Papež: Ukrajina je dnes zemí mučednictví

V návaznosti na modlitbu Anděl Páně zazněla již poněkolikáté papežova výzva k ukončení války a masakrů na Ukrajině a také nová výzva k mírovému řešení na Srí Lance.

Neděle ubíhají, ale bohužel slova vycházející z otevřeného okna s výhledem na Svatopetrské náměstí se nemění. I při modlitbě Anděl Páně, která přichází v poledne za horkého dne, je závěrečná část dramaticky podobná mnoha jiným. Válka na Ukrajině a nedávný, ale neméně citlivý vnitřní konflikt, který vypukl na Srí Lance, jsou dva trny, které papeže stále trápí.

Ukrajina, řekl František před několika dny, je dnes zemí mučednictví. Znovu se k tomuto pojmu vrátil, když hovořil o obyvatelstvu „zasaženém každodenním deštěm raket“. A toto vědomí vyvolává v papeži palčivou otázku:

„Jak je možné nepochopit, že válka přináší jen zkázu a smrt, odcizuje národy, zabíjí pravdu a dialog? Modlím se a doufám, že všichni mezinárodní aktéři budou skutečně usilovat o obnovení jednání, a ne o rozdmýchávání nesmyslné války.“

Ke Srí Lance: Zdržte se násilí

Dnešní Srí Lanka netrpí deštěm raket, ale je to země tisíců lidí, kteří stojí fronty na balíček cukru nebo rýže, na léky nebo na pohonné hmoty. Je to země s nebetyčně vysokými cenami a nízkou hospodářskou úrovní, v níž 9. července vypukly rozhořčené nepokoje proti prezidentu Radžapaksovi, který uprchl do zahraničí. Je to obraz této nestability, který papeže přiměl k obnovení blízkosti a modlitby za všechny:

„Drazí bratři a sestry, připojuji se k vám v modlitbě a vyzývám všechny strany, aby hledaly mírové řešení současné krize, zejména ve prospěch těch nejchudších, a respektovaly práva všech. Připojuji se k náboženským vůdcům a žádám všechny, aby se zdrželi všech forem násilí a zahájili dialog pro společné dobro.“

Autor: Vatikánský rozhlas Datum: 19. července 2022 Foto: Wikimedia Commons – papež František

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář