Co s falešnými politickými proroctvími?

Bible mluví o falešných a pravých prorocích. Jejich úlohou bylo spíše předávat Boží zvěsti v konkrétní době než předpovídání budoucnosti. Avšak jsou i příklady, kdy prorok oznamoval, co se má dít.

 Portál Christianity Today informuje o události, kdy na konci října majitel vlivné americké křesťanské televize CBN Pat Robertson prohlásil, že slyšel od Pána: „Bez jakýkoli pochybností Trump vyhraje volby.“ Trump si vedl mnohem lépe, než očekával, a se 70 miliony hlasů, dosáhl druhého nejvyššího součtu v historii USA.

Americký evangelikální časopis připomíná, že v roce 2016 pastor Jeremiah Johnson, přesně předpověděl Trumpovo volební vítězství ještě předtím, než se stal lídrem v republikánských primárkách. Robertson však nebyl sám, kdo předpovídal další vítězství prezidenta v roce 2020. Většina veřejných proroctví mluvila o Trumpově vítězství, přičemž někdy zmiňovala sporné volby.

Ale dokonce i někteří, kteří volili Trumpa, měli pocit, že Bůh říká, že tentokrát vyhraje Biden. Mesiánský lídr Ron Cantor se sídlem v Izraeli řekl, že dvakrát slyšel od Boha, že Biden vyhraje kvůli tomu, že církev až modlářsky uctívá Trumpa.  Cantor svým následovníkům řekl: „I kdyby se stal zázrak a Trump by byl ve skutečnosti znovu zvolen, což se zdá každou hodinou méně pravděpodobné, dokázalo by to na jedné straně pravdivost těchto proroků, přesto varování pro církev zůstává stejné.“

Christianity Tiday proto kladou zásadní otázku, co po oficiálním vyhlášením voleb a případném vítězství Bidenově dělat s proroctvími, která zaplnila veřejný prostor a slyšelo je miliony lidí? Chybná proroctví nedělají z každého, kdo se mýlí, falešného proroka o nic víc, než chyby v biblickém vyučování nedělají z každého, kdo se mýlí falešného učitele. Výsledkem však je, že křesťanské učení a samotná osoba Boha jsou zneuctěni a lidé, kteří se již nyní smějí věřícím, jen mají další důvod v tom pokračovat.

CT připomíná pasáž z 5. Mojžíšovy 18, kde Bible varuje před falešným proroctvím, i když prorokuje „domýšlivě,“; hebrejské slovo obvykle zahrnuje význam slova drzá vzpoura (například v 5. Mojžíšově 1:43 a 17:13). „Pokud se to, co prorok hlásá ve jménu Páně, nestane nebo se nenaplní, jedná se o poselství, které Pán neřekl,“ píše se v 5. Mojžíšově 18:22.

CT dále popisuje, že dalším problémem je učení známé jako „pozitivní vyznávání,“ kterého základem je prohlašování o něčem, čemu daná osoba věří, že se stane. Argumentem je, že sám Ježíš zve k tomu, abychom svou vírou ovládli i hory (Marek 11:23), ale pokud prorocká „prohlášení“ nejsou vedena Božím duchem, pak jsou to jen prázdné fráze.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 16. prosince 2020 Foto: Wikimedia Commons – Donald Trump

Tags: ,,,,,,

6 Komentáře

 1. Domnívám se, že Pán dopouští, aby i ti nejuznávanější učitelé, kazatelé, proroci dělali chyby. Když uděláte chybu, uvědomíte si, že jen Pán je neomylný, ale my všichni ostatní ano. Je to Pánův prostředek jak nás uchránit od pýchy. Dokonce i na apoštol Pavel, se mýlil. Například, když tvrdil, že ženám v církvi vyučovat nedovoluje (1.Tim.2.12).

  Odpověď
  • A co třeba uznat, že ti, kdo falešně prorokují, jsou falešní proroci? A kdo pokládá například slova apoštola Pavla zapsaná v Bibli v 1.Timoteovi 2,12 za omyl, tak nevěří Písmu svatému, tedy Božímu slovu, tedy Bohu.

   Odpověď
   • Marie Arletová

    Máte pravdu, že někteří proroci mohou být falešní. Na druhou stranu znám kazatele, učitele, apoštoly o kterých vím, že jsou vydaní Bohu a znají téměř dokonale Boží slovo, a přesto občas tvrdí něco co není pravda. Bible ukazuje na našeho úžasného, neomylného Boha, který jediný je hoden naší plné důvěry. A současně nám skrze Písmo ukazuje, že my lidé jsme omylní. Včetně apoštola Pavla. Přestože byl k psaní listů zmocněn Duchem Svatým, neudělalo to z něj neomylného člověka. Tím je jedině Bůh otec, syn a Duch Svatý.

    Odpověď
    • Kdo jsme my, paní Arletová, abychom tvrdili, že Pavel se mýlil.

     Pak by platila Vaše věta s úpravou, že byl zmocněn k psaní listů Duchem svatým jen částečně, jen někdy.
     Dále by platilo, že Vy sama máte vyšší poznání poznání Ducha a neomylného Boha, než měl Pavel.

     A z tohoto důvodu jste pak Duchem svatým zmocněna k rozpoznání pravdy a k vyučování – mužů i žen v církvi – o tom, co Pavel napsal špatně a co ne.

     Odpověď
     • Omlouvám se jestli to vyznělo namyšleně, jsem laik, nikoho nevyučuji. Myšlenka, že i člověk zmocněný Duchem Svatým se může mýlit, mě vede k pokoře. Mnohé ženy mají obdarování učit, vyučují muže i ženy a některé to dělají to dobře.

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář