Po opravě se otevře kostel na strakonickém hradě i dříve nepřístupná místa

Strakonice – Římskokatolická církev otevře 25. listopadu po dvouleté opravě strakonický kostel svatého Prokopa. Stavba patří k nejstarším částem tamního hradu ze 13. století, je spojená i s řádem johanitů. Nad zákristií a jižní lodí církev zpřístupnila dříve nedostupná místa. Obnovené jsou nástěnné malby i varhany. Náklady byly téměř 57 milionů Kč. Novinářům to dnes řekl strakonický farář Roman Dvořák.

„Kostel svatého Prokopa je bohatý nejen svým stavebněhistorickým vývojem. Patří svým jádrem k nejstarším částem strakonického hradu a je jeho nedílnou součástí i připomínkou hodnot, které chtěli Bavorové svému sídlu vtisknout,“ uvedl farář. Kostel bude nově víc přístupný: běžně bude možné vstoupit do celého zadního traktu a při významných příležitostech nabídne farnost i prohlídku dalších prostor.

SOUVISEJÍCÍVe Staré Boleslavi chystají opravu Staroboleslavské brány, má začít příští rok

Oprava začala v létě 2020. Staticky bylo potřeba zajistit jižní stěnu a některé části kostelní věže. Obnovil se plášť fasády včetně věže, její střechy a krovů. Opravená je vstupní terasa se schodištěm, vyměněná elektroinstalace, nové zabezpečovací zařízení. Obnovily se dřevěné konstrukce.

Restaurátoři odkryli a obnovili nástěnné malby a výzdobu klenby z gotického, renesančního i barokního období. „Můžeme tak spatřit další zajímavosti z historie a vývoje kostela. Při opravách se objevilo zazděné gotické výklenkové sedadlo v jižní stěně presbytáře. „Z obnovy mobiliáře vynikne nejvíc obnovená původní barevnost oltářů,“ uvedl farář. Odborníci renovovali také varhany: rozebrali je, ošetřili proti červotoči, opravili mechanické závady.

Nad zákristií a jižní lodí se lidé dostanou na dříve nedostupná místa. Vznikly tam výstavní prostory a depozitáře. „Jedná se o část historicky velice zajímavou s ohledem na stavebněhistorický vývoj i využití v minulosti – od obranné funkce až po bydlení. Nacházíme zde dřevěné prvky z roku 1287, což je jedinečná záležitost,“ sdělil farář.

Náklady dosáhly téměř 57 milionů Kč, z toho evropská dotace pokryla 54,1 milionu. Město Strakonice věnovalo milion, dary dalších činí 1,65 milionu. „Zbylou část budeme hledat v oslovování dalších dobrodinců,“ řekl farář.

Při pátečním otevření kostela čeká zájemce přednáška, varhanní koncert i bohoslužba, kterou povede biskup Vlastimil Kročil. V sobotu 26. listopadu budou komentované prohlídky.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: ČTK Datum: 22. listopadu 2022 Foto: Wikimedia Commons – kostel sv. Prokopa

Tags: ,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář