Nenápadný hlasatel radosti…

Vzpomínka na Michaela Greena (1930-2019)

Málokdo pomohl tolika lidem na cestě ke Kristu; málokdo tak posílil protestantské církve jako Michael Green.  Nejstručnější frází vystihující tuto osobnost by byla: plodný evangelista a přední světový teolog. Jen výjimečně se najdou tato dvě obdarování v osobě jednoho člověka. Michael Green je jedním z nich. Jsou to přesně dva roky od úmrtí tohoto v Českém prostředí neznámého nicméně světového velikána evangelikálního křesťanství. Je proto vhodné ho formou osobní vzpomínky krátce představit. 

Green se narodil v roce 1930 jako jedináček do rodiny venkovského kazatele v oxfordském hrabství v Anglii. Stal se znovuzrozeným křesťanem jako student na lukrativní Clifton College v Bristolu. To se stalo na jednom z legendárních mládežnických víkendových pobytů v Iwerne Minster, které organizoval dodnes ani v Anglii téměř neznámý, ale neuvěřitelně vlivný Rev. E.J.H. Nash, přezdívaný „Bash“. Byl to právě Bash, který přivedl ke Kristu a následně celá desetiletí duchovně doprovázel a mentoroval dalšího mladíka jménem John Stott. Michael Green vystudoval na Oxfordské univerzitě klasická studia a totéž na univerzitě v Cambridge, oboje s vyznamenáním. V Cambridge navíc získal i vzácný titul BD  (Bachelor od Divinity), který se považuje za ekvivalent PhD. Další dva doktoráty pak získal za svoji badatelskou práci v novozákonních studií, včetně oblasti Evangelizace v rané církvi (Evangelism in the Early Church). Green byl pak kazatelem v Holy Trinity, Eastborne, lektorem na London College of Divinity, ředitelem teologického semináře St. Johns’s College, Nottinham, kazatelem v St Aldates Church v Oxfordu, profesorem vlivné teologické školy Regent College, Vancouver, kde pět let vyučoval evangelizaci, aby se pak vrátil do Velké Británie sloužit v mnoha dalších vedoucích rolích v oblasti sdílení křesťanské víry. Byl pak ředitelem programu Evangelizace a apologetiky na Wycliffe Hall v Oxfordu. To je okamžik, kdy jsem Michaela Greena poznal osobně. Od té doby jsme spolupracovali v rámci aktivit studentské misijní organizace IFES (International Fellowship of Evangelical Students), v ČR známější pod zkratkou UKH (Univerzitní křesťanské hnutí). Právě v České republice Green několikrát sloužil jako hlavní řečník studentských misijních týdnů na Univerzitě Karlově v roce 2014. Při této příležitosti posloužil českým kazatelům též jako řečník na Evangelikálním fóru. 

Michael Green byl neuvěřitelně produktivní autor, který za sebou zanechal přes padesát publikací. Žádná z nich se zatím nedočkal českého vydání. Za klasiku jsou považovány knihy Evangelism in the Early Church a Evangelism through the Local Church. V nich se Green podrobně, ale čtivě věnuje principům šíření dobré zprávy zejména v církvi v Antiochii.

Green vyniká mimořádnou citlivostí, srozumitelností a zároveň důvtipem i při zpracování rozdělujících témat, jako je práce a povaha Ducha Svatého (v knize I Believe in the Holy Spirit) či křest (kniha Baptism). Z dřívějších publikací měly velký misijní dopad knihy Man Alive, Runaway World, You Must Be Joking nebo To Corinth with Love, která vyšla nedlouho po premiéře nové bondovky „From Russia With Love“. Z tohoto výčtu celoživotního díla Michaela Greena začíná být zřejmé, že jeho vliv na evangelikální svět je enormní.

Nezmínili jsme jeho hlavní podíl na architektuře Lausanských závazků, jeho poradenskou činnost v oblasti evangelizace Biskupa z Canterbury či jeho službu jako dvorní kaplan královny Alžběty II. Mentoroval další vlivné postavy evangelikálního světa včetně Alistar McGrathe, který dle svých slov začal psát na popud Michaelova silného povzbuzení. Také Greenův vliv v Severní Americe je větší, než bychom si troufli odhadnout. Timothy Keller označuje Michaela Greena jako jednoho ze tří lidí, kteří formovali jeho duchovní život. Zbylí dva jsou John Stott a J.I.Packer. Když Michael Green vyučoval Evangelizaci na Wicliffe Hall, jednou ze studentek byla  Holywoodská producentka Carrie Boren Headingron.

Michael ji vytvořil příležitosti pro rozvíjení svých evangelizačních darů a o rok později se Carrie vrátila do Dallasu, kde založila seminář pro evangelisty s osmdesáti studenty každý rok! V její diecézi je i díky tomu nyní největší počet Alfa Kurzů v USA. Neméně velký vliv měl Green na proměnu evangelizace v Evropě. Byl hlavním řečníkem na stovkách misijních přednášek jak ve venkovském, městském tak i univerzitním prostředí. Právě v prostředí vysokých škol byl Michael Green v posledním desetiletí svého života nejvíce aktivní.

Mnoho mladších řečníků i vedoucích malých skupinek obdivovalo Michaelovu schopnost zaujmout o 60 let mladší posluchače! V jeho projevu byla vždy přítomna nebeská rovnováha milosti a pravdy, o které si čteme v Mk 10;21: „Ježíš na něj (mladého bohatého muže, kterého zajímalo, jak získat věčný život) s láskou pohleděl a řekl: jedno ti schází…“. Právě takový pokojný a milosrdný hlas a pravdivé poselství přivedlo mnoho posluchačů k věčnému životu. Jedním z nich byla Tereza, studentka VŠE v Praze: „Uvědomila jsem si, že mi něco schází.“ 

V roce 2008 pomohl založit Fellowship of Evangelists in the Universities of Europe (FEUER), díky kterému se za deset let podařilo ze dvou evropských zemí rozšířit rytmus univerzitních misijních přednášek do celkem čtyřiceti, včetně Běloruska či balkánských zemí. Stejně jako ovocem své služby, ohromil mě Michael Green svojí pokorou. Ačkoliv člověk jeho formátu mohl před večerní přednáškou odpočívat, zahlédl jsem ho sedět u stolu a skládat ubrousky pro občerstvení. 

Nemohu uzavřít tuto vzpomínku jinak než slovy kaplana Oxfordské univerzity, Rev. Bruce Gillinghema, které najdeme v knize Michael Green by his friends. 

„Je mnoho dalších významných počinů Michaela Greena, které nejsou zaznamenány v této knize. Tyto ale byly napsány, abyste věděli, že byl průkopníkem v praktikování teologie evangelizace, a aby následováním jeho příkladu mnoho dalších lidí našlo věčný život v Kristu Ježíši, našem Spasiteli a Pánu.“ 

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář