Pavel Černý: Mariánský sloup dál dělí společnost a církev

Již téměř 20 let se táhne kauza obnovy mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Spolek pro obnovu se za každou cenu a všemi způsoby snaží protlačit znovupostavení sloupu po 101 letech zpět na náměstí. Těmto lidem vůbec nevadí, že 26 předních historiků umění napsalo primátorovi dopis, ve kterém obnovu odmítají, protože dokládají, že sloup se dostatečně nezachoval, a tak nejde o kopii či repliku, ale v řadě částí o fantazii autora. Na obnovu nebyla vypsána žádná soutěž a je za tím pouze jednostranná snaha „sloupařů“.

V České republice jsou stovky mariánských sloupů, ale pouze tento jeden vzbuzuje emoce a působí rozdělení, protože se stal symbolem bělohorské porážky a násilné genocidy uprostřed našeho národa. Za rozdělením, které sloup přináší, stojí různé koncepce pojetí našich dějin. Už jsme se smířili s tím, že někdo vidí naše dějiny z perspektivy české reformace a jiný opět z pohledu rekatolizace. S tím můžeme vedle sebe dobře žít a snažit se ze zmíněných dějinných pohledů vytěžit to nejlepší pro přítomnost. Horší je, pokud se budeme znovu zraňovat. Sloup stál vedle radnice, kde byl sťat reformní kazatel Jan Želivský. Sloup stál vedle popraviště, kam dopadaly setnuté hlavy 27 českých pánů. Někteří potomci popravených dosud žijí a přijíždějí každoročně k připomenutí této hrůzné popravy.

Ke sloupu se také vyslovili představitelé církví české ekumeny. Ekumenická rada církví sloup vždy odmítala a její představitelé prosili spolek pro obnovu, aby připravovaný sloup umístil na jiné místo. Valné shromáždění se v roce 2011 jednoznačným hlasováním postavilo proti obnově sloupu. Nové usnesení Valného shromáždění z 20. 11. 2018 zní: „Vzhledem k blížícímu se výročí poprav 27 představitelů stavovského odboje na Staroměstském náměstí a v návaznosti na bohoslužbu smíření k 600. výročí smrti Mistra Jan Husa navrhuje Valné shromáždění ERC, aby na místě bývalého …mariánského sloupu na Staroměstském náměstí vznikl symbolický památník smíření.“ Jestli na náměstí něco dnes postavit, pak to musí být něco, co smiřuje a ne, co rozděluje. Mělo by být dosaženo konsensu.

Pavel Černý: Co se skrývá za sloupem rozdělení?

Velmi odpovědný a citlivý přístup měl k této otázce dřívější arcibiskup – kardinál Miloslav Vlk. Do médií se vyjádřil již v roce 1993 (podle ČTK) takto: „Domnívám se však, že dnes není vhodná doba stavění či obnovování sloupů. Obnovení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí není oficiální prioritou církve, spíše snaha obnovit život. Úsilí o znovupostavení sloupu nebere dosti na zřetel naši současnou situaci a může vyvolávat dojem společenské netolerantnosti a činit nevěrohodnou naši ochotu druhým sloužit. Nechceme rovněž vytvářet dojem konkurence na poli ekumenismu. Ne kamenné sloupy, ale ‚živé‘ sloupy mariánské úcty, která by nás spojovala s ostatními křesťany: žít jako Maria.“

Proč někteří tak zběsile usilují obnovit sloup rozdělení? Byl jsem překvapen, jakou váhu mají ve 21. století podivné a až konspirační teorie. Za sloupem např. stojí někteří z monarchistického hnutí Česká koruna. Na webu zastánců sloupu připomínají poledník vyměřený na Staroměstském náměstí, kterým kdysi bývalo určováno poledne. Tento poledník, na který dopadal stín sloupu, je dnes zneužíván k některým konspiračním teoriím. Na webových stránkách je možné se dočíst, že sloupem se prý bojuje o „identitu duše Evropy“. Dále se tam objeví citát vojevůdce a německého kancléře Otto von Bismarcka: „Kdo ovládne Bohemii, je pánem Evropy“. Člověka při čtení těchto slov napadne, že jsou zde ti, kteří by zase rádi vládli Evropě. Chtějí snad ze sloupu na Staroměstském náměstí řídit náš stát či řídit Evropskou unii? Jak je vidět, tak někteří lidé neopustili vládychtivé tendence. Ještě, že žijeme v sekulárním státě, a ne pod habsburskou monarchií!

Zajímavé také je všimnout si, kdo v Zastupitelstvu obnovu sloupu i proti odborníkům a ekumeně zastává. Nechce se mi věřit, že by konspirační teorie o Panně Marii vládnoucí ze sloupu Evropě nalézaly tak širokou živnou půdu. V Zastupitelstvu Hl. Města Prahy se tímto směrem ubírá především bývalý radní Jan Wolf (KDU-ČSL), který neustále různými fintami prosazuje sloup na program jednání, i když stavba byla odmítnuta jak v roce 2017, tak v roce 2019. Jemu překvapivě sekundují lidé jako např. bývalý ministr Jiří Pospíšil (TOP09), bývalý primátor Bohuslav Svoboda (ODS) a např. i Jan Čižinský (Praha sobě). Je dobré znát postoje těchto lidí, protože se pomalu blíží komunální volby. Překvapivě ale za šňůrky celé únavné a dlouhotrvající akce tahá v pozadí pražský arcibiskup kardinál Duka. Ten je na rozdíl od svého předchůdce zapřisáhlým „sloupařem“ a patrně obnovu sloupu chápe jako završení svého působení v arcibiskupském paláci. Škoda, že více nepamatuje na postoje svého nadřízeného v Římě. Papež František řekl: „Jakmile se ocitnu tváří v tvář klerikálovi, proměním se nezadržitelně v antiklerikála. Klerikalismus by neměl mít s křesťanstvím nic společného.“ Díky Františkovi za tato jasná slova! Klerikalismus nemá místo ve 21. století a s ním i okázalá gesta, která vedou na scestí a zakrývají skutečné poslání církve.

Zdá se těžko pochopitelné, že by se tito jinak bystří lidé domnívali, že jedním sloupem budou „vládnout Čechii“ potažmo Evropě a pražský poledník jim zvětší procenta politické úspěšnosti. Takové pohledy bych čekal spíše od astrologů, a ne od komunálních politiků. Ne, pánové, duši Evropy nelze získat kusem kamene. Duše dnešních Evropanů potřebuje jiný přístup. A ten začíná v naslouchání druhým, doprovázení, budování mostů mezi lidmi a nikoli v novém otvírání jizev minulosti. Stojí vám sloup za rozbíjení ekumenické spolupráce a naší křehké národní jednoty v době 400. výročí bitvy na Bílé Hoře?

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

 

Pavel Černý, předseda Kostnické jednoty – Sdružení evangelických křesťanů  Datum: 15, ledna 2020  Foto: Wikimedia Commons – Mariánský sloup v Praze

Tags: ,,,

23 Komentáře

 1. Karel Konečný

  Myslím, že ke smíření nikdy nedojde. Je to dané historií, a rozdílnými naukami, které jsou ve společnosti.

  Odpověď
 2. Nad minulostí nemáme pražádnou moc. Jediným možným úkonem svobody ve vztahu k minulosti je přijmout ji takovou, jaká je, a s důvěrou ji odevzdat Bohu.
  Ono to zkrátka chce nový počátek. Ale činit vše nové může jenom Bůh.

  Odpověď
  • Olga Nedbalová

   Velmi přínosná myšlenka od paní Hájkové. Snad by bylo dobré, kdyby ti, co je tíží otázka mariánského sloupu, odevzdali své starosti v modlitbách Pánu Ježíši. Snad jim otevře oči a ukáže, co je potřebné a správné.

   Odpověď
   • Jiří Rambousek

    Nemohu než s Vámi souhlasit. Také nechápu, proč má někdo tendenci oživovat minulost a přes opakovaná zamítnutí má znovu a znovu tendenci vztyčit sloup Královně nebes. Přirom by stačilo odevzdat své starosti v modlitbách Bohu a očekávat na něho.

    Odpověď
    • Olga Nedbalová

     Já v tomto souhlasím i s p. Mirkem P. Jako evangelička neuctívám ani sochu mistra Jana Husa :-). Nicméně, pokud mají někteří potřebu tam mít sloup, tak ať si ho postaví. I když na druhou stranu, se musím přiznat že i vy máte v něčem pravdu, snad abychom si nedělali zlatá telata, když ten Bůh k nám zrovna nemluví. Anebo Ho neslyšíme? No, i já jsem někdy nahluchlá. Ale nejvíce mě tíží, aby to nedopadlo jako v tom přísloví: Když se dva hádají, třetí se směje.

     Odpověď
     • Olga Nedbalová

      A ještě k zlatým telatům, já jsem si jich taky hodně pořídila. Výstavu bych z nich mohla udělat. Být tak hezčí, chytřejší, mít lépe vychované děti než ostatní. Naštěstí mi Pán otevřel oči a ukázal mi, že je lepší mít tiché a pokorné srdce. Vyslovil Blahoslavenství v Kázání na Hoře a já jsem najednou ty svoje zlatá telata uviděla v pravém světle.

 3. Jako prostý evangelikál žasnu, proč to pořád řešíte. Jeden sloup, svědek našich dějin. Ani ten symbol anděla bijícího ďábly nepovažuji za výslovně protiprotestantský. To by katolíkům mohly vadit názvy ulic na Žižkově, o spoustě Žižkových soch či pamětní desce na Novoměstské radnici nemluvě. Naopak – mariánský sloup vedle sochy Jana Husa by mohl být dobrým podnětem k přemýšlení nad “ smyslem českých dějin „. Je to ostuda ekumeny, když nejde o prachy z restitucí, perme se a žerme se : (

  Odpověď
 4. Technická:
  Reaguje ten článek na nějakou aktuální událost, anebo je jen Černého opakovaná variace na „Ceterum autem censeo“ ?

  Odpověď
 5. Přesně tak, Mariánský sloup by jen prohloubil dělení společnosti. Lépe tam postavit něco co přinese užitek všem.

  Odpověď
 6. Markéta Královcová

  Také po přečtení žasnu… Co všechno je možné mariánskému sloupu na Staroměstském náměstí připsat, symbol čeho všeho je z něj možné udělat, kolik interpretací je možné na něj navěsit! A připomínám a kopíruji definici křesťana z tohoto webu: „Křesťan dnes považuje všechny denominace za rovnocenné součásti Těla Kristova a při zachování této identity jakožto křesťanský ekumenický mediální zdroj nevyvyšuje ani nesnižuje žádnou denominaci a/nebo křesťanský sbor.“ Text, kterým p. Černý doprovodil svůj článek a rozeslal jej tento týden všem zastupitelům MHMP, není zrovna vzorem v „naslouchání druhým, doprovázení, budování mostů mezi lidmi“, po kterém ve svém článku volá, ale je už takřka vyhrožováním (cituji: „Zastupitelům MHMP, Kostnická jednota – Sdružení českých evangelíků se staví proti rozdělování společnosti sloupem hanby. Nedělejte to, v čem není zásadní konsensus! Sloup vždy byl a dělením společnosti i ekumeny. Proti obnově je také Ekumenická rada církví, na kterou se někteří z vás odvolávali. Více v přiloženém vyjádření. V příloze je také vyjádření 26 předních odborníků – historiků umění. V chráněné a památkové oblasti (UNESCO), nemá co dělat plagiát. Jestli to dopustíte, dějiny Vás odsoudí a sloup bude opět odstraněn.
  Dr. Pavel Černý
  předseda Kostnické jednoty – Sdružení českých evangelíků
  emeritní předseda Ekumenické rady církví“ ) – vizionářská hrozba p. Černého, která se teď nad zastupiteli bude vznášet, je psaná zřejmě ve velkém rozrušení, takže v jednom místě vypadlo zrovna dost zásadní slovo – že by řízení Shůry? Třeba by tam mělo být „není“, místo zřejmě zamýšlenéh „je“…. Kde se berou tak silné emoce? Jaké jizvy p. Černého toto téma otvírá? Čím ho tak dráždí? Doporučuji p. Černému se s chladnou hlavou a v klidu seznámit s motivací a webem „sloupařů“, promluvit si s nimi osobně a opravit si pokřivené mínění o konspiracích, rozdělování, a nemanipulovat s informacemi a citáty, účelově vytrženými z kontextu. To je totiž, nezlobte se, zběsilost. Jinak srdečně zdravím a přeji vše dobré do Nového roku. (A díky za příspěvek p. Mirka)

  Odpověď
 7. Petra R. Kaprálová (PRK)

  V porozumění tomu, co se stalo v našich dějinách před 600-400 staletími, zdaleka nejsme jednotní, a přitom jde o klíčové období pro víru této země. Nejde o jeden mariánský sloup z mnoha, jde o sloup, který symbolizuje utrpení a násilí a podřízení, a to, jestli to bylo nebo nebylo dobře, i to, jak to vlastně bude dál. Věřím, že odpovědi na tyto otázky nám budou dány.

  Odpověď
 8. Vratislav Kolinský

  Raději obnovit budovu radnice, která bude sloužit všem 🙂 Posvátné sloupy nikdy Bůh nechtěl, nechce a chtít nebude, ať si lidé vymyslí sebelepší obhajobu pro svévolné jednání…

  Odpověď
 9. Olga Nedbalová

  Ještě se vrátím k příspěvku paní Hájkové. Opravdu nemáme nad minulostí žádnou moc. A pokud začneme minulost posuzovat, většinou začneme používat princip kolektivní viny (všichni katolíci, všichni protestanti). Což je vždy špatně. Vždyť i sám Bůh nás bude soudit osobně a ne jako součást lidské skupiny. Někdy si říkám, co si o tom asi myslí Hospodin, dívaje se na to naše lidské pachtění a pošetilost.

  Odpověď
 10. Eva Hájková

  Paní Nedbalové
  Také věříte horskému kázání, zejména Pánovu zaslíbení „Blaze tichým, neboť oni obdrží zemi za dědictví“?
  Já o tom často přemýšlím. Dnes se tichost nenosí. Obdivovaní jsou ti, co se umějí ozvat.
  Našla jsem o tom něco na internetu:
  http://www.rozhovor.cz/matous/blaze03.php

  Odpověď
   • Eva Hájková

    Já myslím, že je neovládají vůlí. Spíš se otevírají Bohu, aby v nich jednal on sám.
    Podle mě se jedná o pudy a emoce, které by mohly být zaměřené proti druhým lidem (např. nenávist).
    Pud agresivity může člověk nechat v sobě postupně umřít.

    Odpověď
 11. Olga Nedbalová

  Ano, paní Hájková, pevně věřím vyslovenému Blahoslovenství. A také pevně věřím, že pokud chci já odpuštění svých hříchů, musím být v první řadě sama ochotna odpustit. Abych nebyla jako ten správce, kterému jeho pán odpustil velký dluh a on nebyl ochotný svému dlužníku odpustit daleko menší závazek. Mimochodem, čím dál více žasnu nad dokonalostí Bible, jak k nám s její pomocí dokáže Bůh promlouvat. A jak jsme spolu diskutovaly u jiného článku, nejlepší obrana proti zmatkům tohoto světa je pevně ukotvit své srdce v Bohu. A nezapomenout se radovat v Pánu, vždyť on je náš Spasitel a Vykupitel. Z hlediska věčnosti mi prostě přijde pře o kamenný sloup jako malichernost. Ale to je můj názor a nikomu ho nevnucuji.

  Odpověď
 12. Je třeba tam postavit podzemní sloup, který se po vhození 50Kč vysune nahoru a po 1 minutě opět zasune. Peníze, které se takto vyberou se použijí na splácení státního dluhu.

  Odpověď
 13. Paní Kaprálová píše, že sloup je symbolem “ utrpení a násilí a podřízení“. Zdá se, že katolíci si to nemyslí. Pro ně je patrně sloup symbolem něčeho jiného.
  Jak to přijde, že táž věc má pro každého člověka jiný symbolický význam. Proč vlastně rozděluje, když původně měl spojovat?
  Na Wikipedii píšou: „Řecké symbolon je odvozeno od slovesa συμ-βάλλειν (sym-ballein), shrnovat, dávat dohromady a původně patrně znamenalo jakýsi průkaz totožnosti (latinsky tessera hospitalitatis): dva přátelé nebo partneři rozlomili hliněný předmět a když jeden z nich potřeboval poslat třetí osobu k partnerovi, dal jí na cestu svoji polovinu. Když se obě přiložily k sobě, byla totožnost prokázána. V době před uzavíráním písemných smluv znamenal symbol v egyptském a helénistickém prostředí důkazní předmět pro uzavření smlouvy, pro identifikaci posla, přijetí peněz nebo zboží. V pozdější době byl nahrazen pečetí.“

  Odpověď
   • No právě. Všichni měli být spojení tím, že jim bude vnucena jedna víra – katolictví. Což bylo jistě nesprávné.
    Teď jsou zase všichni rozděleni. A nejen sloupem.

    Přísloví říká: Moudřejší ustoupí.

    Odpověď
 14. Milí priatelia v Čechách, milí bratia a sestry,neviem ako vyzerá sporný mariánsky stĺp v Prahe a či má historickú resp. výtvarnú hodnotu, či nie je gýčový.(Žiaľ stretávame sa naozaj často skôr s gýčovou formou podobizne) „Matka nášho Pána“(tak ju oslovila Alžbeta…. je biblické osolovenie) vo svojom Magnifikáte cituje v každom verši Božie slovo-Starý zákon… Roháčkov preklad Biblie má odvolávky na Starý zákon okrem jedného veršu. Nie je to fascinujúce? Jednoduchá žena Izraela a tak poznala Písmo…Aj Alžbeta je fascinovaná: „Odkiaľto, že prišla ku mne Matka môjho Pána?“
  Stal sa nejaký zázrak? Nie. Mária mala v srdci Božie Slovo ako nikto iný. Mám vážny dôvod sa domnievať, že preto si ju Stvoriteĺ vybral pre svojho milovaného Syna, v ktorom sa mu zaľúbilo… Ak cirkev prijíma Matku nášho Pána ako milovníka a osobitého ctiteľa Božej vôle zjavenej najmä skrze Sväté Písmo, zvážte či sporný mariánsky stĺp má byť znovu umiestnený, ale len ako symbol návratu k Písmu. Sola scriptura.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář