návštěvník nečeká na ostatní a volí si vlastní tempo prohlídky. Součástí aplikace jsou i krátká videa či plánky. Na jaře také začnou archeologické průzkumy v severní klášterní zahradě před její plánovanou obnovou a měla by začít oprava jižní neorenesanční věže a sklepení, která potrvá do konce roku 2024.

SOUVISEJÍCÍSázavský klášter loni navštívilo 9900 lidí, meziročně o pět procent méně

Sázavský areál má z historických důvodů několik vlastníků. Od 60. let část, která patří státu, spravuje památkový ústav. V restitucích byly navráceny budova fary a kostel sv. Prokopa Římskokatolické farnosti Sázava – Černé Budy a menší část konventu, prelatura a část zahrad benediktinskému opatství v Praze Emauzích. Benediktini ale dnes klášter neobývají. Areál, který spravuje farnost, se opravuje.

Poutník Prokop založil v Sázavě na začátku 11. století družinu, kterou později kníže Oldřich povýšil na konvent řehole sv. Benedikta. V roce 1032 byly také postaveny první částečně soukromé klášterní budovy. Téměř tři čtvrtiny století v Sázavě žili slovanští mniši, představovala tehdy jedinečné středisko staroslověnského písemnictví a liturgie. V roce 1096 se v klášteře usídlili pražští latinští mniši, zůstal ale centrem duchovní i literární vzdělanosti a rozvoje uměleckých řemesel. Osud kláštera se uzavřel v roce 1785, kdy ho Josef II. zrušil.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: ČTK Datum: 2. února 2023 Foto: Wikimedia Commons – Sázavský klášter

Tags:

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář