Papež kritizoval navyšování výdajů na obranu zeměmi NATO. Označil to za „šílenství“

Vatikán – Papež František dnes kritizoval závazek zemí Severoatlantické aliance zvýšit své výdaje na obranu, tedy i na nákup zbraní na dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP). Označil to za „šílenství“. Řešením současné situace vyvolané ruskou invazí na Ukrajinu nejsou podle papeže zbraně ani více sankcí či vojenských aliancí, ale jiný přístup k vládnutí a k definování mezinárodních vztahů. Informovala o tom agentura ANSA.

„Styděl jsem se, když jsem četl, že skupina států se zavázala vydávat dvě procenta HDP na nákup zbraní v reakci na to, co se nyní děje. To je šílenství,“ řekl dnes papež František, který znovu odsoudil ruskou invazi na Ukrajině. „Skutečnou odpovědí není více zbraní, více sankcí, více politických a vojenských aliancí, ale jiný přístup k vládnutí světu, ne cenění zubů,“ dodal. To, co se děje nyní na Ukrajině, označil papež za výsledek staré logiky moci, která dominuje takzvané geopolitice.

SOUVISEJÍCÍUkrajinský prezident Zelenskyj mluvil s papežem. Uvítal by jeho roli zprostředkovatele při mírových rozhovorech 

Hlavním problémem je podle papeže to, že politici vládnou světu, jako kdyby byl „šachovnicí“. Mocní plánují své kroky s cílem rozšířit svou vládu na úkor ostatních, dodala hlava katolické církve, když přijímala delegaci italského sdružení žen Centro Italiano Femminile. Podle papeže by právě ženy mohly být protagonistkami změn. „Když se dostanou k moci ve společnosti, mohou ženy změnit způsob vládnutí ze snahy o moc na snahu o službu občanům,“ dodal.

Lídři zemí NATO se už v září 2014 na summitu ve Walesu zavázali, že vojenské rozpočty svých zemí budou postupně zvyšovat tak, aby tyto jejich výdaje do roku 2024 dosáhly dvou procent HDP. Na vyšší výdaje naléhaly zejména Spojené státy, které dlouhodobě na obranu ze zemí NATO vydávají nejvíce (3,5 procenta). Loni je ale přeběhlo Řecko s výdaji 3,8 procenta. Někteří členové NATO zvýšení výdajů odmítali, ale v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině názor změnili, udělalo to například Německo či Itálie. Rovněž nová česká vláda se zavázala do roku 2025 vydávat na svou obranu dvě procenta HDP; loni to bylo asi 1,4 procenta.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: ČTK Datum: 23. března 2022 Foto: Twitter @PetrFiala / Fiala a Biden

Tags: ,,,,,

8 Komentáře

 1. Jsem katolík a za tato papežova slova se hluboce stydím – jsou falešná. On říká: „Mocní plánují své kroky s cílem rozšířit svou vládu na úkor ostatních.“ Mocné jsou USA a Evropská unie, ale není pravda, že by rozšiřovali svou vládu na něčí úkor. Je to přesně naopak. Po pádu železné opony dál Západ Číně a Rusku zadarmo své nejmodernější technologie (mikroelektroniku) a ti ji pak využili k vývoji nejmodernějších zbraní (raket). Proč by to Západ dělal, kdyby chtěl rozšiřovat svou vládu na jejich úkor?

  Odpověď
 2. Mit brennender Sorge (S palčivou starostí) je německy psaná encyklika, kterou vydal papež Pius XI. 14.3.1937 jakožto reakci na nacismus a jeho vládu v Německu. Encyklika se zabývala situací církve v Německu, popisovala její těžkou situaci a masové porušování konkordátu ze strany Třetí říše, a byť nacismus přímo nejmenovala, ostře odsuzovala jeho filosofické základy, spočívající v rasismu a vypjatém nacionalismu. Protože hrozilo nebezpečí, že nacisté znemožní její distribuci a čtení, nebyla encyklika předem ohlášena a po tajném vytištění a distribuci byla na květnou neděli (21. března) 1937 čtena v německých kostelích. Orgány nacistického Německa ji označily za útok proti nim a tvrdě zaútočily na církev. Její vydání znamenalo, že žádný vážný katolík již nadále nemohl považovat podporu nacismu za slučitelnou s jeho vírou.

  Co tomu předcházelo?

  V roce 1922 se Musolini při pochodu na Řím pod pohrůžkou násilí zmocnil vlády. V roce 1923 Hitler s pomocí ozbrojených milic přepadl veřejnou schůzi bavorské vlády a s pistolív ruce si u řečnického pultíku okamžitě získal přízeň davu. S ním se pak vydal na pochod na Berlín, aby se zmocnil vlády. Policie chtěla pochod zastavit, ale Hitler vyhrožoval zastřelením rukojmí. Později policie pochod přece jen rozprášila, Hitler byl zatčen a odsozen za zločin vlastizrady. V roce 1933 získali Hitlerovi nacisté 44% při volbách do parlamentu a Hitler se stal kancléřem. Požadoval výjimečné pravomoci na základě zmocňovacího zákona. K tomu bylo potřeba 2/3 hlasů v parlamentu. V tuto chvíli přišly Hitlerovi na pomoc Německá národně lidová strana a katolická strana Centrum. Hitler požadované výjimečné pravomoci získal – jeho vláda tím získala prvomoc vydávat zákony bez ohledu na parlament. Hitler se stal neomezeným „vůdcem“. Katolická strana Centrum hlasovala pro zmocňovací zákon výměnou za příslib konkordátu mezi Vatikánem a Třetí říší. Ten se posléze podařilo uzavřít, ale bylo to „shnilé ovoce“. Hitlerovi konkordát dodal legitimitu, církev se neodvážila porušovat své smluvní závazky, zatímco Hitler ty jeho ignoroval. V roce 1933 bylo v Německu 95% křeťanů. Lze říci, že Hitlera, o němž všichni věděli, že je bývalý zločinec, legálně instalovali do pozice neomezené moci buď pomatení nebo zaslepení křesťané!

  Encyklika Mit brennender Sorge přišla pozdě.

  16. března 1998 se papež Jan Pavel II. omluvil za mlčení římskokatolické církve během holokaustu. Během války církev zachránila mnoho židovských životů, ale kdyby před válkou neudělala fatální chyby, mohlo jich být zachráněno 100%.

  Odpověď
 3. Papež František při promluvě ke členkám italského katolického sdružení žen „Centro Italiano Femminile“ řekl, že řešením současné situace vyvolané ruskou invazí na Ukrajinu nejsou podle papeže zbraně ani více sankcí či vojenských aliancí, ale jiný přístup k vládnutí a k definování mezinárodních vztahů. Připomněl Ježišovo poselství nebo nenásilnou cestu Mahatma Gandhího. Odkazem na Gandhího se papež hlásí k pacifismu. Ten byl velice populární po první světové válce. Jeho ovocem byla politika appeasementu (usmiřování) agresivního Hitlera a nakonec i mnichovská dohoda. Ústupky Hitlerovi způsobily pravý opak toho, co velmoci Anglie a Francie zamýšlely. Místo usmíření dodaly Hitlerovi odvahu k rozpoutání války. Ukázalo se, že pacifismus na celé čáře zklamal. Proč zklamal? Pacifismus je založen na falešném vidění světa. Vychází z předpokladu, že podstata člověka je dobrá, že každý člověk touží po míru a bezpečí. To je hluboký omyl. Člověk je bytost narušená prvotním hříchem, totiž pýchou. Pýcha je pak podstatou touhy po moci.

  Je smutné, že papež nevidí svět reálně, že se opájí iluzí. Je naprostou iluzí, že by se Putin a s ním i většina ruského národa vzdala dobrovolně své pýchy – své touhy být velmocí a vnucovat světu své pořádky. Rusko je totalitní stát a totalita má v genech neustálou agresi. Agresivita dodává totalitnímu vládci legitimitu. Například Když Putin vehnal Rusko do války s Ukrajinou, jeho preference vzrostly o 10%.

  Církev se při různých konfliktech ve světě snaží být „nad věcí“. Mluví o neštěstí války jakoby ta válka vznikala sama ze sebe. Lituje obětí války místo aby litovala obětí agresora. Tento opatrnický přístup je ve skutečnosti velice falešný a zcela odporuje Ježíšovu principu: „Vaše slova budiž ano, ano – ne, ne.“ To znamená, že křesťan nesmí zaujímat ambivalentní přístup – ten je podle Ježíše čirým zlem.

  Odpověď
 4. Tentokrát s papežem souhlasím. Je naprostým nesmyslem logika – čím více zbraní a potenciálního zabíjení, tím pravděpodobnější je dosažení SPRAVEDLIVÉHO míru, dohody atd. To je šílená utopie. Vždyť jsou již k takové úvaze k dispozici zbraně hromadného ničení a jejich použití by přineslo pouze naprostou zkázu. Ti, kdo usilují o čím dál mohutnější zbrojení a nekontrolovatelné humánní zabíjení jsou šílenci a jsou pod mocí toho Zlého. Tudy rozhodně cesta nevede. Tento svět klame sám sebe tím, že svádí vinu pouze na to, co je vidět na povrch, dokonce až na samé jednotlivce, ale skutečné, hluboké příčiny krizí a konfliktů vůbec na těchto viditelných věcech a jednotlivcích v podstatě nestojí, protože jsou skryty před těmi, kdo se spokojí pouze s povrchností. Tito „povrchní“ lidé jsou pod vlivem nenávisti, která pomalu, ale jistě sžírá jejich nitro.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář