Průvodce Biblí – pro všechny, kdo se občas ztratí

„Každý by měl číst Bibli. Obsahuje odpověď na všechny otázky našeho života… Mluví o tom nejlepším příteli, jakého lidstvo kdy mělo… Čtení Bible je základní křesťanský zvyk a nástroj duchovního růstu… Neexistuje nic v dějinách nebo v literatuře, co by se dalo srovnávat s jednoduchým zápisem o muži z Galileje, který dnem i nocí sloužil utrápeným, vyučoval lidskou dobrotu, umřel za lidský hřích, vstal k životu, který nikdy neskončí, a slíbil věčné bezpečí a věčné štěstí všem, kteří k němu přijdou…“ říká v doslovu knihy Dr. Henry H.Halley.

Ale mnozí z nás víme, že to čtení Bible není vždycky tak snadné. Bible Guide od Jiřího Zdráhala je určena všem, kteří ještě nepřečetli celou Bibli, unikají jim souvislosti a někdy se tak trochu ztrácejí. Tak jako se nám při návštěvě velkého města hodí turistický průvodce, tak návštěvníkům „města Bible“ pomůže tato knížka. Ukáže nám hlavní třídu, náměstí a nejdůležitější dominanty města. Objevovat krásy města už ale musí každý sám. Při psaní knihy autor čerpal ze svých dlouholetých zkušeností pastora a zvlášť z práce s hledajícími a novými křesťany.Tento jednoduchý průvodce nám pomáhá vidět poselství Bible očima Ježíše. Ježíš znal Písmo a citoval z Mojžíšových knih, Proroků i Žalmů. Tvrdil, že smysl Písma je v tom, že popisuje jeho osobu a svůj život viděl jako naplnění Písma. Podle tohoto přesvědčení autor prochází postupně všemi knihami Bible a ukazuje kde všude lze vidět jak osobu Mesiáše, tak také souvislosti, které spojují jednotlivé příběhy v jeden velký Boží plán záchrany lidstva. Kniha pomůže jednotlivci v lepší orientaci při studiu Bible, ale je možné ji také využít pro skupinové setkání, jako pomůcku k diskuzi nad jednotlivými knihami a tématy Bible. Protože se kniha, tak jako turistický průvodce, zaměřuje na ty nejdůležitější místa, která čtenáři pomáhají porozumět souvislostem, je vhodná jak pro ty, kteří Bibli poznávají, tak i pro hledající, kteří ji neznají vůbec.Ve své předmluvě popisuje Daniel Skokan, pastor ICF Praha, Bible Guide takto : „Podíváte se na jednotlivé knihy z Bible jako na puzzle, ze kterých se skládá mapa. Díky uvedeným historickým a archeologickým souvislostem se obrázek stane plastičtější a začnete se v mapě orientovat. Mnoho nesrozumitelných nebo „divných“ věcí najednou začne dávat smysl.
Knihu můžete objednat na eshopu 

Jiří Zdráhal ve videu představuje svou knihu

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář