Lekce z neúspěšných proroctví o Donaldu Trumpovi by mohla vést k pokoře

Neúspěšná proroctví o znovuzvolení Donalda Trumpa poškodila důvěryhodnost amerických charizmatiků patřících do široké a rozvětvené skupiny evangelikálních křesťanů. Vedly k tomu, že někteří nevěřící obyvatelé Spojených států kritizovali samotné křesťanství a žádali od věřících sebereflexi.

Prvním krokem k nápravě chyb by podle Craiga Keenra, který sám je letničním křesťanem a teologem, přiznání, že se staly. Někteří, kteří prorokovali Trumpovo znovuzvolení, zůstávají totiž i nadále neoblomní v tom, že měli pravdu, tvrdí Keener ve svém komentáři pro Christianity Today. Jiní jsou přesvědčeni, že Trump ve skutečnosti zůstává prezidentem v nějakém mystickém duchovním světě.

SouvisejícíSektářský trumpismus je hanbou amerického evangelikalismu

Našli se však i tací, kteří jsi svou chybu uznali a veřejně se omluvili. Patří mezi ně R. Loren Sandford, Jeremiah Johnson nebo Kris Vallotton, kteŕí nedávno vyjádřili lítost a dokonce činili pokání. Všichni tři také požádali věřící, aby se za novou Bidenovu vládu modlili.  

Tlak jiných křesťanů může vést k nesprávnému úsudku a ke tlaku zařadit se do proudu, jako tomu bylo v starozákonním příběhu, když posel naléhal na proroka Míkajáše: „Hle, slova proroků jedněmi ústy ohlašují králi dobré věci. Ať je tvá řeč jako řeč každého z nich; mluv o dobrých věcech.“ (1. Královská 22,13).

Prorok stál sám při ohlašování pravdy a byl za to uvězněn. V USA by podle Keenra jednoduše ztratil mediální pozornost. Podobně Jeremiáš stál osamocen, protože jeho poselství bylo v rozporu se zprávou všech ostatních proroků (Jer 14,13).

Pýcha může vést do omylu a lidé mají pokušení si připisovat to, co jim bylo Bohem dáno. Věřící si proto musí dávat pozor, aby se nezačali povyšovat nad ostatní a pamatovat, že dary z lidí nedělají lepšími a nejsou dány na základě zásluh (1 Kor 4, 7). Vize a sny jsou podle  Keenra často jako hádanky, které vyžadují výklad a věřící si musí pamatovat, že proroctví vycházejí z křehkých nádob plných nedokonalostí.

SouvisejícíBeth Moore: Ani Biden ani Trump, jedině Bůh je hoden naší chvály

Jonáš se rozzlobil, když Bůh změnil svůj slíbený soud nad Ninive (Jonáš 3, 4–4, 3), ale Pán Bůh Jeremiášovi připomněl, že pokání nebo odpadlictví budou mít vliv na následky (Jer 18, 6–11). Bůh měl za cíl, aby Samuel pomazal Saula za krále nad Izraelem, ale stalo se něco, co prorok nepředpokládal a král Saul selhal ve svém poslání a nemohl nadále být králem. Eliáš prorokoval vyhlazení Achabovy dynastie, ale Bůh mu poté řekl, že kvůli Achabovu pokání byl soud posunut (1. Královská 21, 28–29).

I když prorok Agabus předpověděl globální hladomor (který zjevně zasáhl různé oblasti Římské říše), věřící v Antiochii se museli rozhodnout, jak budou reagovat (Skutky 11, 27–30). Každý prorok by měl podle Keenra být dobře otestován, aby se předešlo potenciálním škodám, které může službou udělat.

Problémem je, když pravidlo nabídky a poptávky ovlivňuje náboženská média a lidé nepožadují pravdu, ale to, co je pro ně příjemné. Obzvláště v obtížných dobách většina proroků říká lidem, co chtějí slyšet (Jer 6,14; 8,11; 14,13). To však ztěžuje službu skutečným prorokům (15,10, 15–18; 20, 7–18). Autor komentáře na druhou stranu varuje před pokušením vylít z vaničky spolu s vodou i dítě a odvrhnout proroctví úplně a připomíná slova apoštola Pavla, který věřící nabádá, aby vše zkoumali a proroctvím neopovrhovali (1. Tes.5, 19–22).

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 23. ledna 2021 Foto: Wikimedia Commons – Donald Trump

https://www.christianitytoday.com/ct/2021/january-web-only/trump-prophets-apologize-election-prophecies-humility.html?utm_source=CT+Daily+Briefing+Newsletter&utm_medium=Newsletter&utm_term=198210&utm_content=1755&utm_campaign=email

Tags: ,,,,,

5 Komentáře

 1. Myslím, že v USA jsou asi evangelikální lídři důvěryhodnější a známější, mediálně mocnější. U nás v česku postoje českých charizmatických lídrů lidi mimo komunitu příliš nazajímají a neorientují se podle nich.
  Myslím, že v česku máme podobné kauzy. Pouze méně známé. Třeba poměrně známé staré proroctví z doby, kdy A. Babiš vstupoval do politiky. Čeští proroci ho tehdy vnímali jako muže podle Božího srdce, který česko zachrání. Zdá se, že ho vnímají jako člověka, který udělal špatná rozhodnutí a sešel z dobré cesty, ale stále ještě za svým tehdejším poznáním stojí…
  Myslím, že tehdy bylo přání (touha po politické změně) otcem proroctví. Podobně to asi bude v USA, asi jen málokteří příznivci DT pochopí, že šlo o omyl… Nanejvýš uznají, že prezident již není.
  Jsem rád, že mají v česku evangelikálové a charizmatici malý politický vliv, obávám se, že by jejich vliv byl katastrofální a velice krátkozraký.

  Odpověď
  • Petře, slyšel jsem jinou verzi. Andrej Babiš jako správce ala Josef. Trochu mě drtí vlastní nedovtipnost. Josef byl ustanoven kvůli velikému průšvihu, který měl přijít. U pana Babiše to do velké míry sedí. A modlím se, abychom tím propluli.

   Proroctví obecně je citlivá věc. Musí se zkoumat rozlišovat. Často dostane několik lidí střípky. Pokud je složí a rozsoudí, dává to smysl.

   Odpověď
  • Milíč Adamčík

   Nejde o charismatiky ci katoliky,ale o to, jestli dotycny slysi Bozi hlas nebo sve pocity ktere jsou mozna uslechtile a jestli je znovuzrozeny a promenovany k Bozimu obrazu.Rovnez jestli je rozsouzeno a mnoho dalsiho.Mluvit o te ci one denominaci a stavet se do role Hospodina a soudit jak by to vypadalo kdyby…. je katastrofalni a kratkozrake.Spise je katastrofa ze evangelikalove maji minimalni vliv v cr a kdyz se rekne krestan, kazdy jen zna rkc.

   Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář