Odpověď arcibiskupa Graubnera na veřejný dopis časopisu Te Deum o vakcinaci

Portál ČBK přináší odpověď arcibiskupa Jana Graubnera, na otevřený dopis časopisu Te Deum ohledně výzvy předsedy ČBK k očkování proti nemoci covid-19.

Olomoucký arcibiskup a předseda ČBK Jan Graubner odpověděl na otevřený dopis Te Deum, který reagoval na jeho výzvu k očkování proti nemoci covid-19 takto: 

Odpověď na veřejný dopis časopisu Te Deum

Vážení,

ptáte se, zda jsem ve své prosbě zvážil oficiální dokumenty církve. Ano, vycházel jsem z prohlášení ČBK ze dne 22. 12. 2020, z něhož k bodům 1 až 3 Vašeho dopisu cituji:

V této souvislosti je třeba připomenout zásadní vyjádření Papežské akademie pro život z let 2005 a 2017 a Kongregace pro nauku víry z roku 2008.1 Tyto dokumenty jasně rozlišují mezi morální zodpovědností vědců a producentů léčiv, kteří používají morálně problematický biologický materiál, a morální zodpovědností příjemců konkrétních vakcín. Pokud není k dispozici jiná vakcína a pokud existuje nebezpečí závažného ohrožení zdraví, je morálně přípustné dát se očkovat nebo očkovat jiné, a to i vakcínou vyvinutou s použitím buněk získaných morálně problematickým způsobem.2 Ke stejnému závěru dochází i nejnovější dokument Kongregace pro nauku víry z 21. prosince 2020, který dále upřesňuje, že se to týká i situace „v zemích, kde lékařům a pacientům nejsou eticky bezproblémové vakcíny k dispozici, nebo kde je jejich distribuce obtížnější kvůli speciálním podmínkám skladování a přepravy, nebo když jsou ve stejné zemi distribuovány různé typy vakcín, ale zdravotnické orgány neumožňují občanům vybrat si vakcínu k očkování“.

SOUVISEJÍCÍPředseda ČBK Jan Graubner: Nechte se z ohledu na ostatní očkovat

Aby se předešlo veřejnému pohoršení, musí být jasné, že příjemce takové vakcíny nijak neschvaluje způsob, jak byla vyrobena, a podle svých možností též usiluje o to, aby byla v budoucnu dostupná morálně přijatelná alternativa.

Každý člověk má povinnost pečovat o své zdraví, protože představuje vzácný Boží dar, jak o tom píše i Katechismus katolické církve v článku 2288. Prevence infekčních onemocnění je důležitou součástí ochrany života a zdraví, kdy nejde jen o nás, ale také o druhé lidi a o společné dobro.5

Co se týče obav o zdravotní bezpečnost vakcín, které pociťuje nemálo věřících rodičů, lékařů a jiných osob, je možné říci toto:6 Je jistě oprávněné žádat zodpovědné instituce a osoby o objasnění často kladených otázek, principů fungování vakcín i mechanismů kontroly jejich zdravotní neškodnosti. Současně je však třeba k alarmujícím zprávám na sociálních sítích a v jiných médiích přistupovat s kritickým úsudkem a ověřovat je u více nezávislých odborníků.7

K bodu 4 Vašeho dopisu sděluji, že nerozporuji skutečná úmrtí či vážná onemocnění spojená s očkováním. U většiny vakcín i léků se vyskytují takové případy. V současnosti vidím mnoho konkrétních zemřelých na covid, kteří nebyli očkováni, i v blízkém okolí. Vidím vyčerpané zdravotníky a přeplněné nemocnice, které volají o pomoc, nemocné jinými nemocemi s velkými bolestmi, kteří potřebují operace a jiné léčby, ale jejich léčení se odkládá, protože nemocnice nemají volnou kapacitu. Vedle obětavých kněží vidím i kněze „hrdinné“, kteří odmítají očkování i testování, a proto nejsou vpuštěni do nemocnic a domovů, kde umírají lidé bez svátostí, starce trpící tísnivou samotou a opuštěností, protože jejich neočkované dospělé děti je z vlastního rozhodnutí uzavřely do izolace. Takovým postojům křesťanů opravdu nerozumím. O budoucích maminkách jsem nepsal. Pro povinné očkování nejsem.

K bodu 5: Tyto informace nejsou dostupné a spekulovat nebudu.

K bodu 6: Vaše zlehčování nemoci, na kterou umírá tolik lidí, nepřijímám. Vaše tvrzení, že nemoc je léčitelná i běžně dostupnými léky, považuji za nehorázné obvinění spousty poctivých lékařů, jejichž pacienti na covid zemřeli. Neopírám, že běžné léky některým pomáhají, ale rozhodně ne všem.

K bodu 7: Souhlasím s Vámi v tvrzení, že vakcína neposkytuje dostatečnou imunitu a heslo TEČKA je z oblasti reklamy a propagandy. Na některé závěry je příliš brzy.
K duchovnímu rozměru mého vyjádření jen doplňuji, že hned při první vlně pandemie jsem vyzval k denní modlitbě za ukončení pandemie večer v osm hodin, a napsal jsem kající modlitbu, která byla publikována nejen v češtině, ale i slovenštině, polštině a němčině. Pro připomenutí ji přikládám.

Spor kolem covidu je jen malou ukázkou hlubšího problému světové společnosti, jakým je chápání pravdy či relativismus a subjektivismus, ztráta důvěry, povýšení vlastního já na místo neomylného boha, a to někdy i u těch, kteří se považují za lepší křesťany, dokonce za lepší než sám papež. Jediná cesta k překonání smrtící fragmentace společnosti vede přes pokoru a nové přijetí Spasitele.

Zdroj: ČBK Datum: 6. prosince 2021 Foto: Wikimedia Commons – Jan Graubner

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Tags: ,,,,,,

1 Komentář

  1. Jestliže je Bůh neomylný – jako že nepochybně je – proč tedy neposuzovat a nehledat cestu z tohoto krizového a rozhodujícího období z Jeho perspektivy? Co znamená a vyřeší kající modlitba? Každý člověk má povinnost pečovat o své zdraví, protože představuje vzácný Boží dar: „A co ostatní nemoci, ty nejsou prohřeškem proti zmíněné zásadě?“ Jsou snad nemoci, na které má každý právo – jednoduše proto, že jsme nedokonalí – a na ty se ona zásada nevztahuje? Nejsme pokrytci? Není to stejné jako v případě „kamenované ženy“, kdy si všichni zúčastnění přiznali a do hloubky uvědomili, v jaké pozici jsou? A jakou pozici přisuzuje svět neomylnému Bohu? Vždyť o něm ve sdělovacích prostředcích neslyšíme ani slůvko, ani nepatrnou zmínku! Tak co vlastně očekáváme?
    Pane Graubnere, na závěr sice připouštíte, že k překonání smrtící fragmentace společnosti vede přes pokoru a nové přijetí Spasitele, ale pozorujete ve světě nějaký obrat? A co když někdo kráčí právě onou cestou, která skutečně ke Spasiteli směřuje? Nahota světa je zakrývána stále stejně fíkovými listy i když mají různou podobu.

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář