Peter Lipták: Mojou túžbou je vidieť ľudí prichádzať ku Kristovi

Môžeš sa na úvod predstaviť?

Volám sa Peter Lipták, mám 43 rokov, som 7 rokov ženatý, máme dve detičky. Vyštudoval som katolícku teológiu a slúžim ako evanjelista (robíme evanjelizačné kurzy, výjazdy do farností, k birmovancom a pod.). Do 23 rokov som bol závislý na drogách, pokiaľ som nezažil nadprirodzené vyslobodenie milosťou a mocou Ježiša Krista. Stalo sa tak 10.10. 1998 na katolíckom evanjelizačnom seminári “Oheň”, kde som počas modlitby príhovoru zakúsil prítomnosť Pána Ježiša Krista a Jeho lásky. To bol okamih, kedy som mu odovzdal život a splnili sa tak slová Písma „Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové“ (2 Kor 5, 17).

V tom okamihu som bol nadprirodzene vyslobodený z drogovej závislosti, alkoholizmu, aj fajčenia. Dokonca keď som odchádzal z tohto stretnutia, na zastávke stál fajčiar a ako som zacítil cigaretový dym, tak mi ten dym smrdel. Stal som sa skutočne novým človekom, “nové stvorenie”! Jedná sa tu o reálnu premieňajúcu Božiu moc, o zázrak. Psychiatri hovoria, že narkoman je úplne uzdravený, až keď sa nad ním privrie poklop na rakve. Musím povedať, že majú pravdu, ale je tu ešte vyššia pravda, Božie Slovo, ktoré hovorí, že s Kristom sme boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych aj my žili novým životom (Rim 6, 4). Je to všetko o tom, že On za mňa zomrel na kríži, vstal z mŕtvych a daroval mi nový život v slobode.

V čom spočívala Tvoja pomoc na turné?

 Na Godzone tour som slúžil ako jeden z približne 300 dobrovoľníkov a bol som v tzv. evanjelizačnom tíme, kde nás bolo okolo 20. Celé tour totiž nie je len o večernom programe. Dobrovoľníci idú doobedu do škôl kde sa zdieľajú s evanjeliom a svedectvami, ďalší dobrovoľníci vyrážajú do domovov dôchodcov, charít a podobných zariadení alebo na iné miesta, kde sa snažia poskytnúť praktickú pomoc.

Našou službou boli teda pouličné evanjelizácie v jednotlivých mestách, v ktorých sa konalo Godzone tour. V jednotlivých mestách priamo na námestiach sme kázali evanjelium, zdielali svoje svedectvá, ale tiež sa jednoducho len rozprávali s ľudmi a modlili sa za ich potreby… V každom meste sme postavili pódium, z ktorého zaznievali chvály a mali sme tiež stan, kde sme zadarmo ponúkali kávu alebo čaj. Ja konkrétne som kázal evanjelium na námestí, rozprával sa s ľuďmi, svedčil im a modlil sa za nich.

Ako si sa dostal do Godzone tímu?

 Môj prípad je dosť špecifický, ale vo všeobecnosti sa stačí prihlásiť do jednotlivých služieb počas tzv. prípravných stretnutí, ktoré prebiehajú v niekoľko týždňovom predstihu v jednotlivých mestách, v ktorých sa tour bude konať.

Čo sa týka mňa osobne, Božou milosťou a vedením mám tak trochu podiel na vzniku tejto konkrétnej služby. Ešte začiatkom júna 2013 som mal taký dlhší pôst za duchovné prebudenie v našej krajine a 10. júna, uprostred tohto pôstu, sa mi ozval Braňo Škripek, vtedy ešte poslanec NRSR (dnes už europoslanec) a jeden z dlhoročných organizátorov pouličných evanjelizácií KAMPAŇ PRE JEŽIŠA. Braňo bol v ten deň v Košiciach a jednoducho vnímal, že sa mi má ozvať (v tej dobe sme si ešte neboli až tak blízki, takže som to nepovažoval len za nejakú náhodu). Hovorili sme o potrebe pouličnej evanjelizácie (pretože zmienené Kampane pre Ježiša už pár rokov absentovali) a Braňo sa potom za mňa modlil v súvislosti s touto túžbou vyjsť s evanjeliom von do ulíc. Pri modlitbe vnímal, vo svojom duchu taký vnútorný obraz – “videl” elektronické dvere, ktoré sa predo mnou otvorili. O štyri dni som sa stretol s kamarátkou (ktorá v tom čase pracovala v Godzone kancelárii) a ona mala zo štvrtku na piatok (to znamená 3 dni po mojom stretnutí s Braňom Škripekom), bez toho, aby prirodzene čokoľvek vedela o našom stretnutí s Braňom, sen o pouličnej evanjelizácii podobnej Kampaniam pre Ježiša. V ten istý deň 14. júna 2013 sa potom za mňa ešte modlil môj dobrý priateľ, kazateľ Michal Kevický, ktorý je veľmi prorocky obdarovaný a pri modlitbe (opäť bez toho, aby prirodzene čokoľvek vedel) vnímal/“videl” vnútorný obraz moderných elektronických dverí, ktoré sa otvorili (ten istý obraz ako Braňo Škripek). To ma skutočne ohromilo. Tieto obrazy a slová ma uistili o tom, že Boh skutočne otvoril dvere pre takúto službu evanjelizácie na uliciach a tak som sa zdielal s týmito skutočnosťami aj s Julom Slovákom (riaditeľom projektu Godzone) výsledkom čoho sú dnes tieto pouličné evanjelizácie v rámci Godzone tour. Som skutočne veľmi vďačný projektu Godzone (zvlášť Julovi Slovákovi), že sa táto vízia mohla stať realitou. Pre nás, ako katolíkov je tiež nezanedbateľný fakt že v tom istom roku 2013 v novembri (t.j. 5 mesiacov po týchto prorockých impulzoch) aj pápež Františk vo svojej apoštolskej exhortácii (Evangelii gaudium, čl. 49) priamo vyzýva “vyjsť do ulíc a ponúknuť život Ježiša Krista, ktorý máme…”.  Keďže táto vízia o pouličných evanjelizáciách nejak tak “pretiekla” cezo mňa, tak sa cítim byť zároveň zodpovedný za túto službu. Preto som sa zúčasnil úplne všetkých týchto evanjelizácií v rámci Godzone tour od úplného začiatku a chcem tam byť pokiaľ ma Pán nepovedie inam.

Ako reagovali ľudia na evanjelium?

 Reakcie sú rôzne, ale vo všeobecnosti môžeme povedať, že dobré. Efektivita pouličnej evanjelizácie je ťažko merateľná na tejto zemi, biblicky povedané je to “rozsievanie”, kde človek nevidí, do ktorého srdca čo zapadlo, kedy to vyklíči a akú úrodu to prinesie. Úžasné však je, že môžeme zasievať Božie slovo do ľudí, ktorí by inak možno nikdy neprišli do kostola alebo nejaké cirkevné zhromaždenie. Skutočný výsledok uvidíme asi až v nebi. Pre mňa je však dôležité, že je to niečo, do čoho ma Boh povolal. Matka Tereza raz povedala, že “našou úlohou nie je byť úspešní, ale poslušní”. V perspektíve večnosti

je práve vernosť v tom, čo nám Boh zveril najväčším úspechom.

 

Máš nejaký špeciálny zážitok, ktorý sa Ťa dotkol?

 Tohto roku bol pre mňa povzbudením veľmi sympatický mladý muž, za ktorého sa modlili dievčatá z tímu. Priamo tam na ulici zažil Boží dotyk. Zdielal sa, že už pár týždňov prežíva takéto “náhody – nenáhody”, že mu rôzni kresťania hovoria o Bohu a toto stretnutie bolo pre neho takým vrcholom toho všetkého. Skutočne už mnoho ľudí zažilo takéto stretnutie s Bohom po takejto modlitbe v rámci týchto evanjelizácií. Na jednej takejto pouličnej evanjelizácii sa tiež obrátila dievčina, ktorá už momentálne sama slúži ako dobrovoľníčka v Godzone tíme. Počas tých rokov sme videli aj niekoľko uzdravení, keď sme sa modlii za ľudí priamo tam na ulici. Zatiaľ sme nevideli nikoho vstať z vozíka alebo slepca nadobudnúť zrak, ale je veľkým povzbudením vidieť aj to, keď po modlitbe okamžite zmizne bolesť chrbta alebo je uzdravené koleno a pod. Jedna žena v Žiline potrebovala zohnať prácu, lebo bola nezamestnaná. Niekto z tímu sa za ňu modlil a do hodiny jej v neďalekom obchodnom dome ponúkli prácu. Ešte sa nám stihla prísť poďakovať.

 

Ako sa môžu mladí ľudia viac zapojiť do služby v cirkvi?

 Prvé a najdôležitejšie je aby mal mladý človek osobnú skúsenosť s Ježišom, samozrejme nemusí mať nejaké dramatické svedectvo, ale je potrebné, aby nejakým spôsobom zažil Boží dotyk – krst v Duchu Svätom. A potom je nesmierne dôležité, aby to neostalo len pri nejakej skúsenosti, ale aby sa zaradil do spoločenstva kresťanov, ktorí skutočne nasledujú Ježiša. V takomto spoločenstve môže duchovne rásť a nájsť “svoje miesto”, to miesto, kde ho Boh chce mať a ako si ho túži použiť.

Mimochodom tie svedectvá, ktoré som spomenul, kedy Boh nadprirodzene vstúpil do životov ľudí priamo tam na uliciach, tieto veci, sa nedejú len skrze nejakých „veľkých“ pódiových kazateľov alebo kňazov, ale skrze „obyčajných“ mladých ľudí, ktorí veria Kristovi. Ako to hovorí Božie Slovo v Mk16,17-18, že nie nejakí „špeciálni“ ľudia, ale tí ktorí uveria budú vkladať ruky na chorých a tí ozdravejú, budú vyslobodení, žažijú naplnenie Duchom Svätým. Toto je budúcnosť v službe evanjelizácie!

 

Akú máš víziu pre svoj život? Kam vnímaš, že Ťa Boh vedie?  

 Ako som spomenul, som evanjelista a tak mojou túžbou je vidieť ako sa ľudia v tomto národe obracajú ku Kristovi a sú napĺňaní Duchom Svätým po stovkách, po tisícoch…

 

Autor: Michal Nosál

 

 

 

 

 

 

 

Tento článek by nevznikl bez Vaší podpory.
Pokračovat ve čtení Přidejte se k podporovatelům

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář