Petr Jašek: V nejtěžších okamžicích mi Duch svatý připomínal pasáže z Bible

Český křesťanský humanitární pracovník Petr Jašek popsal pro křesťanský server Christian Headlines detaily svého vězení v Súdánu. Hlasité modlitby jeho muslimských spoluvězňů se staly každodenní realitou, ale Bůh ho přes všechny potíže povzbuzoval.

„V malé vězeňské cele jsem sledoval, jak se moji spoluvězni uklánějí a poslouchají slova z Koránu. Uprostřed všech mumlajících hlasů a opakujících se modliteb jsem si začal dělat starosti o své duševní zdraví,“ řekl pro Christian Headlines Petr Jašek.

V rozhovoru popsal, jak mu Pán během rituálních modliteb muslimů začal připomínat křesťanské hymny, které ho učil jeho otec, když byl ještě dítě. Jedním z nich byla píseň s názvem: Přede mnou poklekne každé koleno.

„Při našich setkáních s věřícími podzemní církve v Československu jsme spontánně a často zpívali křesťanské hymny a v mé vězeňské cele mi tatáž slova začala přicházet na mysl,“ řekl člen sboru Církve bratrské v Kladně.

„Připomněl jsem si, že jednoho dne se kolena každého člověka skloní před mým Pánem a začal jsem připomínat věčnou realitu mého vítězství v Kristu a moje duševní zdraví zůstalo nezměněno. Ve chvílích, kdy jsem se nejvíce obával o své duševní zdraví, mi Duch svatý připomněl pasáž z Filipským 4,7: A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.

Během každé výzvy k modlitbě, když se vězni umývali, Jašek chválil Boha slovy ze Zjevení 4,8: Všechny čtyři bytosti jedna jako druhá měly po šesti křídlech a plno očí hledících ven i dovnitř. A bez ustání dnem i nocí volají: „Svatý, svatý, svatý Hospodin, Bůh všemohoucí, ten, který byl a který jest a který přichází.“

„Tato slova mě přiměla přemýšlet o Božích specifických vlastnostech – Jeho svatosti, Jeho čistotě, Jeho schopnosti uzdravovat,“ řekl a modlil za uzdravení pronásledovaných křesťanů v Nigérii, kteří byli zraněni během řady útoků nebo režimem utlačované věřící v Eritrei.

I před soustavné ponižování, kdy musel umývat záchod holýma rukama nebo prát spodní prádlo svým spoluvězňům, se snažil o to více chválit Boha a uctívat Ho. „Bůh mě posiloval,“ uvedl ke svému pobytu ve vězení Petr Jašek.

Jašek byl propuštěn ze súdánského vězení v únoru 2017, kam přinesl humanitární pomoc pro místní křesťanskou komunitu. Organizace Hlas mučedníků, kde pracuje, vznikla s cílem upozorňovat na situaci pronásledovaných křesťanů. Spolupracuje také s místními církvemi, aby mohly prakticky i duchovně pomáhat věřícím.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

 

-red-  Datum: 2. července 2020  Foto: Voice of Martyrs NZ – Petr Jašek

Tags: ,,,,,,

2 Komentáře

  1. Zjevení 4,8: Všechny čtyři bytosti jedna jako druhá měly po šesti křídlech a plno očí hledících ven i dovnitř. A bez ustání dnem i nocí volají: „Svatý, svatý, svatý Hospodin, Bůh všemohoucí, ten, který byl a který jest a který přichází.“

    To je také můj oblíbený a nejlepší na tom je 🙂 že když se člověk modlí…. vnitřně/duchem toto volání slyší a chvějí se celé nebesa tím slovem.
    Takové chvění bude když bude pán přicházet na zem a s ním křest ohněm.

    Odpověď
  2. Úžasná kniha, kterou jsem přečetla jedním dechem. Svědectví, která předčí všechna očekávání. Děkuji bratru Jaškovi, za sepsání této knihy.

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář