Pomozte nám v potírání antisemitismu a zápase o pravdu 

Nikdy více znamená teď!

Milí bratři a sestry, česká pobočka Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) Vás zve do Prahy na veřejnou akci Kulturou proti antisemitismu, která se koná v neděli 14. dubna 2024

Letošní 21. ročník se odehrává v situaci, kterou jsme ještě nezažili. Od 7. října žije celý Izrael ve stínu masakru, který změnil celou izraelskou společnost. Nikdy od holocaustu nebylo za jediný den zabito tolik Židů jako onoho temného dne! Tisíce ozbrojených teroristů Hamásu pronikly na izraelské území. Dostali se do čtrnácti obcí v blízkosti hranice s Pásmem Gazy, chodili dům od domu a po několik hodin mučili a masakrovali každého, na koho přišli – muže, ženy, děti i starce. V kibucech Be’eri, Kfar Aza a dalších byly zavražděny stovky lidí, byly vyvražděny celé rodiny včetně malých dětí. Děti musely sledovat, jak jsou zabíjeni jejich rodiče, rodiče byli přinuceni přihlížet vraždě svých dětí. Více než 260 lidí povraždili také na hudebním festivalu v blízkosti kibucu Re’im.

Po tomto barbarském útoku se židovské komunity na celém světě staly terčem antisemitských výpadů, vzedmula se vlna demagogických, ideologických manipulací. Pokud se přestává cítit bezpečně židovský lid, pak i náš svět přestává být svobodný a bezpečný. Ve velkých městech Evropy nebo USA vandalové s palestinskými vlajkami otevřeně skandují genocidní heslo „Od řeky k moři…“. Židé se opět bojí vyjádřit svou identitu. V Londýně bylo zrušeno veřejné zapalování chanukových svíček. Univerzitní kampusy jsou plné antisemitismu. Ozývají se výzvy k vyhlazení Židů. V takových chvílích je důležité nemlčet
a postavit se za Izrael.

Dejme jasný signál, že podporujeme právo Izraele na existenci a stojíme za židovským národem v těchto pro něj tak tragických časech! C. S. Lewis napsal, že opakem lásky není nenávist, ale lhostejnost.” 

Vzpomeňme na biblickou výzvu, která zní k nám všem: „Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země.“ (Gen.12:3) Připojte se k nám, žehnejme Izraeli společně. Vyšleme z České republiky vůči Izraeli a židovskému národu jasný signál, že věříme Bohu Izraele, který se nemění a který splní svá zaslíbení.

Mimořádná výzva

Pronájem Valdštejnské zahrady 36 000 Kč

Pronájem velkoplošných obrazovek a audiovizuální techniky 60 000 Kč

Kamerové služby, střih a produkce videa 50 000 Kč

Budeme vděčni za jakýkoli příspěvek na tento účel. Označte jej variabilním symbolem 131.

Příspěvky prosím zasílejte na účet u Fio Banky č. 2001528834/2010.

PROGRAM AKCE: 

Akce začíná Pochodem dobré vůle centrem Prahy, po němž následuje veřejné shromáždění Všichni jsme lidi v sídle Senátu ve Valdštejnské zahradě. Účastníci Pochodu dobré vůle se sejdou před 14. hodinou na Staroměstském náměstí, odkud projdou ulicemi Josefova, zastaví se na Palachově náměstí před Rudolfinem, kde proběhne krátké hudebně-modlitební vystoupení, a pochod zakončí ve Valdštejnské zahradě, kde se připojí k navazujícímu programu. 

Dramaturgie letošního jednadvacátého ročníku shromáždění ve Valdštejnské zahradě, které se tradičně koná v době výročí povstání ve varšavském ghettu, bude tentokrát reflektovat především současnou situaci. Zazní svědectví z Izraele i projevy významných osobností. Zmíníme jako inspiraci také roli nežidovských zachránců, kteří pomáhali Židům při útěcích 
z koncentračních táborů, což je také téma studentského projektu, jehož se zúčastní na 180 žáků z České republiky, Slovenska a Německa. Mezi účinkujícími je herec Jan Potměšil, hudebně program doplní pěvecký sbor Našira, moderuje Veronika Sedláčková.

Akce se koná pod záštitou předsedy vlády Petra Fialy, předsedy Senátu Miloše Vystrčila a primátora hl. m. Prahy Bohuslava Svobody.

Další podrobnosti a aktuality naleznete na facebookové stránce: www.facebook.com/vsichnijsmelidi

Pokud byste se na akci chtěli nějakým způsobem podílet kupř. dobrovolnickou pomocí, zkontaktujte nás prosím na info@icej.cz

Tags: ,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář