Konference ICEJ Connection bude!

Česká a slovenská pobočka ICEJ potvrzuje pozvání pro křesťany z Česka, Slovenska a Polska na svou první konferenci ICEJ Connection ve Slezsku v termínu 15. – 17. 10. 2020. Věříme, že v té době bude fyzické setkání možné. Vzhledem k velké nejistotě a neustále se měnícím podmínkám jsme se rozhodli, že místo konání, původně plánované v Třinci, přesuneme do Českého Těšína, kde máme zajištěno potřebné zázemí v podobě místní ekumeny.

Naším cílem je, aby se česká, slovenská a polská církev dozvídala z první ruky o velkých věcech, které Bůh dělá ve světě, a zvláště v Izraeli a na Blízkém východě, a aby se také do tohoto díla aktivně zapojila.

V posledních letech jsme ve světě svědky pozoruhodného duchovního pohybu. Počet křesťanů v zemích tzv. třetího světa roste závratným tempem, nejrychleji ze všech zemí v Íránu. Současně dochází ke krutému pronásledování křesťanů, které v některých oblastech rozpadajících se států Blízkého východu dosahuje rozměrů genocidy. Uprostřed tohoto chaosu se stále jasněji rýsuje jeden pevný bod: Izrael je nejen stabilní demokracií s vládou práva a prosperující ekonomikou. Je to také země, která dokázala vstřebat miliony imigrantů z celého světa, ubránit se všem vojenským a teroristickým útokům, a přitom ještě proměnit poušť v kvetoucí zahradu. Izraelské vynálezy jsou požehnáním doslova celém světu. A je to jediná země na Blízkém východě, kde křesťanů neubývá.

Obnova Izraele v historické domovině židovského lidu je bezprecedentní událost a v mnoha aspektech doslova odpovídá proroctvím Starého zákona. Stát Izrael není duchovně vykoupen, ale rozumíme tomu, že toto dílo obnovy je Boží iniciativa a že ji Bůh dovede do cíle, tak jak před staletími oznámil prorokům.

Naší motivací je zprostředkovat spojení (connection) s Božím dílem v Izraeli a okolí, a také mezi křesťany navzájem, protože téma Izraele má schopnost spojovat. Konference je otevřena křesťanům všech vyznání a denominací. Na konferenci budete mít příležitost poznat židovské a arabské věřící, kteří spolu slouží v jednotě Ducha, dosvědčující slova apoštola Pavla, že Ježíš svým dílem smíření „z těch dvou, z žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka, a tak nastolil pokoj.“ (Ef 2:15) Dílo smíření, které Pán mezi nim koná, je svědectvím o Boží milosti a velkou nadějí pro celý Blízký východ.

Pozvání na konferenci potvrdil židovský mesiánský pastor Israel Pochtar z Ašdodu a Saleem Shalash, arabský pastor z Nazaretu. Krátké rozhovory s nimi si můžete poslechnout (v angličtině s českými titulky) na webu ICEJ.cz/Connection. Kromě toho je potvrzena hebrejská chválící skupina pod vedením Shilo Ben Hoda. Dále vystoupí Henryk Wieja, lékař a vedoucí křesťanské nadace Život a misie z polského Ustroně, teolog a publicista Dan Drápal, pastor Apoštolské církve Bohuslav Wojnar a viceprezident ICEJ a vedoucí české pobočky ICEJ Mojmír Kallus.

Otevřeli jsme už online registraci, která vám zaručí účast na celém programu: čtvrtek večer, pátek celý den a sobotu dopoledne. Počet míst je omezený, proto registraci neodkládejte a proveďte ji ještě dnes.

Odkaz na registrační formulář: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1s38mB9pNXQLXsv8hRFkehk7zsockpEYuct79Ukf_9QMggg/viewform

Jsme přesvědčeni, že obnova Izraele si od nás žádá odpověď. Bůh nechce, abychom pouze přihlíželi, nýbrž očekává, že se budeme tohoto díla aktivně účastnit. Modlitbou, účastí v projektech i aktivním postojem na podporu židovského lidu a proti antisemitismu. Na konferenci se dozvíte o možnostech, jak se můžete prakticky zapojit.

 

Tags:

1 Komentář

  1. No je zcela jasné, že Izrael obnoví až Ježíš svým příchodem. Židovský lid by se měl spoléhat na podporu Ježíše ale je to složité když ti ortodoxní v něj nevěří…. spoléhat ale na podporu tohoto světa je dost hodně naivní. Zajímalo by mě jak si mám představit podporu ortodoxních židů, kteří nevěří v Ježíše. Každopádně ale stojí za to podporovat mesiánské židy, kteří našeho pána Ježíše nezapřeli především pro ně bude obnoven Izrael jeho příchodem.
    Každopádně stojí za to se na konferenci přijít podívat a poslechnout si to. Jen škoda, že to nebude v Třinci… do Těšína je to celkem daleko :).

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář