Novák v listě členům vyzval k vděčnosti za svobodu, kterou možno najít jedině v Kristu

Praha – David Novák, předseda Rady Církve bratrské při příležitosti oslav výročí Listopadu 1989, zaslal členům denominace Pastýřský list. Na známém podobenství o rozsévači poukázal spojitost s problematikou svobody. Uvedl, že tak jak Kristus popsal, proč Boží slovo symbolizující semínka někdy nepřinese ovoce, tak i pronásledování a starosti ukazují na to, že „jak nedostatek svobody, tak svoboda se mohou stát pastí.“

Varoval, že jak svoboda tak totalita mají potenciál ohrozit víru křesťanů. „Nakonec vidíme, že největší eroze křesťanství probíhá v svobodném světě… V totalitě hrozilo, že to, co nesnášíme a k čemu jsme byli nedobrovolně nuceni, nás zničí. Ve svobodě hrozí, že to, co milujeme a čemu se dobrovolně poddáváme, nás zničí.“

Dále poznamenal, že v době totality byl nedostatek dobrých informací a návštěva církve spojena s rizikem represí, v demokracii je záplava informací a mnozí lidé do společenství nechodí, protože mají na výběr z mnoha jiných možností. „V totalitě byla pravda potlačována, ve svobodě mnozí na její hledání rezignovali. Vidíme, že obě polohy mají svoje výzvy,“ napsal Novák.

Na putování Izraelitů z egyptského otroctví ilustroval neschopnost Božího lidu snášet výhody kýžené svobody a neustále reptali proti Hospodinu. Svým postojem jakoby říkali „svoboda je fajn, ale ještě nikdo si svobodou nenaplnil žaludek, a proto ji vlastně ani tak moc nechceme.“

„Jako národ a jako církev si připomínáme třicet let svobody, zároveň mnozí z nás se znepokojením vnímají, že o ni přicházíme. Nikoli tím, že by se za křesťany začaly zavírat brány žalářů, ale hrozí nám, že se staneme otroky výkonnosti, úspěchu, sociálních sítí, ale i nejrůznějších polopravd a falešných informací. Že nás, řečeno s Markem, „zachvátí časné starosti a vábivost majetku,“ napsal ve svém dopisu sborům CB jejich předseda.

Dále varoval před strachem, který by mohl vést ke zkratkovitým řešením a odevzdat moc v státě „do rukou nejrůznějších šarlatánů.“ Připomenul, že církev v České republice má stále svobodu vyznání a křesťané nejsou pronásledováni.

V závěru povzbudil věřící, aby při příležitosti 17. listopadu vyjádřili Bohu vděčnost za politickou svobodu, a zároveň si kladli otázku, zda jsou vnitřně svobodní.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Rádi byste nám pomohli pokračovat v této misi a měli tak možnost se na ní spolu s námi. 

 

-mn-  Datum: 17. listopadu 2019  Foto: Wikimedia Commons – Deska na budově geologické sekce v Albertově,

Tags: ,,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář