Pavel Svoboda / Je křesťanství slučitelné s politikou SPD?

Někteří lidé hlásící se ke křesťanství mají dilema: různými kanály se k nim dostává názor, že hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) je pro ně v nadcházejících parlamentních volbách seriózní alternativou: Je proto dobré podívat se na takový názor podrobněji.

Naštěstí nemusím moralizovat – říkat, co je dobré a zlé, co je křesťanské. To již nedávno udělali povolanější: Česká biskupská konference (ČBK) vydala výzvu k parlamentním volbám 2021, akcentující lásku k bližnímu a společné dobro. Leccos naznačilo prohlášení předsedy ČBK arcibiskupa Graubnera „k některým kandidaturám do poslanecké sněmovny“, reagující na oznámení, že pracovník pražského arcibiskupství Josef Nerušil bude krajským lídrem SPD a nominantka ČBK do Rady České televize Hana Lipovská bude kandidátkou Volného bloku (prohlášení „o některých kandidaturách“ správně naznačuje podobnost SPD a Volného bloku, já se však dál budu zabývat jen SPD). K prohlášení pana arcibiskupa Graubnera se přihlásil i kardinál Duka, ale zejména je rozpracovalo prohlášení předsednictva Konferencí mužských a ženských řeholí v ČR.

Konzervativní volič, i ten křesťanský, by mnohé z hesel programu SPD na první pohled podepsal: např. cíl vrátit občanům důvěru v budoucnost, zajistit férové podnikání a poctivou práci za důstojnou mzdu a posléze důstojnou penzi, stejně jako vzdělání, zdravotní a sociální péči, důraz na bezpečnost – kdo by to nepodporoval (nehodnoťme teď, zda to SPD myslí vážně a zda má kompetentní lidi k jejich prosazení)? Takové sliby se také zdají být v souladu s křesťanstvím.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Hlavní zásady křesťanství pro politiku. ČBK ve svém prohlášení k volbám akcentuje lásku k bližnímu a společné dobro, když říká, že „křesťan by neměl volit jen podle osobních preferencí, ale měl by mít vždy na zřeteli obecné dobro, a tím i křesťanskou lásku k bližnímu …, abychom nepodporovali ty, jejichž úmysly jsou v rozporu s katolickým učením, například v oblasti etiky, spravedlnosti či záměry Stvořitele s člověkem.“ To je v souladu se sociálním učením církve, podle něhož hlavními zásadami křesťanské politiky jsou důstojnost lidské osoby, společné dobro, univerzální určení statků, subsidiarita a solidarita.
Vztah SPD k těmto zásadám lze posoudit podle nejrůznějších analýz i podle praktické politiky.

Analýzy ukazují, že politika SPD s křesťanstvím slučitelná není, protože politické dokumenty SPD při bližším pohledu výše uvedeným křesťanským zásadám odporují. To dokládají analýzy novinářské (KT 2019/6: Obránci křesťanských hodnot? ), akademické, (diplomová práce, obhájená na KTF UK: Štěpán Esterle, Analýza vztahu zásad sociální nauky církve a stanovisek hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura; zejm. od s. 44), či vládní, označující SPD jako hlavní xenofobní sílu v zemi (Výroční zpráva MVČR o extrémismu za rok 2020).

Praktická politika. Papír ale snese všechno, a tak slučitelnost křesťanství s politikou SPD je možno nejlépe posoudit podle kritéria „po ovoci poznáte je“ (Mt 7:16) – ne podle slov, ale podle skutků. To by mělo oslovit i ty, které jakékoliv teoretické analýzy nezajímají.
Ukazuje se, že základem praktické politiky SPD je populismus, dezinformace, xenofobie, nacionalismus a manipulace se strachem. Tyto prvky se v jednotlivých aktivitách SPD prolínají. V politice SPD lze doložit i zásadní rozpor slov a činů. Existují i náznaky, že SPD je v podstatě ekonomický projekt.

Populismus (lidem se říká, co někteří chtějí slyšet) v podání SPD se projevil např. v tom, že zatímco při záchraně afgánských spolupracovníků českých vojáků se většina lidí a zejména křesťanů bála o osud těchto lidí, SPD spolu s dalšími oslovovala bojící se část společnosti výkřiky, že u nás nechce ani jednoho Afgánce. Křesťanské voliče by pak mělo např. zajímat, že SPD hlasovala pro protiústavní zdanění církevních restitucí (zde či zde).

Také xenofobie (nepřátelství ke všemu cizímu) je v přímém rozporu s láskou k bližnímu – základu křesťanství. Důsledkem nacionalismu a xenofobie je i odpor vůči evropské integraci, ačkoli ta je podporována mj. všemi papeži od Pia XII. po současnost (zde či zde či zde). Nacionalismus a suverenismus odsoudil mj. papež František.

Není proto divu, že navenek SPD bojuje proti cizincům, které šmahem do jednoho pokládá za potenciální teroristy, ale byla to ona sama, kdo vyprodukoval prvního českého teroristu: sympatizant SPD Jaromír Balda způsobil na Mladoboleslavsku dvě vlakové nehody, když na koleje pokácel strom a v okolí poházel letáky, které měly vzbudit dojem, že za útok mohou islamisté.

Dezinformace. Poslanci SPD jsou hodnoceni jako „nejlepší“ dezinformátoři. Např. Miloslav Rozner, poslanec a bývalý člen předsednictva na sjezdu SPD, v prosinci 2017 zpochybnil existenci koncentračního tábora v Letech, když při kritice vládního rozhodnutí o odkupu tamního vepřína hovořil o „likvidaci fungující firmy kvůli neexistujícímu pseudokoncentráku“; toto má i xenofobní prvky. Tomio Okamura pak lhal o migraci, ostouzel některé europoslance a byl za to soudem (v tuto chvíli ještě nepravomocně) odsouzen.

Rozpor slov a činů: žádná přímá demokracie uvnitř. Na webu SPD se o fungování hnutí nic nedozvíte, zejména odkaz na stanovy hnutí je skryt, ale existuje. Ze stanov vyplývá, že SPD – vzdor svému názvu – dovnitř nepraktikuje přímou demokracii, navíc předseda má mimořádně silné postavení, omezující vnitřní demokracii, např. schvaluje členství každého jednotlivého člena hnutí. SPD pro správu státu ale přímou demokracii (referenda, přímá volba starostů apod.) požaduje, protože ví, že prvky přímé demokracie v kombinaci s populismem, dezinformacemi a manipulací strachem osloví významnou část voličů. Navenek tedy káže vodu, ale dovnitř pije víno.

SPD jako ekonomický projekt. Hnutí má opakované a nevysvětlené „potíže“ s účetnictvím, které by se mohly signalizovat i tunelování samotného hnutí. (zde či zde). Pozoruhodný je i podíl SPD na bránění nápravě v otázce exekucí, signalizující napojení na tento špinavý byznys s chudobou.

Závěr. Proč je politika SPD a podobných extrémistů neslučitelná s křesťanstvím? Kristus neříkal lidem, co chtějí slyšet – nebyl populista. Neobchodoval s lidským strachem, ale nabádal lidi, aby se nebáli. Nenaváděl ke lhostejnosti vůči bližním, ale ke skutkům milosrdenství (např. podobenství o Samaritánovi). Neříkal, že tvoji sousedé jsou tví nepřátelé. Nepodváděl na daních. Nepodnikal v exekucích. Nezískával své stoupence šířením nenávisti a bojové pohotovosti. Nedefinoval slovo vlast jako něco, kde se člověk může úkryt za drátěnou hranicí. Nedělil svět na vyvolený židovský národ a ty ostatní méněcenné. Nelhal a neúčastnil se konspiračních teorií. Nenaváděl by dnes lidi ke kácení stromů na koleje.
Politika SPD je tedy neslučitelná s křesťanstvím jak v teorii, tak v praxi. Přesto se najde řada křesťanů, které SPD oslovila skrze emoce a kterým jsou jakékoliv argumenty lhostejné. Proč? Závěr citované diplomové práce říká, že „hnutí SPD využívá adjektivum ‚křesťanské‘, [což] představuje pozitivní nálepku ve smyslu ‚naše‘, [čemuž napomáhá] … i nalezení dílčích shod mezi SPD a katolickou sociální naukou na obecné rovině v případě druhořadých témat … tento soulad je pouze zdánlivý.“

Co s tím? Křesťané ve výzvě ČBK nepřehlédnou apel na modlitbu s postem. Ale: člověče přičiň se a Pán Bůh ti pomůže. Je třeba jít k volbám a v diskusi mimo vlastní sociální bublinu ukázat, že chceme v našem čele lidi naděje. Extrémisté si hrají s naším strachem a jsou jen proti všemu možnému – proti dialogu, proti sousedům, proti mezinárodní spolupráci včetně té evropské a jako řešení nabízejí uzavřenost, budování zdí a klamná přesvědčení o vlastní nadřazenosti. Lidé naděje naopak nelžou, nedávají plané sliby, berou vážně reálné obavy, ale nezneužívají strach; chtějí spojovat rozdělenou společnost a jsou – i při důrazu na bezpečnost – pro dialog bez drátěných plotů a pro vzájemně výhodnou spolupráci. A křesťanství je o naději, ne o strachu.

Autor je předsweda Institutu pro křesťansko-demokratickou politiku (IKDP)

Převzato z autorova blogu s jeho souhlasem. Autor je vysokoškolský učitel (katedra evropského práva PF UK) Foto: Archiv autora

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Tags: ,,,,,,,,

15 Komentáře

 1. Závěr – s panem Svobodou nesouhlasím. Křesťanské strany v Evropě kolaborují s levičáky a liberály a podílejí se na rozvratu Evropy. SPD je pro křesťany lepší volba jednoznačně.

  Odpověď
  • Máte dost zkratkovité vnímání. Zkuste si ten text přečíst ještě jednou
   a přemýšlejte, třeba jak SPD je pravdivá, či jak lže.
   Nebo ostatní body…

   Odpověď
   • Zásadně nechci multikulturu, kterou prosazuje EU. No-go zony, střílení na ulicích, znásilňování, bodání noži, to je ten úžasný Západ, který chceme? Normální lidi tohle nechtějí. SPD je pro mně rozhodně pravdivější než spolek s ODS.

    Odpověď
  • SPD jako jeden muž hlasuje proti progresivistickým nesmyslům. Je to její volební program a to je pro křesťana prioritní. Na opačném pólu je TOP a tím pádem je ten trojspolek nevolitelný. Bude-li mít SPD o jednoho poslance více – tím lépe Mohou pak spíše zabránit různým šílenostem. Pokud někomu není SPD po chuti, pak určitě volit spolek s Trikolorou s heslem – Bráníme normální svět. Volný blok neodsuzuji, spíše naopak. Možné je volit i ANO, pak jsou tam komunisté a ten zbytek nevolit.

   Odpověď
  • S trochou takových morálních „kompromisů“ by pak křesťan mohl volit třeba i komunisty… 🙁
   Volit SPD je opravdu silná káva. Ale svědomí má každý své… i pan Bubik, i pan Konečný.

   Odpověď
   • Radši bych volil Trikoloru, která se do sněmovny nemusí dostat. Proto SPD. Komunisté jsou pro mně menší zlo než noví komunisté – Piráti. Komunistům bych dal přednost i před SPOLU. Od 1989 jsem komunisty nikdy nevolil, předtím ze strachu asi jednou. Tam šlo pouze nejít k volbám. S komunisty bych neměl problém pokud by se vrátili tam, odkud vzešli – soc. demokracie. Ovšem ta Hamáčkova progresivistická je nevolitelná.

    Odpověď
 2. S panem Svobodou souhlasím Nezáleží tolik na tom, co se slibuje, ale kdo slibuje (podle toho totiž sliby dopadnou). Snad jedině nesouhlasím s argumentem „nenaváděl by lidi ke kácení stromů na koleje“ – to asi SPD přece jen nedělá. Ale ukazuje to, jaké lidi tato strana přitahuje.

  Odpověď
 3. Ano, křesťanství je o naději, ne o strachu. Tu nadějí nám daroval Bůh ve svém Synovi, aby nás zbavil strachu ze smrti a vysvobodil z otroctví tohoto světa. Někteří lidé mají ale zvláštní strach, bojí se, že by jiní mohli mít odlišné názory. Jako třešnička na dortu je skutečnost jak si právě věřící obhajují tu svou denominací, svou církev, sveho kazatele proti ostatním. Zde je pokrytecký ponechána ničím neohraničená tolerance – co člověk, to jiný názor a Bůh to jistě tak chtěl. Nebo ne, pane Svoboda?

  Odpověď
 4. Je fajn, že pan Svoboda dělá lacinou reklamu právě SPD. Články toho typu jsou kontraproduktivní. Čím více antibabiše a anti-SPD tím více hlasů dostanou.
  Budu volit Volný blok, SPD už moc vyměkla už nechce ani zrušit senát atd…

  Odpověď
 5. Naprostý souhlas. Díky levičákům a liberalistům budeme platit za elektřinu o 50 procent více. Dát hlas koalicím je jasná podpora Green Deal…a nesmyslům jako gendery atd…

  Odpověď
 6. SPD určitě volí různá spodina. Já bych je nepodceňoval. Tak třeba vědí, že existují pouze 2 pohlaví, na rozdíl různých učenců s tituly.

  Odpověď
 7. Ideologie SPD je jakoby opsaná od Hitlera. Hitler byl člověk chorobně bažící po moci a byl ochoten udělat cokoliv, aby se zalíbil lůze. To byl také důvod, proč se svezl na vlně nenávisti vůči židům. Nenávist vůči nim byla skrytě obsažena v celé Evropě, jen Hitler ji rozdmychal do extrémních poloh, aby získal sympatizanty. Proč lidé nenáviděli židy? Protože byli kulturně odlišní od křesťanů. Na stejném principu kulturní odlišnosti dnes Okamura rozdmychává nenávist vůči muslimům. Stejně, jako kdysi Hitler, předstírá, že je křesťanem. Hitler však ve skutečnosti křesťanskou víru nenáviděl. Vadilo mu, že víra vytváří zábrany proti krutosti jeho vojáků. Podobné to bude i s vírou Tomia Okamury.

  Okamura je také velkým přítelem Putina. Proto pléduje za vystoupení Česka z EU a nepřímo i z NATO. To bude pravděpodobně i důvod, proč je tak sympatický nickům Konečný Fr. a Realtoltek, což jsou s největší pravděpodobnost ruští trollové.

  Odpověď
  • Vážený Pavle,

   Vaše komentáře jsou skvělé. Pohladí po duši. Ale prosím, nezapomínejte i na další důležitá témata. Hlavně se musí všichni periodicky očkovat, je třeba zabránit přehřátí planety, neubližovat Afromaeričanům, dovolit ženám vést církve a je třeba pomáhat i lidem, kteří jsou uvěznění v těle opačného pohlaví. Ti všichni potřebují zastánce, jako jste Vy.

   Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář