Pastoři zažívají více osamělosti a méně podpory, což je „důvod k obavám“, varuje Barna

Podle údajů, které Barna Group považuje za „důvod ke znepokojení“, zažívají pastoři více osamělosti a méně podpory než v minulých letech.

Tato evangelikální organizace minulý týden zveřejnila údaje, v nichž porovnává odpovědi protestantských pastorů na otázky v průzkumu týkající se jejich duševního zdraví v roce 2022 s údaji o psychické pohodě amerických pastorů shromážděnými v roce 2015.

SOUVISEJÍCÍ Většina návštěvníků bohoslužeb nezná pojem „dekonstrukce,“ ukázal průzkum společnosti Lifeway

Portál The Christian Post uvádí, že průzkum z roku 2022 vychází z odpovědí získaných od 585 pastorů z protestantských církví ve Spojených státech v období od 6. do 16. září 2022, zatímco průzkum z roku 2015 vychází z odpovědí získaných od 901 pastorů z protestantských církví v období od dubna do prosince 2015.

„Tato čísla jsou důvodem k obavám,“ tvrdí Barna ve zprávě, v níž uvádí údaje o duševním zdraví pastorů.

„Vzhledem k tomu, že údaje o pastorech shromážděné za posledních osm let ukazují výraznou erozi řady ukazatelů životní pohody – včetně spokojenosti pastorů, motivace, podpory a emočního a duševního zdraví – je skličující, že jen málo pastorů využívá širší sítě osobní a odborné pomoci.“

Na otázku „jak často, pokud vůbec někdy“ se během předchozích tří měsíců cítili „osamělí nebo izolovaní“ odpovědělo v roce 2022 47 % dotázaných „někdy“ a dalších 18 % uvedlo, že zažívá pocity osamělosti a izolace „často“. Naproti tomu v roce 2015 se někdy cítil osamělý a izolovaný výrazně menší podíl respondentů (28 %), zatímco jen 14 % se tak cítilo často. Za sedm let se podíl pastorů, kteří zažívají osamělost a izolaci alespoň „někdy“, zvýšil ze 42 % na 65 %.

SOUVISEJÍCÍStudie ukázala pozitivní vliv biblického studia na duševní zdraví vězňů

Další otázka průzkumu zjišťovala, zda se pastoři v předchozích třech měsících „cítili dobře podporováni“ blízkými lidmi.

V roce 2022 49 % dotázaných uvedlo, že se jim „často“ dostává podpory od lidí z jejich blízkého okolí, zatímco 43 % uvedlo, že se „někdy“ cítí dobře podporováni. Mnohem výraznější podíl pastorů uvedl, že vysokou míru podpory od svých nejbližších „často“ (68 %) pociťovali v roce 2015, zatímco podíl pastorů, kteří „někdy“ pociťovali podporu, činil pouze 29 %.

V odpovědi na otázku, jak často se jim dostává „osobní duchovní podpory, ať už od sítě kolegů, nebo od mentora“, 35 % pastorů dotazovaných v roce 2022 uvedlo, že se jim takové podpory dostává „jednou nebo dvakrát měsíčně“. Dalších 22 % ji dostávalo „několikrát měsíčně nebo častěji“.

Před sedmi lety větší procento pastorů (37 %) sdělilo, že dostávají podporu od sítě kolegů nebo mentora „několikrát měsíčně nebo častěji“, zatímco o něco menší podíl (31 %) uvedl, že ji dostává „jednou nebo dvakrát měsíčně“.

„I když se trajektorie současné vztahové pohody pastorů nezmění přes noc, lze již nyní podniknout malé kroky a cílená opatření, aby se trend začal měnit směrem k pozitivnějšímu výsledku,“ uvádí podle Christian Post zpráva společnosti Barna. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 9. srpna 2023 Foto: Unsplash – ilustrační

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář