Procházej: proroctví

Často se proroctvím vytýká přílišná obecnost. Zaznívají slova typu „tráva je zelená“, tedy obecné informace s trvalou platností. To je někdy způsobeno…