Studie ukázala pozitivní vliv biblického studia na duševní zdraví vězňů

Nedávná studie Americké biblické společnosti ve spolupráci s Baylor University ukázala, že vězni, kteří se účastnili biblického programu zaměřeného na léčbu traumat, prokázali výrazné stabilnější emocionální výkyvy.

Po účasti na biblickém programu zaznamenali snížení pocitů pomstychtivosti a rovněž zvýšenou potřebu odpustit či nalezení smyslu života.  Do studie se zapojili kaplani a dobrovolníci z vězení ve městě North Prince ve Virginii.  Z 349 vězňů, kteří programem prošli, 86 % zažilo alespoň jeden typ traumatické události.

SouvisejícíKardinál Pell: Svědectví z času vězení

Program, který se skládal z pěti dvouhodinových sezení, poskytl důkazy o pozitivním vlivu biblického studia na proměnu pachatelů trestních činů.  „Co je úžasné a co mě vůbec nepřekvapuje je, jak efektivní byl tento program, a to nejen snížením symptomů traumatu a zvýšením pocitu spojení člověka s Bohem a jeho bližním a s Biblí,“ řekl podle Christian Post psycholog Dr. Phil Monroe.

Podle Monroea dokonce i po třech měsících od dokončení programu, vězni prokázali zlepšení v oblastech odpuštění, soucitu a psychické odolnosti.  Uvedl, že program přináší tyto výsledky kvůli rozměru víry, který křesťanské organizace do své praxe aplikují. „Když dokážeme spojit víru člověka, o které má zájem mluvit, spolu s osvědčenými postupy v oblasti duševního zdraví, víme také z jiných výzkumů, že mají tendenci se zotavovat mnohem rychleji,“ poznamenal Monroe.

Výsledky studie přivítal také prezident Americké biblické společnosti Robert Briggs, a poukázal, jak důležité je v době, kdy Spojené státy zápasí s krizí duševního zdraví, ukázat na potenciální přínosy křesťanských programů na traumatizované osoby. „Ukázalo se, že Bible je životně důležitým zdrojem pro emoční, duchovní, fyzické a duševní uzdravení,“ zdůraznil Briggs ve svém prohlášení a vyzdvihl fakt, že program není pro církve finančně náročný, protože se mohou zapojit i dobrovolníci.

Statistický úřad ve Spojených státech uvádí, že přibližně 20 % vězňů má vážné duševní onemocnění a přibližně 30 % až 60 % bojuje s užíváním návykových látek.

Vězni podle studie také častěji trpí infekčními chorobami a problémy v oblasti duševního zdraví.

Monroe na závěr uvedl, že biblický program by mohl být řešením a vést ke snížení počtu propuštěných vězňů, kteří se vracejí do nápravných zařízení.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 16. května 2021 Foto: Pixabay – ilustrační

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář