Osobnosti Afroamerické komunity jako Denzel Washington nebo biskup TD Jakes byly oceněny v Muzeu Bible

Washington – Známé osobnosti ze světa gospelové hudby a černošské církve se sešly v Muzeu Bible ve Washingtonu, aby ocenily přínos afroamerických kongregací a vyzvaly k dalšímu úsilí o budování jednoty a překonávání rozdílů.

Na slavnostním večeru, který se konal ve čtvrtek 23. června v blízkosti amerického Kapitolu, bylo oceněno sedm představitelů známých svým přínosem v oblasti práce v církvi či angažovanosti se v podpoře občanských práv a křesťanské hudby.  

SOUVISEJÍCÍDenzel Washington řekl, že jedinou odpovědí na konání Willa Smithe je modlitba

Reverend A. R. Bernard, jeden z oceněných a pastor z newyorského sboru v Brooklynu, popsal černošskou církev v jejích rozmanitých projevech jako zásobárnu černošské kultury v Americe.

„Přijímáním křesťanství se černoši nesnažili napodobovat bílé křesťanství – ó ne, místo toho jsme vytvořili paralelní náboženskou kulturu, vlastní značku křesťanství s vlastními písněmi, hudbou, stylem uctívání, do značné míry ovlivněnou otroctvím,“ řekl podle Religion News Service Bernard na podiu nacházející se v budově Muzea Bible. 

Křesťanství dalo černochům naději uprostřed beznadějné situace a my jsme ještě neskončili. Věřím, že v 21. století povede černošská církev cestu k naději a uzdravení v hluboce rozděleném národě,“ dodal. 

V průběhu více než tříhodinového ceremoniálu se opakovaně objevovala témata sbližování a vzájemného odpuštění.  „Jediný způsob, jak nyní můžeme jít vpřed, je obsažené ve verši ‚milujte se navzájem‘,“ řekl oceněný John Perkins, bojovník za občanská práva a zastánce smíření, a citoval novozákonní pasáž z 1. epištoly Janovy.

Dallaský pastor Tony Evans hovořil o křesťanské jednotě. „Je čas vystoupit na veřejnost jako černošská církev a bílá církev Božího království, k Boží slávě a v prosazování jeho vlády v dějinách. Je čas, aby církev nastoupila na tuto cestu.“

Biskupka Vashti McKenzieová, oceněná jako první kazatelka ve více než 200 let staré Africké metodistické episkopální církvi, řekla, že cenu přijímá „jménem žen, které byly vytlačeny na okraj církevní kultury, a přesto jim jejich dary stále vytvářejí prostor ke službě“. 

Herec a producent Denzel Washington, jeden z přednášejících na akci, poznamenal, že jeho duchovní dráhu formovali dva z vyznamenaných večera, když vedli církve na opačných pobřežích USA – Blakeovu West Angeles Church of God in Christ v Los Angeles a Bernardovo křesťanské centrum v Brooklynu. „Byla to úžasná čtyřicetiletá cesta od kongregace biskupa Blakea, kde jsem byl poprvé naplněn Duchem svatým, až k dnešnímu večeru,“ řekl podle Religion News Service Washington. 

Večer byl zakončen požehnáním oslavenců, ale biskup T. D. Jakes, další z vyznamenaných, dal najevo, že závěrečná modlitba by neměla být určena pouze sedmi lidem, ale spíše všem, kteří se sešli, aby jim vzdali hold. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 5. července 2022 Foto: Wikipedie – biskup TD Jakes

Tags: ,,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář