Proč křesťané věří konspiračním teoriím? Podle Pipera je za tím duchovní nemoc

Jak by měli křesťané reagovat na konspirační teorie? S tímto dotazem se na pastora Johna Pipera obrátila křesťanka, která ve svém okolí slyší informace, že za vakcínami na Covid-19 je snaha označkovat lidi a každý, kdo je dostane, vlastně přijme znamení šelmy. John Piper za tím vidí neschopnost věřících uchopit jádro evangelia a srdce těchto lidí je zaměřeno na okrajová témata Bible.  

Americký reformovaný teolog začal s myšlenkou, že v každé generaci existovali lidé, kteří věřili, že právě jejich doba je ta poslední a příchod časů konce je blízko. Za různými světovými vůdci viděli postavu antikrista a politickou situaci si vykládali tak, že naplňují jednotlivá biblická proroctví.

SouvisejícíJohn Piper radí, jak se chovat na sociálních sítích

Konspirační teorie podle Pipera nejsou vůbec nic nového, co se ale změnilo, je existence sociálních sítí a rychlost, jak se různé fake news šíří po internetu.  Otázkou je, jak by se mělo pomoci lidem, kteří uvěřili těmto spikleneckým teoriím.

Duchovní nemoc

To, co během desítek let své služby viděl u některých křesťanů, je určitý duchovní stav, který vede k tomu, že nejsou schopni se hluboce zabývat a uchopit centrální zvěst Bible. Jejich pozornost a jejich mysl plní okrajová témata Písma. „Jsou vždy na okraji. Je to, jako by jejich mysl a srdce byly jako magnety, které neustále přitahují malé železné úlomky z okrajů namísto velké, jasné věci uprostřed,“ popsal duchovní stav některých věřících zakladatel portálu DesiringGod.

Pokud křesťané znají lidi, kteří mají tendenci věřit křesťanským konspiračním teoriím, tak by se měli za ně modlit a s trpělivostí je vést k ústředním biblické realitě křesťanské víry a snažit se zaměřit jejich pozornost na to, co Bůh v Kristu pro lidstvo udělal. 

K otázce znamení šelmy je podle Pipera důležité vědět, že se to týká lidí, kteří opustili Boha a začali uctívat falešné božství.   Cesta k vítězství je podle baptistického pastora ve Zjevení 12,11, kde je popsán triumf věřících nad satanem díky krvi Ježíše Krista. 

Otázka pro věřící tedy je, zda svou pozornost upřou na nepodstatná čísla a znamení šelmy nebo se budou věnovat tomu, jak lépe porozumět Kristu a jeho lásce. Půjdeme jako křesťané k jádru křesťanské víry nebo budeme uchváceni okrajovými tématy eschatologie? Pokud se o to pokouší věřící, kteří nemají dobré a pevné základy, tak se lehko může stát, že uspokojí teoriemi o časech konce. 

„Hlavní věcí je milovat Krista tak hluboce, že jsme připraveni za něj zemřít, protože jsme závislí na jeho vykupující krvi,“ dodal John Piper na závěr.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 26. dubna 2021 Foto: CC Search – John Piper

Tags: ,,,,,,,

15 Komentáře

 1. Proč křesťané věří, že sklad Vrbětice vyhodili do vzduchu Rusové? Nejvíce asi věří ti, kteří nenávidí Rusko.

  Odpověď
 2. Toto je nesmírně důležitý článek, protože odkazuje všechny apokalyptiky do patřičných mezí. Apokalyptik je člověk, který si myslí, že svět je ovládaný Satanem, ale Bůh to tak nenechá. Přijde a dá svět do pořádku. Je to velice pohodlný postoj, protože nevyžaduje od člověka žádnou aktivitu.

  Odpověď
 3. Možná daleko důležitější otázka je, proč křesťané věří všelijakým nebiblickým bludům ohledně Boha, Krista a jiných fundamentálních nauk, které vyučují jiní „křesťané“, a které mají věčný dopad ?

  Odpověď
   • Asi takto : konspiračních teorií bylo, je a bude spousta stále. Některé se prokazují jako nesmysly, jiné se prokazují nakonec jako pravdivé. To, do jaké míry jim věřící člověk má nebo nemá věřit, odvisí od jeho víry biblickým pravdám. Mám zato, že nějaká víra v konspirační teorie není nic proti víře v nebiblická učení, kterým mnozí věřící podléhají. Tato „víra“ má dalekosáhlé, věčné následky. Proto mám zato, že by se měli lidé jako Piper zabývat především otázkou „víry“ tohoto druhu. Proč věřící lidé podléhají vlivu nebiblického učení ?

    Odpověď
    • Mně naopak přijde, že pan Piper v původním odkazu řeší otázku proč věřící lidé podléhají vlivu nebiblického učení.
     Říká tam, že jim chybí zaměření se na slunce, které dává řád planetám našich myšlenek. Tím sluncem, středem je Pán Ježíš Kristus a Jeho spasení. Namísto pohledu na Boha spekulují, zda je očkování znamením šelmy. Nebo se zaměřují na jména a číselné hodnoty nejrůznějších kandidátů na antikrista. To jsou výborné a pravdivé myšlenky.
     Dohady o znamení šelmy či o konkrétní osobě konečného antikrista nejsou hlavní věcí naší víry, souvisí s vírou v nebiblická učení a mohou mít na ony osoby věčný dopad. Hlavním bodem naší víry je Kristus.

     Odpověď
 4. Karel Krejčí

  Svět stále více a více nabývá charakteristiky obíleného hrobu. Přednost a pozornost upoutává to, co je na první pohled viditelné, hezké, podbízivé, ale ve skutečnosti mrtvé a zapáchající. Covidem se zviditelnila a zhmotnila samotná podstata a současný stav, tohoto hříšného světa. Zjednoduše vyjádřeno: „Je mi zcela jedno, co mi říkáš, zda vyzdvihuješ falešný humanismus, opičí lásku, zda překrucuješ lež v pravdu, zda pomlouváš nebo hřešíš nějakým jiným způsobem, to mě opravdu nezajímá, mě ani nezajímá, zda mi to říkáš v uzavřené místnosti nebo například někde venku, zda mi to sděluješ tím nejnebezpečnější tedy hlasovou nebo zpívanou formou, mě zajímá v první řadě to, zda máš černé na bílém zda jsi očkován!“ Pak teprve mě bude zajímat obsah – snad. A jak je vidno, výrazným negativním projevem této nemoci je ztráta rozlišovací schopnosti chuti. Ano, svět ztrácí schopnost rozlišovat obsah toho, co si sám sobě nabízí v krásných pozlacených pohárech. No a když přeci jenom vyvstanou nějaké pochybnosti o charakteristice samotném obsahu, přelije se do ještě většího a krásnějšího. Ne, zde vůbec nejde o samotné očkování, vakcínu nebo nějaké konspirační teorie ať světské nebo špatně pochopené teologické – nebo snad ano?

  Odpověď
  • Pane Krejčí, vaše poznámka připomíná gnosticismus, v němž svět stvořený Démiurgem bez Božího požehnání má negativní znaménko, zatímco člověk (jeho duše neboli božská jiskra) je stvořen Bohem. Cílem gnostiků je svým nadsmyslovým poznáním (gnózí) se z hmotného světa vymanit a vrátit se do domu Otcova. Zdá se, že gnosticismem bylo ovlivněno Janovo evangelium.

   Když si přečtete Genesis, zjistíte, že svět je stvořený Bohem a že když ho Bůh stvořil „…viděl, že je to dobré“. Zjistíte také, že člověk byl stvořen jako hmotná bytost. Hmotný svět je (uměleckým) Božím dílem, které se neustále vyvíjí a člověk jako Boží spolupracovník se na tomto tvoření podílí. Hmota je pomíjivá, ale krása uměleckých děl vytvořených člověkem přetrvává.

   Odpověď
   • Když si přečtete Genesis o 2 kapitoly dál za tu první, ze které správně citujete, dozvíte se zbytek pravdy o člověku.

    Odpověď
   • Karel Krejčí

    Úvaha, že gnosticismem bylo ovlivněno Janovo evangelium, klade velký otazník nad logikou tohoto spojení. Janovo evangelium je takové jaké je, stejně jako Bůh sám sebe prezentuje a ozřejmuje slovním spojením: „Jsem, který Jsem.“
    Tento svět lze vnímat a prožívat v podstatě dvěma způsoby: buď jím budeme z velké části zmateni a zmítáni (to podle našich životních zkušeností a duchovní zralosti) nebo jsme již dosáhli určité duchovně vývojové úrovně a začínáme vnímat, že my sami jsme s Bohem spolutvůrci našich životů, že neseme přímou zodpovědnost, že sklízíme to, co zaséváme, že máme zvládnout, naučit se a pochopit to, co před nás Bůh moudře a spravedlivě klade, ale také současně s láskou provází. To je umožněno právě skutečností, že jsme ve hmotném těle. K osvobození se z otroctví hmotného těla (následkem prvotního Adamova hříchu) je mnoho různých způsobů a cest, ale ta jediná, která nás v Božích očích skutečně ospravedlní a očistí od všech našich hříchů, je pouze Kristova krev. Krása uměleckých děl má nepochybně svou hodnotu, ale co má společného s Kristovým křížem a znovuzrozením? Stejně tak se můžeme radovat, těšit a odpočívat v krásné, Bohem stvořené přírodě. Ale jak ještě dlouho? Nemáme moudře vykupovat čas?

    Odpověď
  • Krásný závěr článku o zaměření se na Krista i ten verš Zjev 12:11: „Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti.“

   Děkuji.

   Odpověď
 5. Taky bych řekl, že velký vliv na to má neznalost (nebo ignorování) historie 1. století a s tím související čistě futuristický výklad knihy Zjevení.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář