Peter Liba: Křesťan nemůže v současnosti udělat nic lepšího, než důvěřovat Bohu

Jak reagovalo okolí na tvé zvolení do NR SR?

Převážně jsem se setkal s pozitivními ohlasy. Lidé jsou velmi povzbuzeni. Cítím, že nám velmi fandí. Drtivá většina lidí v mém okolí byla ráda, že jsme se po dlouhých letech dokázali zbavit vlády SMER-u.

 

Jaká byla tvá první myšlenka, když jsi zjistil, že budeš mít poslanecký mandát a strana, za kterou jsi kandidoval, vyhrála volby?

Po prvotních pocitech štěstí na mě dolehl pocit odpovědnosti. Zemi jsme převzali ve velmi těžkém období. Najednou musíme prakticky bojovat proti mafii v slovenském systému a zároveň proti celosvětové pandemii. Později však ve mně zavládl větší klid. Uvědomil jsem si, že pravděpodobně není náhoda, že jsme se zbavili staré vlády těsně před takovou krizí. Po tom, jak jsme viděli bývalou vládu prakticky zpronevěřit státní rezervy, je jasné, kdo má kde postavené srdce. Děkuji Bohu, že nás v těchto časech vede někdo se srdcem na správném místě.

Do parlamentu nastupuje několik křesťanských poslanců, kteří otevřeně hovoří o své víře v Boha. Vnímáš to jako naplnění modliteb, aby se křesťané více zapojili do veřejného života?

Ano vnímám to tak. V současném parlamentu bude pravděpodobně více otevřeně praktikujících křesťanů než tomu bylo doposud. Do voleb se přihlásil značný počet křesťanských kandidátů v různých seskupeních. Tedy už tehdy bylo jasné, že se křesťané stále více chtějí aktivně podílet na věcech veřejných. To je dobré, je třeba se modlit, je třeba i pracovat.

 

Jak si prožil ustavující schůzi NR SR? V jakém výboru budeš působit?

Ustavující schůze byla spíše formální a příjemná záležitost. Další schůze byly již praktičtější a umožnily nám prosadit mnoho dobrých zákonů, které jsme slíbili voličům a které řeší současnou krizi. Budu členem Výboru NRSR pro hospodářské záležitosti a výboru NRSR k přezkoumání rozhodnutí NBÚ (Národní bezpečnostní úřad pozn. red.).

Celý svět zachvátila pandemie koronaviru COVID-19. Jak vnímáš tuto hrozbu?

Co se týče historie, takové pandemie nepředstavují nic výjimečného. V minulosti se lidstvo setkalo s morem, cholerou, tuberkulózou, ebolou, asijskou chřipkou či epidemií HIV. COVID-19 je však výjimečný svou rychlostí přenosu. Ve spojení s globalizací světa 21. století se dokázal rozšířit nesmírně rychle. Pokud však na něj dokážeme reagovat včas, což se na Slovensku myslím povedlo, tak se dá kontrolovat. Problémové jsou státy, které nereagovaly promptně, tedy Itálie, Španělsko a USA, Velká Británie. Jde o státy, které místo aby přiznaly své problémy, začaly zahalovat pravdu a snažily si zachovat tvář. Je to asi největší globální krize od druhé světové války. Vše však bude v pořádku, pokud společnost zachová klid a bude dodržovat doporučená nařízení. Nejnešťastnější aspektem této epidemie je pravděpodobně izolace. Ve válce či jiné krizi by se lidé a rodiny mohli semknout spolu a přetrvat. Tentokrát to tak není. Musíme zůstat doma. Nebojujeme proti člověku, ale proti něčemu, co nevidíme. Díky Bohu, my křesťané máme mnoho zkušeností s bojem proti neviditelnému nepříteli.

 

Jak bys odpověděl věřícím lidem v reakci na pandemii? Kde je v tom všem Bůh?

Nacházíme se ve velmi obtížné společenské situaci. Lidé jsou zavření v domácí karanténě a častokrát mají pocit jako by nic nedělali. Sezením doma však bojujeme proti nákaze. Může to být častokrát frustrující a s plynoucím časem to bude asi psychicky těžší. Křesťan nemůže v současnosti udělat nic lépe než důvěřovat Bohu. V Izajáši nám Pán říká: „Neboj se, neboť jsem s tebou, nedívej ustrašeně kolem sebe, protože já jsem Bůh tvůj! Posilním tě a pomůžu ti, i podepřu tě svou spásonosnou pravicí.“ Pán je s námi. Vidí naše starosti a má stále připravený plán pro naše životy. Strach není nikdy tou správnou cestou. Nevím ještě, jak to celé dopadne, ale věřím, že Pán má plán i v této situaci. To však neznamená, že by stát neměl dělat vše pro to, aby COVID-19 zastavil. Já osobně důvěřuji Bohu a po dlouhém čase konečně důvěřuji i státu.

Jak reagoval na pandemii tvůj sbor Apoštolské církve v Košicích?

Náš sbor, jako většina církví na Slovensku, zrušil osobní přístup na bohoslužby. Již několik let však máme online přenos, tedy naše bohoslužby se přenesly plynule do online prostoru. Členové sboru jsou v týdnu vyzýváni k modlitbám a půstu za současnou pandemii, vládu či nejvíce postižené oblasti. Snažíme se být světlem ve svých komunitách. Chceme pomáhat starším sousedům, kteří např. potřebují pomoci s nákupem. Zároveň se snažíme udržovat kontakty jedněch s druhými, např. přes sociální sítě. Povzbuzujeme se navzájem a jsme tu jedni pro druhé, sice ne fyzicky, ale duševně a především duchovně. Snažíme se bojovat nejen proti samotnému COVID-19, ale i jeho následkům, jako je osamělost či strach.

 

Už dnes se mluví o tom, jak tato krize změní celý svět. Co bude podle tebe jiného? Co by si lidé z tohoto měli vzít?

Je možné, že se svět změní do značné míry. Otázkou je, jakým směrem se ubírá. Tím, že globalizace pomohla COVID-19 k rychlému šíření, možná bude svět pokračovat směrem od globalizace. Na druhou stranu se možná situace nebude dát řešit z jiného než globálního hlediska. Záleží na tom, jak budou kompetentní reagovat. Pokud budou reagovat tak, jak reagovalo WHO při propuknutí viru, je jasné, že svět se posune zpět primárně k národním státům. Některé státy budou bohužel více směřovat k autoritativní formě vlády, jelikož COVID-19 jim dal záminku k uchopení moci, a v současnosti vidíme, jak se jí různí představitelé chytají. Pokud však světoví lídři dokáží promptně a efektivně řešit situaci, bude to směřovat opačným směrem. Následujících několik měsíců bude tedy pro budoucí formu světa klíčových. Dále si je třeba uvědomit, že po pandemii přijde ekonomická recese, která se také bude muset pravděpodobně řešit na mezinárodní úrovni. Je ještě příliš brzy polemizovat o budoucnosti. Momentální úkol je záchrana co největšího počtu životů. V tomto okamžiku asi jen Bůh ví, jak věci dopadnou. Co se změní určitě, je to, že budeme na další takovou krizi lépe připraveni.

Autor: Michal Nosál   Datum: 17. dubna 2020  Foto: Facebook – Peter Liba

Tags: ,,,,,,

1 Komentář

  1. Karel Krejčí

    Paradox na paradox. Když nás současná situace přinutila nedělat nic lepšího než důvěřovat Bohu, neměli bychom tedy naopak Bohu děkovat? Ani křesťanští politici si nevidí na špičku nosu.

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář