Procházej: ICEJ

Počas toho, ako pokračuje brutálne ruské ostreľovanie ukrajinských miest, uskutočňuje sa zároveň masívna operácia – evakuácia tisícov ohrozených Židov z vojnou sužovanej krajiny s cieľom…

„Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo slabé.“ (Mt 26, 41)Drazí spolumodlitebníci,když se tento měsíc opět připravujeme…

Česká a slovenská pobočka ICEJ potvrzuje pozvání pro křesťany z Česka, Slovenska a Polska na svou první konferenci ICEJ Connection ve Slezsku v termínu…