Příběh o povolání k velkému Božímu dílu mezi Nepálci

 Každý křesťan může prožít zkušenost, že když uposlechne Božího volání, tak se nemusí bát o svou budoucnost a může zakusit velké Boží požehnání a vedení. Dobrým příkladem je pan Nicanor Tamang. V loňském roce oslavil 45 let ode dne, kdy svůj život spojil s mezinárodní organizací International Needs a kdy přijal své Boží povolání.

Nicanor Tamang pochází z východního Nepálu. Jeho rodiče se však kvůli práci přestěhovali do Indie a Nicanor původně vůbec necítil touhu vrátit se do své rodné země a sloužit nepálským lidem. Jak ale sám říká: „Bůh proplétal všechny události.“ V srpnu roku 1972 kývnul na výzvu Raye Harrisona, zakladatele International Needs, přiletěl do Káthmándú a začal zde sloužit mladým lidem. Byl tehdy velmi mladý a neměl žádné zkušenosti ani představu o podobné službě, Bůh však dílu hojně žehnal a stovky lidí přicházely k víře v Ježíše Krista.

V 70. a 80. letech 20. století ovšem v Nepálu vládla velká náboženská nesvoboda a pro hrstku nepálských křesťanů to byla velmi těžká doba. Mnohá setkání se děla v tajnosti a s rizikem. Nicanor byl pro své křesťanské aktivity často zatýkán, vyslýchán, dvakrát byl uvězněn. Druhé propuštění z vězení bylo podmíněno tím, že navždy opustí Nepál. Své vyhoštění z Nepálu v r. 1988 nesl Nicanor s těžkým srdcem. Bůh však dokáže i vážné obtíže využít k dobrým účelům. Nicanor s rodinou se usídlili v severní Indii ve městě Dehradun. Nenechali se odradit novou situací, do které byli nedobrovolně postaveni. Dehradun je blízko nepálské hranice a žije zde velmi početná nepálská menšina. Mnozí z nich jsou velmi chudí. Nicanor se svými blízkými se jim začali věnovat duchovně i prakticky a postupně rozvinuli službu v Dehradunu i ve vzdáleném městě Siliguri. V dehradunském slumu, kde žijí „jeho ovečky“, se Nicanor cítí jako doma. Pohybuje se mezi nimi jako rodinný přítel, malé děti jej milují a hrnou se ke svému „strýčkovi“, který je objímá, jako by byly jeho. Z těchto rodin na dně společnosti vznikl kolem Nicanora krásný sbor, v kterém se v neděli sejde 150 až 200 lidí. Bývalí alkoholici či lidé kdysi trápení zlými duchy zde hlasitě a živě chválí svého Vykupitele, Krista.

 

Vánoční setkání nepálské církve z r. 1977 krátce po jejím založení Nicanorem Tamangem. (Jako pultík posloužil malý kurník pokrytý ubrusem.)

Nicanor je i ve svých šedesáti šesti letech nezkrotným živlem, povzbuzuje své věřící k aktivnímu vyznávání víry a sám se neustále dává do rozhovorů o víře s každým kolem sebe.

V návaznosti na jeho nově vzniklou církev se rozvinuly i velmi pěkné programy dálkové adopce pro chudé děti, které jen díky tomu mohou chodit do školy. Nicanor pečuje také o studenty biblických škol, kteří sem přicházejí z Nepálu a po skončení studia se vracejí zpátky vybaveni ke službě.

Když se dnes podíváme zpět, žasneme, jak Bůh žehná dílu, které povstalo skrze odhodlání jednoho mladíka přijmout před 45 lety nebeské povolání. Díky International Needs Nepál může v dnešní době chodit do školy téměř 500 dětí napříč celým Nepálem, které by si to jinak nemohly dovolit. Čtyřicet křesťanských pracovníků navštěvuje své soukmenovce dům od domu, modlí se s nemocnými, šíří radostnou zvěst o Božím království a slouží těm, kdo uvěřili. Díky jejich práci vznikají desítky nových sborů. Každý rok jsou proškoleny desítky žen v praktických dovednostech a ručních pracích a nacházejí pak uplatnění ve firmách nebo mohou založit své vlastní malé podnikání a zajistit tak svou rodinu.

Božímu dílu se v Nepálu neobyčejně daří i přesto, že náboženská svoboda je zde stále spíše formální záležitostí, než praxí. Křesťané jsou neustále pod velkým tlakem, aby nehlásali evangelium, jež jim bylo svěřeno.

Pokud bude Pán chtít, Nicanor by rád dokončil 50 let služby v International Needs a říká: „Prosím, modlete se, abych udržel svou ruku na pluhu a neohlížel se zpět tak dlouho, dokud budu žít, abych mohl z milosti Boží dokončit závod, pro který mne On povolal“ (srov. Lk 9,62 a 2. Tim 4,7). Prosme tedy za Nicanora Tamanga a také za nás všechny, aby se každý z nás nechal povolat ke službě, kterou mu vybral Ježíš Kristus, abychom tak mohli nést ovoce, které nám ani nepřišlo na mysl (srov. 1. Kor 2,9).

Nicanor Tamang s manželkou, r. 2017.

 

 

Více informací o křesťanech v severní Indii a Nepálu najdete na stránkách Nadace Mezinárodní potřeby (např. v části „Kde pomáháme – Projekty v zahraničí – Více o Indii“ nebo „Náš zpravodaj“).

Do pomoci chudým dětem v Dehradunu či Nepálu se můžete připojit i Vy v programu Dálková adopce PLUS® nebo můžete podpořit studenta biblické univerzity v projektu Nepálští studenti biblických škol v Indii.

Mgr. Petr Horáček, výkonný ředitel Nadace Mezinárodní potřebyKategorie: Církev,Sponzorované

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář