Progresivní metodisté založili novou denominaci, doktrína pro ně není důležitá

Skupina progresivních metodistů oznámila v neděli 29. listopadu, že zakládá novou metodistickou denominaci s názvem Liberation Methodist Connexion pod zkratkou LMX.

 Téměř padesát let diskutovala Sjednocená metodistická církev (UMC) o plném začlenění svých LGBTI členů, ale na kongresu denominace v roce 2019 delegáti hlasovali proti tomu, aby církev mohla vysvěcovat LGBTI duchovenstvo nebo uzavírat manželství osob stejného pohlaví. Od té doby se začalo pracovat na plánu, jak rozdělit denominaci pro ty, kdo homosexualitu schvalují.

Religion News Service (RNS) informuje, že o rozdělení mělo být rozhodnuto na generální konferenci v roce 2020, ale ta byla kvůli pandemii zrušena. Někteří členové církve se ​​prostě čekáním unavili, a proto se rozhodli jednat.  „Načasování bylo vedené Duchem svatým, který nás vedl k rozhodnutí založit LMX,“ uvedla podle RNS reverendka Althea Spencer-Miller během nedělní prezentace po první online bohoslužbě.

Související Metodisté v USA odmítají Tradiční plán a podpořili homosexuální křesťany

RNS dále uvádí, že členové nové denominace odmítli říci, kolik kostelů nebo členů projevilo zájem o připojení. LMX se snaží přijmout „ všechny, kteří prožívají svou Bohem danou identitu“. To zahrnuje lidi všech pohlaví a sexuálních identit, ras a etnických skupin.

Správná doktrína není pro novou denominaci určující, ale správné reakce na vybrané výzvy současnosti. To zahrnuje péči o Zemi a hledání nových způsobů společného soužití, která se staví proti bílé nadvládě, patriarchátu, klerikalismu a heterosexualitě jako jediné sexuální normě.

V únoru 2019 uspořádalo UMC zvláštní zasedání Generální konference, na kterém delegáti hlasovali v poměru 438:384, aby schválili Tradiční plán. Tím delegáti odmítli změnit svůj postoj označující homosexualitu jako „neslučitelnou s křesťanským učením.“

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 7. prosince 2020 Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář