Před 15 lety jsme neměli jediný kostel, dnes je jich 4000, říká Kumar Swamy

Nová zpráva varovala před rostoucími útoky na křesťany v Indii, z velké části hlavně od hinduistických nacionalistů. Kumar Swamy, generální tajemník All-India Christian Council, popsal situaci v nedávném rozhovoru s Release International, organizací podporující pronásledované křesťany po celém světě.

Kumar jako hlavní problém označil určitý druh „probuzení v hinduistické komunitě, které vede některé k úsilí hledat nepřátele mezi menšinovými náboženstvími, jako jsou křesťané a muslimové.“

Mnozí mají to pochopení, že být Indem znamená být hinduistou. Také ve velké většině společnosti přetrvává představa, že křesťanství je cizím náboženstvím spojeným s britskou nadvládou. „Typický průměrný hind tedy vidí křesťanství jako západní náboženství; je to britské náboženství, je to americké náboženství; Ježíš je západní Bůh,“ řekl v rozhovoru Swamy.

Kumar Swamy se dotkl i tématu kast, které stále rozdělují společnosti a mnohdy je úřady i podporují. Jako příklad uvedl film Milionář z chatrče, který je věrným odrazem některých negativních trendů v Indii.

V Indii v těchto dnech dochází ke zvýšenému a stupňujícímu se násilí proti křesťanské komunitě a jako hlavní důvod uvedl fakt, že stále více lidí se obrací ke křesťanství. Popsal, že jako člen nejnižší kasty společnosti mohl poznat ve svém životě, že jedině evangelium dává hodnotu lidské bytosti. „V evangeliu je důstojnost a to každý dalit (nejnižší kasta) touží slyšet. Chce, aby se s ním být zacházeno jako s lidskou bytostí.“

Pro tuto skupinu obyvatelstva je vysvobozující se dozvědět, že existuje Bůh, který zachází se všemi stejně, poznamenal Swamy a dodal, že právě tito občané přicházejí ke křesťanství ve velkých počtech.

Kumar v rozhovoru vzpomínal na své vlastní dětství, kdy neustále slyšel svou matku říkat, že jsou nedotknutelní. „Živě si pamatuji – že nejsme lidské bytosti. A tak jsem vyrostl a neustále slyšel od své vlastní matky, jak mi říká, že jsem podčlověk, nejsem skutečná lidská bytost.“

Cílem jeho služby se stalo, aby dobrá zpráva Ježíše Krista asvůj dopad, aby indičtí dalitové měli naději, co by v důsledku vedlo ke vzniku nové Indie proměněné mocí evangelia.

„Před patnácti lety jsme neměli jediný kostel. Ale dnes máme z Boží milosti v celé zemi přes 4 000 kostelů. A každý týden vznikají dva nebo tři nové sbory. A to především proto, že dalité přicházejí k Ježíši Kristu ve velkém počtu. A to je to Bůh dnes v Indii dělá.“

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red-  Datum: 20. srpna 2020  Foto: Wikimedia Commons – ilustrační 

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář