Papež: Dnes potřebujeme proroctví, nikoli mluvky, kteří slibují nemožné

Vatikán – V pondělí papež František sloužil liturgii – stále jen za symbolické účasti lidu – ve vatikánské bazilice. Spolu s papežem  koncelebrovalo deset kardinálů.

V homilii mluvil o jednotě a proroctví, jež vyložil na životech apoštolů Petra a Pavla a svoji promluvu zakončil slovy. „Dnes potřebujeme proroctví, opravdové proroctví: nikoli mluvky, kteří slibují nemožné, nýbrž svědectví, že evangelium je možné.“

„Nejsou třeba zázračné úkazy – zarmucuje mne, když slyším proklamace: „chceme prorockou církev“. Dobře. A co děláš pro to, aby církev byla prorocká? Chceme proroctví? Potřeba jsou životy, jež ukazují zázrak Boží lásky. Nikoli nadání, nýbrž koherence. Ne slova, nýbrž modlitba. Nikoli provolání, nýbrž služba. Chceš prorockou církev? Začni sloužit a buď zticha. Nikoli teorie, nýbrž svědectví,“ pokračoval římský biskup.

„Nepotřebujeme být bohatí, nýbrž mít rádi chudé; nikoli vydělávat na sebe, nýbrž rozdávat se druhým; nepotřebujeme konsenzus světa, což znamená být ze dobře se všemi – u nás se říká: „být zadobře s Bohem i s ďáblem“… být zadobře se všemi. Nikoli, to není proroctví. Potřebujeme radost z budoucího světa; nikoli pastorační projekty, nýbrž pastýře, kteří dávají život a jsou zamilovaní v Boha. Takto hlásali Ježíše Petr a Pavel: zamilovaně. Petr při svém ukřižování nemyslí na sebe, nýbrž na Pána; považuje se za nehodného zemřít stejně jako On a žádá, aby byl ukřižován hlavou dolů. Pavel před svým stětím myslí jenom na darování života a píše, že chce »prolít v oběť svou krev« (2 Tim 4,6),“ poznamenal.

„To je proroctví. A mění dějiny. Nikoli slovy. A to je proroctví, které mění dějiny. Ježíš prorokoval Petrovi: »Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev«. Také pro nás existuje podobné proroctví. Nachází se v poslední knize Bible, kde Ježíš slibuje věrným svědkům »bílý kamínek, na kterém bude vyryto nové jméno« (Zj 2,17). Jako Pán proměnil Šimona na Petra, tak volá každého z nás, abychom byli živými kamínky, z nichž zbuduje církev a nové lidstvo. Někdo vždycky boří jednotu a zháší proroctví, avšak Pán věří v nás a žádá Tě: „Chceš zbudovat jednotu? Chceš být prorokem mého nebe a země?“ Bratři a sestry, nechme se vyprovokovat Ježíšem a nalezněme odvahu říci Mu: »Ano, chci.«“

 

Autor: Vatikánský rozhlas  Datum: 30. června 2020  Foto: Wikimedia Commons – papež František

Tags: ,,

1 Komentář

  1. Papež ale i řekl : “ Papež František: Ježíš je kamenem, na kterém se Šimon stal skálou “ a kupodivu tohle je čistou pravdou.

    Protože Ježíš je uhelným kamenem Svaté církve. Právě proto i Svatý Duch (Ježíš) dává těm, kteří vítězí bílý kamének, který je uhelným kamenem 🙂 což předurčuje to jméno. Tajemstvím proto není to, že to jméno je stejné a totožné pro všechny….

    Jeho oči byly jako plamen ohně a na hlavě měl mnoho diadémů; má napsané jméno, které nezná nikdo než on sám. 13Je oblečen do pláště zbroceného krví a jeho jméno je Slovo Boží.

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář