Procházej: proroctví

Bible mluví o falešných a pravých prorocích. Jejich úlohou bylo spíše předávat Boží zvěsti v konkrétní době než předpovídání budoucnosti. Avšak jsou i…

Často se proroctvím vytýká přílišná obecnost. Zaznívají slova typu „tráva je zelená“, tedy obecné informace s trvalou platností. To je někdy způsobeno…