Pomoc pro Pákistán – 284 křesťanských rodin bez domova

V Pákistánu silné monzunové deště zničily 86 rodinných domů kompletně a 198 částečně, 284 rodin tak zůstalo bez domova. Oblátská farnost v pakistánském Derekabadu prosí o pomoc s výstavbou 10 domů. 

Obracíme se na vás s naléhavou prosbou o pomoc pro 284 rodin bez domova v důsledku monzunových dešťů v oblasti Derekabadu (pouštní oblast), Pákistán. Do této oblasti přišly rodiny před zhruba 45 lety a pod vedením svého faráře vybudovaly svá obydlí a farnosti. Nyní jsou z nich opět bezdomovci jako na počátku. Silné monzunové deště zničily 86 rodinných domů kompletně a 198 částečně. Postižené rodiny v tuto chvíli nemají kde bydlet. Farnost je zásobuje jídlem a poskytuje lékařskou péči, skrze Charitu se podařilo sehnat několik stanů. Nemůžeme ale hovořit o vyřešení situace. Prosíme vás o finanční podporu v jakékoli výši, kterou byste nám mohli poskytnout. S vaší pomocí budeme schopni pomoci postavit domy nové a přesunout rodiny ze stanů, farních škol a kostelů zpět do jejich vlastních obydlí. 

POZADÍ SITUACE (POVODNĚ V PÁKISTÁNU) 

Pákistán řadíme mezi země, které trpí následky globálního oteplování. V posledních letech můžeme vyjmenovat tyto pohromy: zemětřesení v roce 2005, záplavy 2010, 2011, 2014, 2015, 2019 a nyní v roce 2020 monzunové deště. Záplavy, které jsou jejich důsledkem, mají 80 obětí na životech, zničená obydlí, úrodu a další majetek. Je třeba znovu zmínit, že nejhůře postiženými jsou chudí lidé z okraje společnosti. 

ODŮVODNĚNÍ PROSBY 

Brzy po škodách, které způsobila pandemie Covid-19, chudí lidé z oblasti Derekabadu začali opět vést normální život a vydělávat na své životní potřeby (jsou drobní rolníci nebo i nádeníci). Jejich naději zničily silné monzunové deště, které trvaly déle než dva týdny a úplně zničily jejich chudá obydlí z hlíny. V tuto chvíli jsou nuceni žít bez přístřeší na horkém slunci a ve stanech, které poskytla Charita diecéze Multan. Ty však nejsou uzpůsobené k běžnému životu 8-9 členné domácnosti. Ani spát venku zde není možné kvůli hmyzu, divoké zvěři nebo hadímu uštknutí 

Jak už bylo zmíněno, obláti spolu s lidmi vytvořili 9 vesnic. Jen někteří z nich si mohli dovolit postavit domky z vypálených cihel, většina stavěla z hlíny. Domky jsou v průměru staré 20-25 let a silné deště poničily jak jejich stěny, tak střechy. V tuto chvíli je situace velmi tíživá, nepřehledná a frustrující. 

Podle našich průzkumů ve vesnicích je zasaženo 284 rodin, 86 domků kompletně zničených a 198 částečně. I když řekneme částečně, stejně jsou neobyvatelné, protože hrozí zřícení zbylých částí stěn i střech. 

ŘEŠENÍ SITUACE 

Víme, že existuje jedno trvalé řešení, a to je výstavba domků z pálených cihel, cementu a písku. Ačkoli 284 domků je velmi vysoké číslo, nevidíme jinou cestu. Společně s diecézí hledáme všechny organizace, které by nám mohly podat pomocnou ruku. Každého žádáme o takovou pomoc, jakou může poskytnout. Jedná se o zaplacení cihel, cementu, písku, oken a dveří, krovu a krytiny na domky. 

Prosíme vás o pomoc s výstavbou aspoň 10 domků, což dává částku téměř 500 000 Kč. Budeme psát prosby o pomoc na všechny strany. Ještě jednou vám děkujeme za vaši lásku a starost o Pákistán! 

Se srdečnými díky o. Günther Ecklbauer, OMI, gunther@oblati.cz 

Prosíme o pomoc zasláním daru na účet Oblátského misijního díla: 

244 816 241/0800 VS 410 

Za jakoukoli pomoc upřímně děkujeme! 

Autor: cirkev. cz Datum_ 1. října 2020 Foto: cirkev.cz

Tags: ,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář